Nuoret: So­ke­ri­deit­tai­lu on ilmiö, johon nuoret tör­mää­vät jat­ku­vas­ti so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa

Mielipide: Näy­te­tään, että Oulussa osataan sekä pyö­räil­lä että säh­kö­pot­ku­lau­tail­la fik­sus­ti

Hanhikivi1
Kuukausi
Pyhäjoen ydinvoimalahankkeen kaatuminen ei vaaranna Marinin hallituksen ilmastotavoitetta

Py­hä­joen ydin­voi­ma­la­hank­keen kaa­tu­mi­nen ei vaa­ran­na Marinin hal­li­tuk­sen il­mas­to­ta­voi­tet­ta

06.05.2022 11:13 2
Pohjoisen osakkaat eivät usko enää Fennovoimaan – osa yhtiöistä on jo alaskirjannut osakkeidensa arvoja tilinpäätöksissään

Poh­joi­sen osak­kaat eivät usko enää Fen­no­voi­maan – osa yh­tiöis­tä on jo alas­kir­jan­nut osak­kei­den­sa arvoja ti­lin­pää­tök­sis­sään

06.05.2022 09:06 15
Tilaajille
Työministeri Haatainen: Viranomaiset selvittävät tukitoimien tarvetta Fennovoiman ydinvoimalatyömaalla

Työ­mi­nis­te­ri Haa­tai­nen: Vi­ran­omai­set sel­vit­tä­vät tu­ki­toi­mien tar­vet­ta Fen­no­voi­man ydin­voi­ma­la­työ­maal­la

04.05.2022 14:34 11
Mitä töiden hiljeneminen Pyhäjoen Hanhikiven niemellä tarkoittaa alueen rakennusyrityksille? Kysymyksen saivat vastattavaksi Lehdon ja Sorvojan edustajat

Mitä töiden hil­je­ne­mi­nen Py­hä­joen Han­hi­ki­ven nie­mel­lä tar­koit­taa alueen ra­ken­nu­sy­ri­tyk­sil­le? Ky­sy­myk­sen saivat vas­tat­ta­vak­si Lehdon ja Sor­vo­jan edus­ta­jat

04.05.2022 14:22
Tilaajille
Raahen Energia kiittää Fennovoiman ratkaisua – "Epätietoisuuden tilaan jääminen olisi ollut kaikista pahinta"

Raahen Energia kiittää Fen­no­voi­man rat­kai­sua – "E­pä­tie­toi­suu­den tilaan jää­mi­nen olisi ollut kai­kis­ta pa­hin­ta"

03.05.2022 14:41
Tilaajille
Oululaisministeri Sarkkinen toivoo, että Hanhikivenniemelle tulisi jotain teollista toimintaa

Ou­lu­lais­mi­nis­te­ri Sark­ki­nen toivoo, että Han­hi­ki­ven­nie­mel­le tulisi jotain teol­lis­ta toi­min­taa

02.05.2022 19:20 3
Tilaajille
Venäläisyhtiö kommentoi Kalevalle: Fennovoima lopetti yhteistyön ilman osakkaiden suostumusta, RAOS aikoo puolustaa oikeuksiaan – "Käsittämätöntä"

Ve­nä­läis­yh­tiö kom­men­toi Ka­le­val­le: Fen­no­voi­ma lopetti yh­teis­työn ilman osak­kai­den suos­tu­mus­ta, RAOS aikoo puo­lus­taa oi­keuk­siaan – "Kä­sit­tä­mä­tön­tä"

02.05.2022 15:30 42
Tilaajille
Fennovoima löysi itsensä lopulta umpikujan päästä, sieltä ulos tulo voi tulla kalliiksi
Pääkirjoitus

Fen­no­voi­ma löysi itsensä lopulta um­pi­ku­jan päästä, sieltä ulos tulo voi tulla kal­liik­si

02.05.2022 14:50 13
Tilaajille
Kommentti: Hanhikivestä on tullut synkkä luku teollisuushistoriaamme ­– Lintilän helpotuksen huokaus kuuluu nyt Pyhäjoelle saakka

Kom­ment­ti: Han­hi­ki­ves­tä on tullut synkkä luku teol­li­suus­his­to­riaam­me – Lin­ti­län hel­po­tuk­sen huokaus kuuluu nyt Py­hä­joel­le saakka

02.05.2022 13:29 8
Tilaajille
Fennovoiman johto: Yhtiö ei päättänyt sopimusta sodan vuoksi, vaikka se riskejä lisäsikin

Fen­no­voi­man johto: Yhtiö ei päät­tä­nyt so­pi­mus­ta sodan vuoksi, vaikka se riskejä li­sä­si­kin

02.05.2022 12:38 17
Tilaajille
Vanhemmat
Venäjän kerrotaan pommittaneen tehdasta, missä piti valmistaa paineastian osia Fennovoimalle

Venäjän ker­ro­taan pom­mit­ta­neen teh­das­ta, missä piti val­mis­taa pai­ne­as­tian osia Fen­no­voi­mal­le

20.04.2022 13:38 14
Tilaajille
HS: Fennovoimaan sijoittaneet kunnat sitoutuneet "musertavan" ankariin salaisiin osakassopimuksiin

HS: Fen­no­voi­maan si­joit­ta­neet kunnat si­tou­tu­neet "mu­ser­ta­van" an­ka­riin sa­lai­siin osa­kas­so­pi­muk­siin

08.04.2022 09:58 30
Analyysi: Fennovoiman ydinvoimalahanke kuopataan jo lähes varmasti – kuka kertoisi, miten ihmeessä se tapahtuu, ja mitä sanoo venäläisosakas?

Ana­lyy­si: Fen­no­voi­man ydin­voi­ma­la­han­ke kuo­pa­taan jo lähes var­mas­ti – kuka ker­toi­si, miten ih­mees­sä se ta­pah­tuu, ja mitä sanoo ve­nä­läi­so­sa­kas?

25.03.2022 06:00 44
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sarjaan on­net­to­mia pää­tök­siä luet­ta­va muu­ta­kin kuin Fen­no­voi­ma

25.03.2022 05:30 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Me­ri­tuu­li­voi­ma voisi korvata Han­hi­ki­ven ydin­voi­ma­lan – Suomen ym­pä­ris­tö­kes­kuk­sen tuore tut­ki­mus on ni­men­nyt Pe­rä­me­ren yhdeksi po­ten­tiaa­li­sim­mis­ta alueis­ta me­ri­tuu­li­voi­man tuo­tan­toon

16.03.2022 06:00 24
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Py­hä­joel­le pie­ny­din­voi­ma­loi­ta?

06.03.2022 05:00 2
Tilaajille
Fennovoima odottaa nyt, millaisia pakotteita EU Venäjälle tarkalleen ottaen asettaa

Fen­no­voi­ma odottaa nyt, mil­lai­sia pa­kot­tei­ta EU Ve­nä­jäl­le tar­kal­leen ottaen asettaa

25.02.2022 14:39 8
Tilaajille
HS: Fennovoimasta tehdään turvallisuusanalyysi Ukrainan tapahtumien takia

HS: Fen­no­voi­mas­ta tehdään tur­val­li­suus­ana­lyy­si Uk­rai­nan ta­pah­tu­mien takia

22.02.2022 16:03 27
Tilaajille
Talouselämä: Supo on vahvistanut resursseja Oulussa ydinvoimalahankkeen seuraamisen tehostamiseksi – Venäjä-riskeistä vaietaan

Ta­lou­se­lä­mä: Supo on vah­vis­ta­nut re­surs­se­ja Oulussa ydin­voi­ma­la­hank­keen seu­raa­mi­sen te­hos­ta­mi­sek­si – ­Ve­nä­jä-ris­keis­tä vaie­taan

16.02.2022 20:19 16