Huuhkajat

Ranska kaatoi Huuh­ka­jat Lyo­nis­sa – Antoine Griez­mann upotti pallon Suomen maaliin kah­des­ti

08.09.2021 00:02 2

Kesän EM-tur­nauk­sen toi­sin­to: Uronen kes­kit­tää, Poh­jan­pa­lo puskee – "Joulu on kaksi kertaa vuo­des­sa"

04.09.2021 19:19 2
Tilaajille

Huuh­ka­jat ja Wales jäivät maa­leit­ta – De­by­tant­ti­vah­ti Carl­jo­han Eriks­son Suomen sankari

01.09.2021 21:37
Kolumni

Är­syt­tä­vä ajatus: Suomi jää­kiek­ko­yh­teis­kun­nas­ta kohti jal­ka­pal­lo­yh­teis­kun­taa

25.06.2021 06:00 31
Tilaajille

Suomen unelma jat­ko­pai­kas­ta EM-tur­nauk­ses­sa kaatui F-loh­kon ta­sa­pe­lei­hin

24.06.2021 07:32 6

Belgia kaatoi Suomen – EM-jat­ko­paik­ka ratkeaa loh­ko­kol­mos­ten ver­tai­lus­sa

22.06.2021 00:18 3

Liiton mie­hek­si hau­kut­tu Markku Kanerva on tuonut voit­ta­mi­sen kult­tuu­rin Huuh­ka­jiin – "Moni oli jo vaa­ti­mas­sa, että minut hei­tet­täi­siin ulos"

15.06.2021 06:00
Tilaajille

Kom­ment­ti: Chris­tian Erik­se­nin piti olla lau­ko­mas­sa rank­ka­ria – kor­vaa­jan valinta jätti Lukas Hra­deckýn ja Antti Niemen le­vit­te­le­mään käsiään

14.06.2021 19:10
Tilaajille

Ke­min­maan kas­vat­ti Hannu Tihinen muis­taa, kuinka hän sai lapsena en­sim­mäi­sel­tä val­men­ta­jal­taan pallon hyvistä pe­leis­tä – "Kukaan ei voi tietää edes 18-vuo­tiaas­ta, millä tasolla hän pelaa 23-vuo­tiaa­na"

13.06.2021 17:59 2
Tilaajille

Ylen toi­mi­tus­joh­ta­ja Merja Ylä-Ant­ti­la pa­hoit­te­lee: Lauan­tain ot­te­lus­ta vä­lit­tyi liikaa lä­hi­ku­via sai­raus­koh­tauk­ses­ta

13.06.2021 13:17 25

Huuh­ka­jien EM-avauk­ses­sa jär­kyt­tä­vä tra­ge­dia – Tanskan jal­ka­pal­lo­liit­to: sai­raa­laan viety Chris­tian Eriksen on ta­juis­saan

12.06.2021 21:16 10

Kalevan ur­hei­lu­pod­cast hyppää Huuh­ka­jien sii­vil­le jal­ka­pal­lon EM-lop­pu­tur­nauk­seen – uu­sim­mas­sa jak­sos­sa suora yhteys mie­heem­me Ve­nä­jäl­lä

11.06.2021 08:17
Kolumni

Co­vid-19, Euro 2020 ja turnaus 2021 – Ve­nä­jäl­lä on eri­lais­ta myös ko­ro­na-ai­ka­na

10.06.2021 15:06 1
Tilaajille

Jal­ka­pal­lon EM-ki­so­jen pu­do­tus­pe­lit al­ka­vat– katso tästä kisojen koko ot­te­lu­oh­jel­ma

24.06.2021 11:13 4

"Mins­kiin mentiin sel­lai­sel­la kunnon pot­ku­ri­ko­neel­la, mikä lie Tu­po­lev" – Ou­lu­lai­nen Aki Lah­ti­nen pelasi jal­ka­pal­loa Mos­ko­van olym­pia­tur­nauk­ses­sa 1980

09.06.2021 09:30
Tilaajille

Au­rin­ko, pallo ja ka­ve­ri­po­ruk­ka – Huuh­ka­jien pe­laa­jat saavat to­teut­taa tu­le­vien viik­ko­jen aikana lap­suu­den unel­maan­sa

08.06.2021 22:37
Tilaajille

Ana­lyy­si: Oliko Ve­sa-Mat­ti Loiri Huuh­ka­jien va­lin­ta­ti­lai­suu­den suurin yl­lä­tys? – Pää­val­men­ta­ja Ka­ner­van murheet ovat paljon pie­nem­mät kuin kol­le­goil­laan

01.06.2021 22:09
Tilaajille

Kyy­ne­lei­den jälkeen Huuh­ka­jien ja AC Oulun ko­vim­mak­si faniksi – Rasmus Kar­ja­lai­nen ei päässyt tais­te­le­maan EM-pai­kas­ta: "Voin olla kii­tol­li­nen, että vamma löy­det­tiin"

28.05.2021 15:45
Tilaajille

Huuh­ka­jien syö­mä­ham­mas luottaa EM-pe­laa­mi­seen­sa – Teemu Pukki ei me­net­tä­nyt uskoaan missään vai­hees­sa

24.05.2021 18:24
Tilaajille

Nä­kö­kul­ma: Huuh­ka­jien Pie­ta­rin-ot­te­lun lip­pu­jen pe­ru­mi­nen oli vaikea päätös, mutta se oli pakko tehdä

30.04.2021 18:30
Tilaajille