Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Otteluseuranta: Kärpät karkasi Sai­Pal­ta jo avau­se­räs­sä

Olut: Tornion panimo löysi keinon auttaa Uk­rai­naa, vaikka olutta ei saa mark­ki­noi­da hy­vän­te­ke­väi­syy­del­lä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

jätelain uudistus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pa­la­taan jä­te­kul­je­tuk­sis­sa vanhaan sys­tee­miin

25.01.2024 05:00 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hyö­ty­jä­te­pal­ve­lua ke­hi­te­tään jat­kos­sa voi­mak­kaas­ti – ta­voit­tee­na on saada tarkkaa tietoa jä­te­mää­ris­tä, mikä voi ohjata hin­noit­te­lua

07.11.2023 06:00 6
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jä­teau­to­ral­li ei ole vä­hen­ty­nyt lai­sin­kaan, osa au­tois­ta ajaa puo­li­tyh­jä­nä

28.10.2023 05:00 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Me­ni­kö­hän jä­teuu­dis­tus öve­rik­si? – vas­tas­sa­ni oli juhlava rivi jä­teas­tioi­ta, seit­se­män kap­pa­let­ta

14.10.2023 05:30 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uuden jä­te­lain tar­koi­tuk­se­na on nostaa kier­rä­ty­sas­tet­ta – muu­tos­ten ei tar­vit­se huo­let­taa

11.07.2023 06:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mah­dol­li­suus kiin­teis­tön­hal­ti­jan jär­jes­tä­mään jät­teen­kul­je­tuk­seen tulee pitää voi­mas­sa

04.01.2021 06:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä jos alet­tai­siin­kin myymään omat roskat?

19.11.2020 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Riitely jä­te­kul­je­tu­soi­keuk­sis­ta on lo­pe­tet­ta­va lain­muu­tok­sel­la

06.11.2020 05:45 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kiis­te­ly jä­te­huol­lon vas­tuis­ta ja jä­te­kul­je­tuk­sis­ta hi­das­taa kierto- ja alue­ta­lou­den ke­hi­tys­tä

06.11.2020 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jä­te­huol­lon ny­ky­mal­li toimii – kun­nis­sa tulee saada jat­kos­sa­kin päättää siitä, miten alueen jä­te­huol­to jär­jes­te­tään

03.11.2020 03:45 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi kun­nil­le an­net­tai­siin jä­te­lais­sa uusia teh­tä­viä?

27.10.2020 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Luo­te­taan jat­kos­sa­kin kuntien omaan kykyyn päättää omasta jä­te­huol­los­taan

24.10.2020 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­dys­kun­ta­jä­te­huol­lon kes­kit­tä­mi­nen kun­nal­le tekee toi­min­nas­ta te­hok­kaam­paa ja kun­ta­lai­sel­le edul­li­sem­paa

22.10.2020 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Asuk­kai­den ja yrit­tä­jien ääntä kuun­nel­ta­va jä­te­lain val­mis­te­lus­sa – joil­lain alueil­la toimii asuk­kaan kil­pai­lut­ta­ma malli, toi­saal­la taas pa­rem­min kunnan malli

10.10.2020 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Päät­tyy­kö pitkä kiista ko­ti­ta­louk­sien jä­te­kul­je­tuk­sis­ta? – kah­den­lai­ses­ta jär­jes­tel­mäs­tä syntyi muheva sotku, jota on jat­ku­nut yli 40 vuotta

05.10.2020 07:00 7
Tilaajille