Hoitojonot: Pohde aikoo purkaa ti­lan­net­ta vuok­ra­työ­voi­mal­la ja li­sä­työl­lä

Sää: Katso miten Oulussa nau­tit­tiin kesän lämmön pa­luus­ta

Luitko jo tämän: OYSissa on jou­dut­tu sul­ke­maan kym­me­nen leik­kaus­sa­lia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Elvytyspaketit
Politiikan kevätkausi lämpenee EU:n elvytysohjelmalla – tästä satojen miljardien eurojen paketissa on kyse

Po­li­tii­kan ke­vät­kau­si läm­pe­nee EU:n el­vy­tys­oh­jel­mal­la – tästä satojen mil­jar­dien eurojen pa­ke­tis­sa on kyse

09.02.2021 20:40 3
Tilaajille
Arvio Suomen saamasta elvytysrahasta putosi reilusti alle kolmeen miljardiin – Lukema putosi syyskuusta 400 miljoonaa

Arvio Suomen saa­mas­ta el­vy­tys­ra­has­ta putosi rei­lus­ti alle kolmeen mil­jar­diin – Lukema putosi syys­kuus­ta 400 mil­joo­naa

22.01.2021 18:42 12
Ennustamisen vaikeudesta huolimatta: parempaa tulevaa vuotta
Kolumni

En­nus­ta­mi­sen vai­keu­des­ta huo­li­mat­ta: pa­rem­paa tulevaa vuotta

27.12.2020 12:00
Tilaajille
LM-kysely: Useimmat suomalaismepit uskovat yhden elvytyspaketin riittävän – EU-budjetin avainneuvottelija kuitenkin eri linjoilla

LM-ky­se­ly: Useim­mat suo­ma­lais­me­pit uskovat yhden el­vy­tys­pa­ke­tin riit­tä­vän – EU-bud­je­tin avain­neu­vot­te­li­ja kui­ten­kin eri lin­joil­la

30.11.2020 06:00 1
Tilaajille
Sähkölentokoneet voivat pelastaa maakuntien kentät – Ulkomaankauppaministeri Skinnarin mukaan koneet liikenteessä ehkä jo vuonna 2025

Säh­kö­len­to­ko­neet voivat pe­las­taa maa­kun­tien kentät – Ul­ko­maan­kaup­pa­mi­nis­te­ri Skin­na­rin mukaan koneet lii­ken­tees­sä ehkä jo vuonna 2025

14.11.2020 06:00 3
Tilaajille

Ra­ken­nus­teol­li­suus haluaa in­nok­kaas­ti töitä EU:n el­vy­tys­ra­hoil­la – Oulussa olisi hyvä olla selkeät yh­tei­set sä­ve­let, jotta el­vy­tys­va­ro­ja saadaan

12.09.2020 19:08
Tilaajille
Eduskunta pääsee tänään EU:n jättimäisen elvytyspaketin kimppuun – pääministerin ilmoituksesta luvassa tiukka väittely

Edus­kun­ta pääsee tänään EU:n jät­ti­mäi­sen el­vy­tys­pa­ke­tin kimp­puun – pää­mi­nis­te­rin il­moi­tuk­ses­ta luvassa tiukka väit­te­ly

09.09.2020 06:00 16
Elvytysrahat halutaan laittaa vihreään tulevaisuuteen – "On yritysten ja koko Suomen asia ratkaista, miten homma saadaan rokkaamaan"

El­vy­tys­ra­hat ha­lu­taan laittaa vih­reään tu­le­vai­suu­teen – "On yri­tys­ten ja koko Suomen asia rat­kais­ta, miten homma saadaan rok­kaa­maan"

24.08.2020 17:56 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

El­py­mis­ra­has­to paikkaa EU-mai­den huonoa ta­lou­den­pi­toa

01.08.2020 07:00
Tilaajille
Hyvä Suomi – tekoja yhteisen hyvän eteen
Kolumni

Hyvä Suomi – tekoja yh­tei­sen hyvän eteen

07.07.2020 20:00 1
Tilaajille
Kolumni: Elvytysmiljardeilla on turha havitella pikavoittoja – valtion ottamaa velkaa ei kannata sijoittaa nopeasti vanhentuviin hankkeisiin
Kolumni

Ko­lum­ni: El­vy­tys­mil­jar­deil­la on turha ha­vi­tel­la pi­ka­voit­to­ja – valtion ottamaa velkaa ei kannata si­joit­taa no­peas­ti van­hen­tu­viin hank­kei­siin

14.06.2020 20:00 2
Tilaajille
"Vaikutus Suomen talouteen myönteinen", suuri valiokunta toteaa EU:n 750 miljardin euron elvytyspaketista – Suomi vaatii neuvotteluissa pienempää ja lainapanoitteisempaa elvytystä

"Vai­ku­tus Suomen ta­lou­teen myön­tei­nen", suuri va­lio­kun­ta toteaa EU:n 750 mil­jar­din euron el­vy­tys­pa­ke­tis­ta – Suomi vaatii neu­vot­te­luis­sa pie­nem­pää ja lai­na­pa­noit­tei­sem­paa el­vy­tys­tä

12.06.2020 17:15 1
Miljardineuvottelut: Matti Vanhasen edustama Suomi ja "säästäväinen nelikko" vaativat EU:n 750 miljardin elvytykseen suurempaa lainaosuutta – Tarkan markan Saksa hylkäsi budjettikurin

Mil­jar­di­neu­vot­te­lut: Matti Van­ha­sen edus­ta­ma Suomi ja "sääs­tä­väi­nen ne­lik­ko" vaa­ti­vat EU:n 750 mil­jar­din el­vy­tyk­seen suu­rem­paa lai­na­osuut­ta – Tarkan markan Saksa hylkäsi bud­jet­ti­ku­rin

09.06.2020 17:03 4
Entinen pääministeri Juha Sipilä piti opposition huolta EU:n elvytysrahastosta oikeutettuna: "Kannustaa laiskuuteen"

Entinen pää­mi­nis­te­ri Juha Sipilä piti op­po­si­tion huolta EU:n el­vy­tys­ra­has­tos­ta oi­keu­tet­tu­na: "Kan­nus­taa lais­kuu­teen"

04.06.2020 18:59 26
Hallitus vaatii muutoksia EU-komission koronaelpymispakettiin

Hal­li­tus vaatii muu­tok­sia EU-ko­mis­sion ko­ro­na­el­py­mis­pa­ket­tiin

04.06.2020 17:25
Pääkirjoitus: Hallituksen jättimäinen lisäbudjetti toivottavasti luo pysyvää kasvua – muuten tulevien polvien taakka muuttuu entistä raskaammaksi
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Hal­li­tuk­sen jät­ti­mäi­nen li­sä­bud­jet­ti toi­vot­ta­vas­ti luo pysyvää kasvua – muuten tu­le­vien polvien taakka muuttuu entistä ras­kaam­mak­si

03.06.2020 16:20 3
Tilaajille
Valtiovarainministeri Katri Kulmuni haluaa yhä suuremman osan suomalaisista töihin, jotta velkaantuminen saadaan poikki

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Katri Kulmuni haluaa yhä suu­rem­man osan suo­ma­lai­sis­ta töihin, jotta vel­kaan­tu­mi­nen saadaan poikki

26.05.2020 07:00 10
Tilaajille