Miksi kou­lu­al­tis­tuk­set eivät enää johda Oulussa ka­ran­tee­niin?

riippusilta
Iin Jakkukylän riippusillan rakennustyöt pysähdyksissä suunnitelmissa havaittujen epäilysten vuoksi – sillan valmistuminen voi pahimmillaan siirtyä vuodella eteenpäin

Iin Jak­ku­ky­län riip­pu­sil­lan ra­ken­nus­työt py­säh­dyk­sis­sä suun­ni­tel­mis­sa ha­vait­tu­jen epäi­lys­ten vuoksi – sillan val­mis­tu­mi­nen voi pa­him­mil­laan siirtyä vuo­del­la eteen­päin

25.05.2020 16:28 4
Tilaajille