Kärpät: Pyörälä hur­jas­sa vi­rees­sä juh­la­pe­lis­sään

Työtaistelu: Hoi­ta­jat jat­ka­vat ylityö- ja vuo­ron­vaih­to­kiel­toa Oysissa ja Ou­las­kan­kaal­la

Epidemiat

Tie­to­tur­va to­teu­tuu tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­ses­sä, arvioi epi­de­mio­lo­gian pro­fes­so­ri – "Asia on jär­jes­tet­ty niin, että pidän riskiä pie­ne­nä"

09.03.2021 06:30
Tilaajille
Kolumni

Piit­taa­mat­to­muus ja syyl­lis­tä­mi­nen koet­te­le­vat yh­teis­kun­tia epi­de­mia­krii­seis­sä

12.01.2021 14:30 1
Tilaajille

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set käyn­nis­ty­neet ran­ta­la­keu­den kun­nis­sa: Kempele aloitti hen­ki­lö­kun­nan ro­ko­tuk­set tors­tai­na, Li­min­gas­sa ne aloi­te­taan tiis­tai­na

08.01.2021 15:43 1
Tilaajille

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin yli­lää­kä­ri Markku Broas oli en­sim­mäi­se­nä vas­taan­ot­ta­mas­sa niin koronaa kuin si­ka­inf­luens­saa – Broas kertoo, miksi ko­ro­na­epi­de­mia on tiukin paikka hänen ural­laan

30.08.2020 17:00 1
Tilaajille

Elä­ke­läi­set rien­si­vät ot­ta­maan si­ka­inf­luens­sa­ro­ko­tuk­sen

17.01.2010 00:00 46

Asian­tun­ti­jat sel­vit­tä­vät WHO:n luo­ki­tus­ko­hun

15.01.2010 10:19 22

Uusi si­ka­inf­luens­sa-aal­to voi tulla jo ennen kevättä

14.01.2010 19:22 45

Tauti tuli tou­ko­kuus­sa

14.01.2010 17:57

Si­ka­inf­luens­saan kuollut Suo­mes­sa yli 40, kaksi pe­rus­ter­vei­tä

14.01.2010 17:56 6

Jonot si­ka­inf­luens­sa­ro­ko­tuk­siin ovat enää vain muisto

14.01.2010 17:55 10

Oulu ro­kot­taa­kin kaikki yli 65-vuo­tiaat

13.01.2010 10:10 19

Eu­roop­pa hukkuu ro­kot­tei­siin

13.01.2010 00:00 16

Ou­lu­lai­sia ro­ko­te­taan si­ka­inf­luens­saa vastaan lauan­tai­na

12.01.2010 15:24 35

Kempele joutui tie­dot­ta­maan si­ka­pii­keis­tä pus­ka­ra­dion avulla

11.01.2010 15:35 37

Sika- ja kau­si-inf­luens­sa­ro­ko­tus samalla pii­kil­lä

01.01.2010 08:42 7

WHO: Si­ka­inf­luens­saan kuollut yli 12 000 maail­man­laa­jui­ses­ti

30.12.2009 20:34 3

Ro­ko­tuk­set jat­ku­vat uu­den­vuo­den­aat­to­na

30.12.2009 08:14

Oulussa jat­ke­taan ro­ko­tus­ajan va­raa­mis­ta teks­ti­vies­til­lä

22.12.2009 11:39 11

Si­ka­inf­luens­sa tuot­ta­nut mil­joo­nia saip­pua­kaup­piail­le

21.12.2009 15:53 15

Si­ka­inf­luens­sa­ro­ko­tus­ta lu­pail­laan kai­kil­le maa­lis­kuu­hun men­nes­sä

17.12.2009 15:50 20