Ilmastonmuutos: Ra­port­ti: Ete­lä-Suo­mes­sa lunta ja pak­ka­sia esiin­tyy jat­kos­sa yhä har­vem­min, poh­joi­ses­sa lu­mi­mää­rä voi jopa li­sään­tyä

Rakentaminen: Ter­veel­li­sem­piä ja tur­val­li­sem­pia ra­ken­nuk­sia luvassa - Oulussa aloi­te­taan ra­ken­nus­ter­veys­tee­man DI-kou­lu­tus

Pääkirjoitus
Tilaajille

EU janoaa kes­kel­lä pan­de­miaa rat­kai­su­ja ra­hoi­tuk­ses­ta ja oi­keus­val­tios­ta syn­ty­nee­seen vai­keaan kiis­taan

EU:n koronapaketti ja seuraavan rahoituskauden budjetti polkevat paikallaan, kun Unkari ja Puola pitävät EU:ta pihdeissään. Puheenjohtajamaa Saksalta odotetaan kekseliäisyyttä, jolla valjakko saadaan vetämään samaan suuntaan.

Saksalta odotetaan ennen sen EU-puheenjohtajuuskauden päättymistä luovia ratkaisuja, joilla EU:ta parhaillaan jäytävä rahoitukseen ja oikeusvaltioperiaatteeseen linkittyvä institutionaalinen kriisi saadaan ratkaistua. Liittokansleri Angela Merkelillä on nyt näytön paikka.
Saksalta odotetaan ennen sen EU-puheenjohtajuuskauden päättymistä luovia ratkaisuja, joilla EU:ta parhaillaan jäytävä rahoitukseen ja oikeusvaltioperiaatteeseen linkittyvä institutionaalinen kriisi saadaan ratkaistua. Liittokansleri Angela Merkelillä on nyt näytön paikka.
Kuva: ANDREAS GORA / EPA

Euroopan unioni on ajautunut vaikeaan pattitilanteeseen, jossa Unkari ja Puola pitävät muita EU-maita pihdeissään. Unkari ja Puola Slovenian säestämänä jarruttavat EU:n elvytyspaketin ja seuraavan rahoituskauden budjetin etenemistä oikeusvaltiokiistan takia.

Eurooppa-neuvoston torstaisessa videokokouksessa umpisolmun avaamisessa ei edistytty. Tilanteeseen ei ole odotettavissa helppoja ratkaisuja. Kyseessä on unionin yhtenäisyyden ja päätöksenteon kannalta vaikein kriisi aikoihin.