Qstock: Jä­te­as­tiat pur­sui­li­vat, vaikka alueel­la oli jä­te­huol­toa hel­pot­ta­vat äly­jä­te­as­tiat

Tokion olympialaiset: Tam­mi­kuus­sa Kaa­po-po­jan syn­nyt­tä­nyt Kris­tii­na Mäki juoksi To­kios­sa vä­li­eriin

Lisäbudjetti

Hal­li­tus esitti li­sä­bud­je­tis­sa tukea muun muassa jouk­ko­lii­ken­teel­le, yri­tyk­sil­le ja kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­jil­le

23.10.2020 16:45 1
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Hal­li­tuk­sen jät­ti­mäi­nen li­sä­bud­jet­ti toi­vot­ta­vas­ti luo pysyvää kasvua – muuten tu­le­vien polvien taakka muuttuu entistä ras­kaam­mak­si

03.06.2020 16:20 3
Tilaajille

Li­sä­bud­je­tis­ta tukea myös poh­joi­seen: Lis­tal­la Ne­los­tien liit­ty­mien pa­ran­ta­mi­nen Si­mos­sa, Kemin bio­tuo­te­teh­das ja siihen liit­ty­viä ra­ta­hank­kei­ta

02.06.2020 23:20 7

5,5 mil­jar­din li­sä­bud­jet­ti: Kun­nil­le 1,4 mil­jar­dia, lii­ken­tee­seen yli mil­jar­di, 4 800 aloi­tus­paik­kaa kor­kea­kou­lui­hin, il­mas­to­ra­has­toon 300 mil­joo­naa – Näin li­sä­ra­haa jaetaan

02.06.2020 23:03 6

Nä­kö­kul­ma: El­vy­tys­ra­haa läh­dös­sä liik­keel­le – lii­ken­ne­hank­keet ja ener­gia­re­mon­tit kär­jes­sä

31.05.2020 08:00 1

Yle: Lii­ken­ne­mi­nis­te­ri Harakka esit­tää, että valtio voisi jakaa jouk­ko­lii­ken­teel­le tukea li­sä­bud­je­tis­ta – "Kau­pun­kien lii­ken­ne­lai­tok­set ovat ti­lan­tees­sa, jossa on uhkana, että lip­pu­jen hintoja on ihan pakko nostaa"

26.05.2020 11:40