Uimahallit: Oulun ui­ma­hal­lis­sa ja Ve­si-Ja­tu­lis­sa sul­jet­tu altaita bak­tee­ri­löy­dös­ten vuoksi

Pääkirjoitus: Kiitos, Lumi ja Pyry, ja hyvää matkaa ta­kai­sin kotiin

Oikeudenkäynti: Oulussa isoa huu­me­kaup­paa pyö­rit­tä­neil­le pitkät van­keus­tuo­miot

Jakkukylä
Jakkukylä otti viisi vuotta sitten hatkat isosta Oulusta ja liittyi pieneen Iihin – Miten menee, Jakkukylä, kannattiko lähteä?

Jak­ku­ky­lä otti viisi vuotta sitten hatkat isosta Oulusta ja liittyi pieneen Iihin – Miten menee, Jak­ku­ky­lä, kan­nat­ti­ko lähteä?

10.07.2022 06:00 52
Tilaajille
Pohjois-Euroopan pisin riippusilta sai juhlalliset avajaiset Iin Jakkukylässä – sillan siunasi piispa Jukka Keskitalo ja juhlapuheen piti Juha Sipilä

Poh­jois-Eu­roo­pan pisin riip­pu­sil­ta sai juh­lal­li­set ava­jai­set Iin Jak­ku­ky­läs­sä – sillan siunasi piispa Jukka Kes­ki­ta­lo ja juh­la­pu­heen piti Juha Sipilä

15.05.2022 22:38 11
Jakkukylässä juhlistetaan uutta riippusiltaa jäälyhtyvalaistuksella: Sillalle ja joen varteen on tehty lähes 500 jäälyhtyä

Jak­ku­ky­läs­sä juh­lis­te­taan uutta riip­pu­sil­taa jää­lyh­ty­va­lais­tuk­sel­la: Sil­lal­le ja joen varteen on tehty lähes 500 jää­lyh­tyä

24.12.2021 13:23 4
Jakkukyläläinen Roni Aalto on hurjapää lumen ja veden päällä – "Kyläläiset tulevat aina katsomaan, kun joelta kuuluu ääntä"

Jak­ku­ky­lä­läi­nen Roni Aalto on hur­ja­pää lumen ja veden päällä – "Ky­lä­läi­set tulevat aina kat­so­maan, kun joelta kuuluu ääntä"

19.10.2021 06:30
Tilaajille
Jakkukylän riippusillan rakennus loppusuoralla – "Tulisilla hiilillä tässä aletaan olemaan"

Jak­ku­ky­län riip­pu­sil­lan ra­ken­nus lop­pu­suo­ral­la – "Tu­li­sil­la hii­lil­lä tässä aletaan ole­maan"

08.09.2021 06:36 29
Jakkukylän riippusiltahanke etenee – hallinto-oikeus hylkäsi Iin kunnanvaltuuston päätöstä koskeneen valituksen

Jak­ku­ky­län riip­pu­sil­ta­han­ke etenee – hal­lin­to-oi­keus hylkäsi Iin kun­nan­val­tuus­ton pää­tös­tä kos­ke­neen va­li­tuk­sen

19.01.2021 14:36 8
Tilaajille
Ei vain kahta koiraa ja kissa – Sari Kettusen kotipihalla Jakkukylässä asustaa neljä aasia ja vuohi, lisäksi eläinrakas työterveyslääkäri omistaa puolitoista poroa

Ei vain kahta koiraa ja kissa – Sari Ket­tu­sen ko­ti­pi­hal­la Jak­ku­ky­läs­sä asustaa neljä aasia ja vuohi, lisäksi eläin­ra­kas työ­ter­veys­lää­kä­ri omistaa puo­li­tois­ta poroa

26.12.2020 11:50 3
Tilaajille
Sari Kettunen esittelee aasinsa ja vuohensa Jakkukylässä

Sari Ket­tu­nen esit­te­lee aasinsa ja vuo­hen­sa Jak­ku­ky­läs­sä

24.12.2020 06:00
Suljettujen ovien takana tehdystä päätöksestä Jakkukylän sillasta valitettiin hallinto-oikeuteen – Iin kunnanjohtaja: "Oli kunnan edun mukaista päästä asiassa sopimukseen"

Sul­jet­tu­jen ovien takana teh­dys­tä pää­tök­ses­tä Jak­ku­ky­län sil­las­ta va­li­tet­tiin hal­lin­to-oi­keu­teen – Iin kun­nan­joh­ta­ja: "Oli kunnan edun mu­kais­ta päästä asiassa so­pi­muk­seen"

22.12.2020 21:22 36
Tilaajille
Iin Jakkukylän riippusilta kuntoon lisärahalla – silta on tarkoitus saada valmiiksi ensi kesäkuun loppuun mennessä

Iin Jak­ku­ky­län riip­pu­sil­ta kuntoon li­sä­ra­hal­la – silta on tar­koi­tus saada val­miik­si ensi ke­sä­kuun loppuun men­nes­sä

10.11.2020 19:29 7
Tilaajille
Jakkukylän viimeinen kouluvenekyyti Iijoen yli – "Useita käänteitä on edessä, ennen kuin sillan yli mennään"

Jak­ku­ky­län vii­mei­nen kou­lu­ve­ne­kyy­ti Iijoen yli – "Useita kään­tei­tä on edessä, ennen kuin sillan yli men­nään"

01.10.2020 06:04 7
Tilaajille
Iin Jakkukylän riippusillan rakennustyöt pysähdyksissä suunnitelmissa havaittujen epäilysten vuoksi – sillan valmistuminen voi pahimmillaan siirtyä vuodella eteenpäin

Iin Jak­ku­ky­län riip­pu­sil­lan ra­ken­nus­työt py­säh­dyk­sis­sä suun­ni­tel­mis­sa ha­vait­tu­jen epäi­lys­ten vuoksi – sillan val­mis­tu­mi­nen voi pa­him­mil­laan siirtyä vuo­del­la eteen­päin

25.05.2020 16:28 4
Tilaajille