Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Tup­pu­rai­nen: Oi­keus­val­tio­kyt­ken­tää ei pureta eikä pa­ket­tia pilkota – Eu­roop­pa­mi­nis­te­rien ko­kouk­sen pe­rus­teel­la jä­sen­maat eivät taivu Puolan ja Unkarin uhit­te­luun

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen sanoo, että kiistan ratkaisu on niiden käsissä, jotka ovat sen aiheuttaneetkin. 25 jäsenmaata antoivat hänen mukaansa Puolalle ja Unkarille hyvin selkeän viestin.

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisen mukaan eurooppaministerien kokouksen viesti Puolalle ja Unkarille oli selvä.
Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisen mukaan eurooppaministerien kokouksen viesti Puolalle ja Unkarille oli selvä.
Kuva: Arttu Laitala

Ratkaisun avaimet EU:n elvytyspaketin ja budjetin pattitilanteeseen ovat niillä, jotka ovat blokanneet päätöksenteon. Näin katsoo eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.).

– Valokeila kohdistuu Puolaan ja Unkariin. Painetta tulee monelta suunnalta, Tuppurainen sanoi eurooppaministerien videokokouksen jälkeen tiistai-iltana.

Kokouksen laajan asialistan akuuteimpia asioita olivat EU:n monivuotinen budjetti ja elpymispaketti niin sanottuine omarahoituksineen sekä näihin liittyvä oikeusvaltioperiaate.

25 maan linja pysyi yhtenäisenä

Erimielisyys koskee nimenomaan EU-varojen kytkemistä oikeusvaltioperiaatteeseen.

Oikeuvaltiokytkennässä on yksinkertaistettuna kyse siitä, että EU-rahoitusta ei saisi käyttää EU:n perusarvoja tai esimerkiksi oikeuslaitoksen ja median riippumattomuutta uhkaaviin tarkoituksiin. Käytännössä tällä on tarkoitus kitkeä muun muassa korruptiota.

Puola ja Unkari haluaisivat purkaa kytkennän ja ovat muun muassa kyseenalaistaneet sen laillisuuden. Tuppuraisen mukaan maiden kritiikki oli rajua myös eurooppaministerien kokouksessa, mutta muiden maiden linja piti.

– Muun muassa Ranska teki täysin selväksi, että kytkennän oikeusperusta on vankka.

Myöskään kokonaisuuden pilkkominen eli käytännössä oikeusvaltiomekanismin irrottaminen kokonaisuudesta ei Tuppuraisen mukaan tule päivän keskustelujen perusteella kyseeseen – ei edes kiireen vuoksi.

– Oikeusvaltiokytkennästä ei olla peruuttamassa millään tavalla.

Pahimmillaan uhattuna on koko elvytyspaketti

Periaatetasolla kokonaisuudesta sovittiin Eurooppa-neuvostossa heinäkuussa ja käytännön toteutustavoista alustavasti pari viikkoa sitten parlamentin ja jäsenmaiden neuvoston kesken.

Kokonaisuus piti hyväksyä seuraavaksi suurlähettiläiden kokouksessa eilen maanantaina. Puola ja Unkari kuitenkin estivät yksimielisyyttä vaativat päätökset budjetista ja elpymispaketista.

Oikeusvaltioperiaatteesta riitti sen sijaan määräenemmistö.

Elvytyspaketti on tarkoitettu erityisesti koronapandemian aiheuttamien talousongelmien helpottamiseen. Pahimmillaan kiista siirtää varojen jakamista jäsenmaille kuukausitolkulla tai peräti kaataa koko paketin.

– Kokouksessa käytettiin selkokieltä. Tilanne on hyvin kriittinen ja koronakriisi muuttuu hetki hetkeltä vaikeammaksi, ministeri Tuppurainen totesi.

Tuppurainen korostaa, että kokonaisuuden tiellä on vielä monta porrasta. Edessä on muun muassa käsittely parlamentin täysistunnossa.

– Ymmärrystä päätöksenteon blokkaamiselle ei juuri ole, ministeri kertoi.

""Olen varovaisen optimistinen"

Tuppurainen myönsi, että tilanne on monimutkainen ja vaikea. Tuppuraisen mukaan puheenjohtajamaa Saksa on kuitenkin luvannut tehdä töitä ympäri vuorokauden tilanteen purkamiseksi.

– Olen varovaisen optimistinen, että EU osaa sopia. On löydyttävä yhteinen ratkaisu, jotta jäsenmaat saavat elvytysrahoituksen käyttöönsä, hän sanoi.

Toiveikkuutta tukee Tuppuraisen mukaan markkinoiden reagointi tilanteeseen.

Puolan ja Unkarin toimia on arveltu vahvasti sisäpoliittisiksi. Maat ovat saamassa elvytyspaketista roimasti varoja, minkä vuoksi niiden ei uskota kaatavan kokonaisuutta. Siksi myös ratkaisu voi arvioiden mukaan tulla lopulta nopeastikin.

Tuppurainen ei halunnut arvioida Puolan ja Unkarin mahdollisia motiiveja. Maat saivat kuitenkin ministerin mukaan kokoukselta selkeän viestin.

– Kyse on perussopimuksiin kirjatuista yhteisistä arvoista. Jos kaikki maat ovat sitoutuneet niihin, ei oikeusvaltiomekanismin pitäisi olla ongelma.

Listalla myös antisemitismi ja laajentuminen

Kokouksessa keskusteltiin Unkarin aloitteesta myös antisemitismistä, ja tässä keskustelu oli Tuppuraisen mukaan hyvää.

Ministerin mukaan on täysin kestämätöntä, että juutalaiset kohtaavat EU-jäsenmaissa enenevässä määrin vihapuhetta ja väkivaltaa.

– Puheenvuoroissa korostettiin, miten tärkeää on myös EU-yhteistyö, jotta minkäänlaiselle antisemitismille ei ole sijaa.

Asialistalla oli lisäksi EU:n laajentuminen Pohjois-Makedoniaan ja Albaniaan. Etenemistilanne oli Tuppuraisen mukaan monille maille pettymys.

– Pohjois-Makedonian ja Bulgarian välillä on vielä kahdenvälisiä erimielisyyksiä, Olemme Bulgarialle solidaarisia ja toivomme, että historiaan liittyvät erimielisyydet pystyttäisiin sovittelemaan.

Eteneminen asiassa olisi Tuppuraisen mukaan viesti siitä, että uudistukset tuottavat tulosta.