Jakkukylän riippusilta
Jakkukylän riippusillan rakennus loppusuoralla – "Tulisilla hiilillä tässä aletaan olemaan"

Jak­ku­ky­län riip­pu­sil­lan ra­ken­nus lop­pu­suo­ral­la – "Tu­li­sil­la hii­lil­lä tässä aletaan ole­maan"

08.09.2021 06:36 29
Jakkukylän riippusiltahanke etenee – hallinto-oikeus hylkäsi Iin kunnanvaltuuston päätöstä koskeneen valituksen

Jak­ku­ky­län riip­pu­sil­ta­han­ke etenee – hal­lin­to-oi­keus hylkäsi Iin kun­nan­val­tuus­ton pää­tös­tä kos­ke­neen va­li­tuk­sen

19.01.2021 14:36 8
Tilaajille
Suljettujen ovien takana tehdystä päätöksestä Jakkukylän sillasta valitettiin hallinto-oikeuteen – Iin kunnanjohtaja: "Oli kunnan edun mukaista päästä asiassa sopimukseen"

Sul­jet­tu­jen ovien takana teh­dys­tä pää­tök­ses­tä Jak­ku­ky­län sil­las­ta va­li­tet­tiin hal­lin­to-oi­keu­teen – Iin kun­nan­joh­ta­ja: "Oli kunnan edun mu­kais­ta päästä asiassa so­pi­muk­seen"

22.12.2020 21:22 36
Tilaajille
Iin Jakkukylän riippusilta kuntoon lisärahalla – silta on tarkoitus saada valmiiksi ensi kesäkuun loppuun mennessä

Iin Jak­ku­ky­län riip­pu­sil­ta kuntoon li­sä­ra­hal­la – silta on tar­koi­tus saada val­miik­si ensi ke­sä­kuun loppuun men­nes­sä

10.11.2020 19:29 7
Tilaajille
Jakkukylän riippusillan sovintoehdotus meni läpi Iin kunnanhallituksessa

Jak­ku­ky­län riip­pu­sil­lan so­vin­to­eh­do­tus meni läpi Iin kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa

03.11.2020 14:21 10
Tilaajille
Jakkukylän viimeinen kouluvenekyyti Iijoen yli – "Useita käänteitä on edessä, ennen kuin sillan yli mennään"

Jak­ku­ky­län vii­mei­nen kou­lu­ve­ne­kyy­ti Iijoen yli – "Useita kään­tei­tä on edessä, ennen kuin sillan yli men­nään"

01.10.2020 06:04 7
Tilaajille