Kuntapolitiikka: Tai­val­kos­ken kun­nan­joh­ta­ja ir­ti­sa­nou­tui hen­ki­lö­koh­tai­sis­ta syistä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Jakkukylän riippusilta
Pohjois-Euroopan pisin riippusilta sai juhlalliset avajaiset Iin Jakkukylässä – sillan siunasi piispa Jukka Keskitalo ja juhlapuheen piti Juha Sipilä

Poh­jois-Eu­roo­pan pisin riip­pu­sil­ta sai juh­lal­li­set ava­jai­set Iin Jak­ku­ky­läs­sä – sillan siunasi piispa Jukka Kes­ki­ta­lo ja juh­la­pu­heen piti Juha Sipilä

15.05.2022 22:38 11
Jakkukylässä juhlistetaan uutta riippusiltaa jäälyhtyvalaistuksella: Sillalle ja joen varteen on tehty lähes 500 jäälyhtyä

Jak­ku­ky­läs­sä juh­lis­te­taan uutta riip­pu­sil­taa jää­lyh­ty­va­lais­tuk­sel­la: Sil­lal­le ja joen varteen on tehty lähes 500 jää­lyh­tyä

24.12.2021 13:23 4
Iin Jakkukylän riippusillan rakennustöiden loppusuora häämöttää – "Jäljelle jäävät työt ovat pientä loppuhipsuttelua"

Iin Jak­ku­ky­län riip­pu­sil­lan ra­ken­nus­töi­den lop­pu­suo­ra hää­möt­tää – "Jäl­jel­le jäävät työt ovat pientä lop­pu­hip­sut­te­lua"

16.11.2021 07:00 20
Tilaajille
Jakkukylän riippusillan rakennus loppusuoralla – "Tulisilla hiilillä tässä aletaan olemaan"

Jak­ku­ky­län riip­pu­sil­lan ra­ken­nus lop­pu­suo­ral­la – "Tu­li­sil­la hii­lil­lä tässä aletaan ole­maan"

08.09.2021 06:36 29
Jakkukylän riippusiltahanke etenee – hallinto-oikeus hylkäsi Iin kunnanvaltuuston päätöstä koskeneen valituksen

Jak­ku­ky­län riip­pu­sil­ta­han­ke etenee – hal­lin­to-oi­keus hylkäsi Iin kun­nan­val­tuus­ton pää­tös­tä kos­ke­neen va­li­tuk­sen

19.01.2021 14:36 8
Tilaajille
Suljettujen ovien takana tehdystä päätöksestä Jakkukylän sillasta valitettiin hallinto-oikeuteen – Iin kunnanjohtaja: "Oli kunnan edun mukaista päästä asiassa sopimukseen"

Sul­jet­tu­jen ovien takana teh­dys­tä pää­tök­ses­tä Jak­ku­ky­län sil­las­ta va­li­tet­tiin hal­lin­to-oi­keu­teen – Iin kun­nan­joh­ta­ja: "Oli kunnan edun mu­kais­ta päästä asiassa so­pi­muk­seen"

22.12.2020 21:22 36
Tilaajille
Iin Jakkukylän riippusilta kuntoon lisärahalla – silta on tarkoitus saada valmiiksi ensi kesäkuun loppuun mennessä

Iin Jak­ku­ky­län riip­pu­sil­ta kuntoon li­sä­ra­hal­la – silta on tar­koi­tus saada val­miik­si ensi ke­sä­kuun loppuun men­nes­sä

10.11.2020 19:29 7
Tilaajille
Jakkukylän riippusillan sovintoehdotus meni läpi Iin kunnanhallituksessa

Jak­ku­ky­län riip­pu­sil­lan so­vin­to­eh­do­tus meni läpi Iin kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa

03.11.2020 14:21 10
Tilaajille
Jakkukylän viimeinen kouluvenekyyti Iijoen yli – "Useita käänteitä on edessä, ennen kuin sillan yli mennään"

Jak­ku­ky­län vii­mei­nen kou­lu­ve­ne­kyy­ti Iijoen yli – "Useita kään­tei­tä on edessä, ennen kuin sillan yli men­nään"

01.10.2020 06:04 7
Tilaajille