Pääkirjoitus: Kau­pun­gin elin­voi­ma ei synny it­ses­tään, siksi Oulun ko­koi­nen kau­pun­ki tar­vit­see myös aree­nan­sa

Tulipalot: Kem­pe­le­läi­nen Anu Mikkola pelasti lap­si­per­heen pa­la­vas­ta talosta

Oikeus: Knuu­ti­lan­kan­kaan uutta K-su­per­mar­ke­tia ei tar­vit­se purkaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Enontekiö
2 000 kilometriä viikossa, maali Kilpisjärvellä: "Välillä on pohdittava, että mitä pystyy ajon aikana syömään kohmeisilla käsillä"

2 000 ki­lo­met­riä vii­kos­sa, maali Kil­pis­jär­vel­lä: "Vä­lil­lä on poh­dit­ta­va, että mitä pystyy ajon aikana syömään koh­mei­sil­la kä­sil­lä"

25.09.2023 10:15 5
Tilaajille
Uusi perhonen levittäytyi pohjoiseen ja toukat tuhoavat nyt kasvillisuutta Enontekiöllä – kansallispuiston maastoon ilmestyi kuolleita alueita

Uusi per­ho­nen le­vit­täy­tyi poh­joi­seen ja toukat tu­hoa­vat nyt kas­vil­li­suut­ta Enon­te­kiöl­lä – kan­sal­lis­puis­ton maas­toon il­mes­tyi kuol­lei­ta alueita

05.09.2023 18:19
Tilaajille
Ruotsalaismedia: Ruotsin poliisi etsii aseistettua miestä, jota epäillään murhan yrityksestä – epäilty saattaa olla paennut Kaaresuvannon alueella Enontekiön puolelle

Ruot­sa­lais­me­dia: Ruotsin poliisi etsii aseis­tet­tua miestä, jota epäil­lään murhan yri­tyk­ses­tä – epäilty saattaa olla paennut Kaa­re­su­van­non alueel­la Enon­te­kiön puo­lel­le

10.08.2023 21:23 1
Tilaajille
Heinäkuussa 1799 englantilainen tiedemies hämmästytti enontekiöläisiä lennättämällä kuumailmapalloa

Hei­nä­kuus­sa 1799 eng­lan­ti­lai­nen tie­de­mies häm­mäs­tyt­ti enon­te­kiö­läi­siä len­nät­tä­mäl­lä kuu­ma­il­ma­pal­loa

23.07.2023 16:00
Tilaajille
Käsivarren pororikas muistaa, miten susilaumat laukottivat tokkaa kymmeniä kilometrejä – aineisto näyttää, missä pedot tappavat ja missä petoja tapetaan

Kä­si­var­ren po­ro­ri­kas muis­taa, miten su­si­lau­mat lau­kot­ti­vat tokkaa kym­me­niä ki­lo­met­re­jä – ai­neis­to näyt­tää, missä pedot tap­pa­vat ja missä petoja ta­pe­taan

27.05.2023 17:15 1
Tilaajille
Ensimmäisten naalinpoikasten synnyinpaikka tarkoin varjeltu salaisuus – Lähdimme Käsivarteen selvittämään, miksi kadonneen eläimen palauttaminen on niin vaikeaa

En­sim­mäis­ten naa­lin­poi­kas­ten syn­nyin­paik­ka tarkoin var­jel­tu sa­lai­suus – Läh­dim­me Kä­si­var­teen sel­vit­tä­mään, miksi ka­don­neen eläimen pa­laut­ta­mi­nen on niin vaikeaa

06.05.2023 16:00 11
Tilaajille
Mies tunkeutui toisen henkilön asuntoon Enontekiöllä ja uhkasi rynnäkkökiväärillä – käräjäoikeus tuomitsi vuoden ehdolliseen vankeuteen

Mies tun­keu­tui toisen hen­ki­lön asun­toon Enon­te­kiöl­lä ja uhkasi ryn­näk­kö­ki­vää­ril­lä – kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si vuoden eh­dol­li­seen van­keu­teen

02.05.2023 21:08 1
Tilaajille
Jos olet kadottanut sukeltajan tai sinivalaan, voidaan kaverukset pian ehkä paikantaa alkeishiukkasten avulla – uutta menetelmää tutkittiin Kilpisjärvellä

Jos olet ka­dot­ta­nut su­kel­ta­jan tai si­ni­va­laan, voidaan ka­ve­ruk­set pian ehkä pai­kan­taa al­keis­hiuk­kas­ten avulla – uutta me­ne­tel­mää tut­kit­tiin Kil­pis­jär­vel­lä

30.04.2023 12:00 2
Tilaajille
Presidentille tuotiin paperi, joka olisi torpedoinut Suomen suosituimman kansallispuiston perustamisen – Asiasta väännettiin 30 vuotta

Pre­si­den­til­le tuotiin paperi, joka olisi tor­pe­doi­nut Suomen suo­si­tuim­man kan­sal­lis­puis­ton pe­rus­ta­mi­sen – Asiasta vään­net­tiin 30 vuotta

16.04.2023 20:02 4
Tilaajille
Useita retkeilijöitä jouduttu pelastamaan Käsivarren erämaasta alkuvuoden aikana – "Osa retkeilijöistä ei selvästi ymmärrä minne ovat lähtemässä"

Useita ret­kei­li­jöi­tä jou­dut­tu pe­las­ta­maan Kä­si­var­ren erä­maas­ta al­ku­vuo­den aikana – "Osa ret­kei­li­jöis­tä ei sel­väs­ti ymmärrä minne ovat läh­te­mäs­sä"

09.03.2023 13:20 1
Tilaajille
Hirsinen vapaa-ajan asunto tuhoutui palossa Enontekiöllä

Hir­si­nen va­paa-ajan asunto tu­hou­tui palossa Enon­te­kiöl­lä

23.01.2023 00:02
Kilpisjärveltä varastettiin kaksi moottorikelkkaa – poliisi kaipaa havaintoja Norjan kilvissä olevista kelkoista

Kil­pis­jär­vel­tä va­ras­tet­tiin kaksi moot­to­ri­kelk­kaa – ­po­lii­si kaipaa ha­vain­to­ja Norjan kil­vis­sä ole­vis­ta kel­kois­ta

19.01.2023 16:40 3
Laura Hakulinen muutti Kilpisjärvelle ja tajusi, että Lapissa on pakko opetella retkeilemään talvella – Nyt hän kertoo miten se onnistuu

Laura Ha­ku­li­nen muutti Kil­pis­jär­vel­le ja tajusi, että Lapissa on pakko ope­tel­la ret­kei­le­mään tal­vel­la – ­Nyt hän kertoo miten se on­nis­tuu

18.12.2022 12:00 2
Tilaajille
Mies ampui Enontekiöllä pilkkijää hirvenä

Mies ampui Enon­te­kiöl­lä pilk­ki­jää hirvenä

29.11.2022 21:16 15
Tilaajille
Enontekiön kunta pelasti lentokenttänsä ostamalla sen – näihin asioihin Lapin ainoaa kunnallista kenttää aiotaan nyt käyttää

Enon­te­kiön kunta pelasti len­to­kent­tän­sä os­ta­mal­la sen – näihin asioi­hin Lapin ainoaa kun­nal­lis­ta kenttää aiotaan nyt käyttää

27.11.2022 21:33 5
Tilaajille
Vastajäätynyt Kilpisjärvi on sykähdyttävän upea – Seikkailimme jäisessä satumaassa juuri ennen kaamosta

Vas­ta­jää­ty­nyt Kil­pis­jär­vi on sy­käh­dyt­tä­vän upea – Seik­kai­lim­me jäi­ses­sä sa­tu­maas­sa juuri ennen kaa­mos­ta

23.11.2022 19:00
Tilaajille
Pieni määrä vaarallista ainetta pääsi valumaan tien sivuun Enontekiöllä – pelastuslaitos siivosi paikan

Pieni määrä vaa­ral­lis­ta ainetta pääsi va­lu­maan tien sivuun Enon­te­kiöl­lä – pe­las­tus­lai­tos siivosi paikan

23.10.2022 15:27
Tilaajille
Raskas ajoneuvo jäi jumiin valtatie 21:llä Ropinsalmessa – tie on jälleen auki

Raskas ajo­neu­vo jäi jumiin val­ta­tie 21:llä Ro­pin­sal­mes­sa – tie on jälleen auki

22.10.2022 12:42
Tilaajille
Nokipalo hotellin hormissa aiheutti suuren hälytyksen Kilpisjärvellä

No­ki­pa­lo ho­tel­lin hor­mis­sa ai­heut­ti suuren hä­ly­tyk­sen Kil­pis­jär­vel­lä

01.10.2022 20:35 3
”Ei uutta Leviä” – Kilpisjärven matkailun kehittäminen on tasapainoilua ympäristön kestokyvyn ja matkailun lisääntymisen kanssa

”Ei uutta Leviä” – Kil­pis­jär­ven mat­kai­lun ke­hit­tä­mi­nen on ta­sa­pai­noi­lua ym­pä­ris­tön kes­to­ky­vyn ja mat­kai­lun li­sään­ty­mi­sen kanssa

07.08.2022 10:30 6
Tilaajille