Kirkko: Oulun tuo­mio­ro­vas­ti Satu Saa­ri­nen: Samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mi­sen aika on nyt

Vanhat kuvat: Nuo­ri­so­muo­ti innosti 2010-lu­vun Oulussa

Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Romaanit
Kirja-arvio: Sydämeen käypä esikoisteos kertoo saamelaisista vailla identiteettiä

Kir­ja-ar­vio: Sy­dä­meen käypä esi­kois­teos kertoo saa­me­lai­sis­ta vailla iden­ti­teet­tiä

06.02.2024 08:01
Tilaajille
Kirja-arvio: Lady Josephina ryhtyy leikkiin hurjimpaan – Satu Tähtisen viktoriaaninen romanssi viihdyttää ylpeästi

Kir­ja-ar­vio: Lady Jo­sep­hi­na ryhtyy leik­kiin hur­jim­paan – Satu Täh­ti­sen vik­to­riaa­ni­nen ro­mans­si viih­dyt­tää yl­peäs­ti

05.02.2024 09:00 1
Tilaajille
Kirja-arvio: Esikoisromaanillaan maailmanmaineeseen noussut Emma Cline kuvaa tällä kertaa nuorta naista, joka luikertelee ventovieraiden elämään

Kir­ja-ar­vio: Esi­kois­ro­maa­nil­laan maail­man­mai­nee­seen noussut Emma Cline kuvaa tällä kertaa nuorta naista, joka lui­ker­te­lee ven­to­vie­rai­den elämään

02.01.2024 10:00
Tilaajille
Kirja-arvio: Mia Myllymäki näyttää ihmisen heikkouden mutta myös kekseliäisyyden kriisitilanteissa

Kir­ja-ar­vio: Mia Myl­ly­mä­ki näyttää ihmisen heik­kou­den mutta myös kek­se­liäi­syy­den krii­si­ti­lan­teis­sa

21.05.2023 14:10
Tilaajille
Kirja-arvio: Tarina orjaksi joutuvasta pojasta näyttää, miten arkipäiväistä epäoikeudenmukaisuus voi olla sellaiseen syntyneelle

Kir­ja-ar­vio: Tarina orjaksi jou­tu­vas­ta pojasta näyt­tää, miten ar­ki­päi­väis­tä epä­oi­keu­den­mu­kai­suus voi olla sel­lai­seen syn­ty­neel­le

30.04.2023 15:10
Tilaajille
Kirja-arvio: Benjamín Labatutin romaani käsittelee aivot nyrjäyttäviä asioita, mutta ei vaadi lukijalta teoreettisen fysiikan tietoja

Kir­ja-ar­vio: Ben­jamín La­ba­tu­tin romaani kä­sit­te­lee aivot nyr­jäyt­tä­viä asioi­ta, mutta ei vaadi lu­ki­jal­ta teo­reet­ti­sen fy­sii­kan tietoja

30.04.2023 14:15
Tilaajille
Kirja-arvio: Essi Kummun alastomassa lukupiirissä paljastetaan salaisuuksia ja hellitään aisteja

Kir­ja-ar­vio: Essi Kummun alas­to­mas­sa lu­ku­pii­ris­sä pal­jas­te­taan sa­lai­suuk­sia ja hel­li­tään aisteja

23.04.2023 16:15
Tilaajille
Kirja-arvio: Juha Seppälä tykittää kirjan kuolemaa ja lataa lahjomatonta kritiikkiä  maamme ja maapallon asioista

Kir­ja-ar­vio: Juha Seppälä ty­kit­tää kirjan kuo­le­maa ja lataa lah­jo­ma­ton­ta kri­tiik­kiä maamme ja maa­pal­lon asiois­ta

02.04.2023 16:05 2
Tilaajille
Kirja-arvio: Harry Salmenniemi kuvaa maailmaa, jossa mikään muu ei ole varmaa paitsi kapitalismi

Kir­ja-ar­vio: Harry Sal­men­nie­mi kuvaa maail­maa, jossa mikään muu ei ole varmaa paitsi ka­pi­ta­lis­mi

31.03.2023 15:10 2
Tilaajille
Kirjailija Johanna Hulkko palasi koulutytöksi 1970-luvun Ouluun – Raksila oli värikäs paikka kasvaa, mutta kodin ulkopuolella vaani ainainen uhka

Kir­jai­li­ja Johanna Hulkko palasi kou­lu­ty­tök­si 1970-lu­vun Ouluun – Raksila oli värikäs paikka kasvaa, mutta kodin ul­ko­puo­lel­la vaani ai­nai­nen uhka

28.02.2023 06:00 1
Tilaajille
Kirja-arvio: Joonatan Tola jatkaa perheensä tarinaa, nyt vuorossa on äiti, kun esikoisteoksessa kohteena oli Tolan isä

Kir­ja-ar­vio: Joo­na­tan Tola jatkaa per­heen­sä ta­ri­naa, nyt vuo­ros­sa on äiti, kun esi­kois­teok­ses­sa koh­tee­na oli Tolan isä

15.01.2023 14:05 1
Tilaajille
Kirja-arvio: Ulla-Lena Lundbergin jännittävässä ja viehättävässä tarinassa kerrotaan kansanopiston tulosta Suomeen

Kir­ja-ar­vio: Ul­la-Le­na Lund­ber­gin jän­nit­tä­väs­sä ja vie­hät­tä­väs­sä ta­ri­nas­sa ker­ro­taan kan­san­opis­ton tulosta Suomeen

04.12.2022 14:05
Tilaajille
Arvio: Jenni Räinän esikoisromaani on oivaltava ja ajankohtainen ihmisen, luonnon ja ilmastokriisin kuvaus

Arvio: Jenni Räinän esi­kois­ro­maa­ni on oi­val­ta­va ja ajan­koh­tai­nen ih­mi­sen, luonnon ja il­mas­to­krii­sin kuvaus

07.08.2022 08:00
Tilaajille
Arvio: Päivi Alasalmi kirjoitti hyytävän tarinan naisen julmuudesta

Arvio: Päivi Ala­sal­mi kir­joit­ti hyy­tä­vän tarinan naisen jul­muu­des­ta

22.07.2022 15:30
Tilaajille
Arvio: Näkymätön tyttö löytää ääriviivansa – Voi William! täydentää Elizabeth Stroutin mestarillisen Lucy Barton -trilogian

Arvio: Nä­ky­mä­tön tyttö löytää ää­ri­vii­van­sa – Voi Wil­liam! täy­den­tää Eli­za­beth Strou­tin mes­ta­ril­li­sen Lucy Barton -t­ri­lo­gian

21.07.2022 10:30
Tilaajille
Arvio: Ann-Luise Bertell hallitsee romaanissaan tilannekomiikan mutta myös traagiset sävyt

Arvio: Ann-Lui­se Bertell hal­lit­see ro­maa­nis­saan ti­lan­ne­ko­mii­kan mutta myös traa­gi­set sävyt

17.07.2022 15:00
Tilaajille
Arvio: Etnouhkaa Kiirunassa – Ann-Helén Laestadius valaisee ensimmäisessä aikuisten romaanissaan porosaamelaisten ahdinkoa

Arvio: Et­no­uh­kaa Kii­ru­nas­sa – Ann-Helén Laes­ta­dius va­lai­see en­sim­mäi­ses­sä ai­kuis­ten ro­maa­nis­saan po­ro­saa­me­lais­ten ah­din­koa

10.07.2022 17:30
Tilaajille
Arvio: Nainen välipysäkillä ennen pääteasemaa – nostalgisessa kasvutarinassa selvitellään ihmissuhteiden solmuja pariisilaisessa miljöössä

Arvio: Nainen vä­li­py­sä­kil­lä ennen pää­te­ase­maa – nos­tal­gi­ses­sa kas­vu­ta­ri­nas­sa sel­vi­tel­lään ih­mis­suh­tei­den solmuja pa­rii­si­lai­ses­sa mil­jöös­sä

03.07.2022 17:35
Tilaajille
Arvio: Kitkerät naiset sinnittelevät väkivallan ja laittomuuksien keskellä Latinalaisen Amerikan rajaseudulla

Arvio: Kit­ke­rät naiset sin­nit­te­le­vät vä­ki­val­lan ja lait­to­muuk­sien kes­kel­lä La­ti­na­lai­sen Ame­ri­kan ra­ja­seu­dul­la

05.06.2022 17:15
Tilaajille
Arvio: Leppoisa luokkakokous räjähtää tappavaksi toverituomioistuimeksi Jenni Multisillan psykologisessa jännärissä

Arvio: Lep­poi­sa luok­ka­ko­kous rä­jäh­tää tap­pa­vak­si to­ve­ri­tuo­mio­is­tui­mek­si Jenni Mul­ti­sil­lan psy­ko­lo­gi­ses­sa jän­nä­ris­sä

22.05.2022 16:55
Tilaajille