Koronavirus: Uusi huolta nos­ta­nut vi­rus­va­riant­ti löytyi jo Eu­roo­pas­ta

Kuolemantapaukset: Krii­si­psy­ko­lo­gi neuvoo, kuinka lap­sel­le voi puhua ikä­to­ve­rin kuo­le­man­ta­pauk­ses­ta

Tilaajille

Iin Jak­ku­ky­län riip­pu­sil­lan ra­ken­nus­työt py­säh­dyk­sis­sä suun­ni­tel­mis­sa ha­vait­tu­jen epäi­lys­ten vuoksi – sillan val­mis­tu­mi­nen voi pa­him­mil­laan siirtyä vuo­del­la eteen­päin

Iin Jakkukylässä rakenteilla olevan riippusillan rakennustyöt on keskeytetty ainakin kesäkuun puoliväliin saakka.

Iin Jakkukylässä rakenteilla olevan riippusillan rakennustyöt on keskeytetty ainakin kesäkuun puoliväliin saakka. 

Iin Jakkukylään rakenteilla olevasta riippusiltasta tulee Pohjois-Euroopan pisin kevyen liikenteen riippusilta. Havainnekuva näyttää, miltä riippusilta tulee valmistuessaan näyttämään. Arkistokuva.
Iin Jakkukylään rakenteilla olevasta riippusiltasta tulee Pohjois-Euroopan pisin kevyen liikenteen riippusilta. Havainnekuva näyttää, miltä riippusilta tulee valmistuessaan näyttämään. Arkistokuva.
Kuva: Sweco rakennustekniikka

Iin kunnan tekninen johtaja Janne Jokelainen kertoo, että keskeytyksen syynä ovat suunnitelmissa havaitut tarkastustarpeet. Ulkopuolinen tarkastaja käy nyt läpi hankkeen suunnitelmia ja nostaa esille asioita, joissa näkee korjattavaa.