Uusi luontomedia: Poh­joi­sen Polut tarjoaa tuhtia luet­ta­vaa ret­kei­ly­kan­sal­le

Tulospalvelu: Katso alue­vaa­li­tu­lok­sen yk­si­tyis­koh­dat

Romaanit
Oululaislähtöinen Enni Vanhatapio kirjoitti romaanin ahtaaksi käyvästä tyttöystävän roolista ja minuuden kadottavasta parisuhdeihanteesta: "Toiseen ihmiseen sulautuminen tuntuu olevan ideaali"

Ou­lu­lais­läh­töi­nen Enni Van­ha­ta­pio kir­joit­ti ro­maa­nin ah­taak­si käy­väs­tä tyt­tö­ys­tä­vän roo­lis­ta ja mi­nuu­den ka­dot­ta­vas­ta pa­ri­suh­dei­han­tees­ta: "Toi­seen ih­mi­seen su­lau­tu­mi­nen tuntuu olevan ideaa­li"

10.01.2022 17:15 3
Tilaajille
Arvio: Enni Vanhatapion uutuusromaani välttää poseeraamisen ja laskelmoinnin

Arvio: Enni Van­ha­ta­pion uu­tuus­ro­maa­ni välttää po­see­raa­mi­sen ja las­kel­moin­nin

10.01.2022 17:15
Tilaajille
"Kun esikoisteokseni julkaistiin, minun kuului olla yliopistotyttö" – Oulussa varttunut kirjailija Riikka Pulkkinen haluaa tulevassa romaanissaan puolustaa fiktiota

"Kun esi­kois­teok­se­ni jul­kais­tiin, minun kuului olla ylio­pis­to­tyt­tö" – Oulussa vart­tu­nut kir­jai­li­ja Riikka Pulk­ki­nen haluaa tu­le­vas­sa ro­maa­nis­saan puo­lus­taa fik­tio­ta

24.12.2021 16:00
Tilaajille
Arvio: Voiko pahan kierteen katkaista, kysyy Markus Ahonen dekkarissa, joka laittaa lukijan lujille

Arvio: Voiko pahan kier­teen kat­kais­ta, kysyy Markus Ahonen dek­ka­ris­sa, joka laittaa lukijan lujille

19.12.2021 17:10
Tilaajille
Arvio: Matti Röngän Surutalo-romaanissa tunnelma ja ilmapiiri ovat keskeisessä roolissa Viktor Kärppä -dekkarien tavoin

Arvio: Matti Röngän Su­ru­ta­lo-ro­maa­nis­sa tun­nel­ma ja il­ma­pii­ri ovat kes­kei­ses­sä roo­lis­sa Viktor Kärppä -dek­ka­rien tavoin

19.12.2021 15:10
Arvio: Hanna-Riikka Kuisma kuvaa nelikymppisen kaksoiselämää Insta-kuplassa

Arvio: Han­na-Riik­ka Kuisma kuvaa ne­li­kymp­pi­sen kak­sois­elä­mää Ins­ta-kup­las­sa

07.11.2021 17:15
Tilaajille
Arvio: Profiloiva outolintu näkee enemmän Saija Kuuselan esikoisdekkarissa

Arvio: Pro­fi­loi­va ou­to­lin­tu näkee enemmän Saija Kuu­se­lan esi­kois­dek­ka­ris­sa

07.11.2021 15:20
Tilaajille
Arvio: Risto Oikarinen antaa toisessa romaanissaan puheenvuoron kuvitteelliselle naispiispalle

Arvio: Risto Oi­ka­ri­nen antaa toi­ses­sa ro­maa­nis­saan pu­heen­vuo­ron ku­vit­teel­li­sel­le nais­piis­pal­le

20.06.2021 17:40
Tilaajille
”Välillä tuntuu, että Suomi määrittää itseään talvi- ja jatkosodan kautta” – oululaislähtöinen Terhi Törmälehto kirjoitti kirjan Taavi-isoisästään, sotasankaruudesta ja sen varjopuolista

”Vä­lil­lä tuntuu, että Suomi mää­rit­tää itseään talvi- ja jat­ko­so­dan kautta” – ou­lu­lais­läh­töi­nen Terhi Tör­mä­leh­to kir­joit­ti kirjan Taa­vi-isoi­säs­tään, so­ta­san­ka­ruu­des­ta ja sen var­jo­puo­lis­ta

07.04.2021 17:00 4
Tilaajille
Jenni Multisilta löysi Oulun hylätystä Varjakansaaresta aavemaisen miljöön psykologiselle trillerilleen: ”Koko paikka on oma, pysähtynyt maailmansa, jossa ilmakin seisoo”

Jenni Mul­ti­sil­ta löysi Oulun hy­lä­tys­tä Var­ja­kan­saa­res­ta aa­ve­mai­sen miljöön psy­ko­lo­gi­sel­le tril­le­ril­leen: ”Koko paikka on oma, py­säh­ty­nyt maail­man­sa, jossa ilmakin seisoo”

24.03.2021 19:00 1
Tilaajille
Sekuntien mittelö venyi ja venyi: kirjailija Jarmo Stoorin uskomaton kädenvääntöottelu Sofiassa taipui omaelämäkerralliseksi romaaniksi

Se­kun­tien mittelö venyi ja venyi: kir­jai­li­ja Jarmo Stoorin us­ko­ma­ton kä­den­vään­tö­ot­te­lu So­fias­sa taipui oma­elä­mä­ker­ral­li­sek­si ro­maa­nik­si

04.02.2021 18:00
Tilaajille
Edistysmielisen valtapelurin vaiheet veivät mennessään – oululaistaustaisen Kuutti Kosken toisen romaanin päähenkilönä on Torniossa mittauksiaan tehnyt ranskalaistiedemies

Edis­tys­mie­li­sen val­ta­pe­lu­rin vaiheet veivät men­nes­sään – ou­lu­lais­taus­tai­sen Kuutti Kosken toisen ro­maa­nin pää­hen­ki­lö­nä on Tor­nios­sa mit­tauk­siaan tehnyt rans­ka­lais­tie­de­mies

18.01.2021 19:00 1
Tilaajille