Lisäbudjetti
Pääkirjoitus: Hallituksen jättimäinen lisäbudjetti toivottavasti luo pysyvää kasvua – muuten tulevien polvien taakka muuttuu entistä raskaammaksi
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Hal­li­tuk­sen jät­ti­mäi­nen li­sä­bud­jet­ti toi­vot­ta­vas­ti luo pysyvää kasvua – muuten tu­le­vien polvien taakka muuttuu entistä ras­kaam­mak­si

03.06.2020 16:20 3
Tilaajille
Lisäbudjetista tukea myös pohjoiseen: Listalla Nelostien liittymien parantaminen Simossa, Kemin biotuotetehdas ja siihen liittyviä ratahankkeita

Li­sä­bud­je­tis­ta tukea myös poh­joi­seen: Lis­tal­la Ne­los­tien liit­ty­mien pa­ran­ta­mi­nen Si­mos­sa, Kemin bio­tuo­te­teh­das ja siihen liit­ty­viä ra­ta­hank­kei­ta

02.06.2020 23:20 7
5,5 miljardin lisäbudjetti: Kunnille 1,4 miljardia, liikenteeseen yli miljardi, 4 800 aloituspaikkaa korkeakouluihin, ilmastorahastoon 300 miljoonaa – Näin lisärahaa jaetaan

5,5 mil­jar­din li­sä­bud­jet­ti: Kun­nil­le 1,4 mil­jar­dia, lii­ken­tee­seen yli mil­jar­di, 4 800 aloi­tus­paik­kaa kor­kea­kou­lui­hin, il­mas­to­ra­has­toon 300 mil­joo­naa – Näin li­sä­ra­haa jaetaan

02.06.2020 21:13 6
Näkökulma: Elvytysrahaa lähdössä liikkeelle – liikennehankkeet ja energiaremontit kärjessä

Nä­kö­kul­ma: El­vy­tys­ra­haa läh­dös­sä liik­keel­le – lii­ken­ne­hank­keet ja ener­gia­re­mon­tit kär­jes­sä

31.05.2020 08:00 1
Yle: Liikenneministeri Harakka esittää, että valtio voisi jakaa joukkoliikenteelle tukea lisäbudjetista – "Kaupunkien liikennelaitokset ovat tilanteessa, jossa on uhkana, että lippujen hintoja on ihan pakko nostaa"

Yle: Lii­ken­ne­mi­nis­te­ri Harakka esit­tää, että valtio voisi jakaa jouk­ko­lii­ken­teel­le tukea li­sä­bud­je­tis­ta – "Kau­pun­kien lii­ken­ne­lai­tok­set ovat ti­lan­tees­sa, jossa on uhkana, että lip­pu­jen hintoja on ihan pakko nostaa"

26.05.2020 11:40 0