Analyysi: Oulun jät­ti-in­ves­toin­nit kan­nat­taa tehdä vaikka ris­kil­lä

Oulu: Täh­ti­tor­nin kah­vi­lan tu­ki­muu­ri on vaa­ras­sa sortua

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Elokuvateatteri Plaza
Lue viikonlopun elokuva-arviot tästä: Aki Kaurismäen pelkistetyssä tragikomediassa palaset ovat kohdillaan ja Venetsiassa koetaan kauhun väristyksiä

Lue vii­kon­lo­pun elo­ku­va-ar­viot tästä: Aki Kau­ris­mäen pel­kis­te­tys­sä tra­gi­ko­me­dias­sa palaset ovat koh­dil­laan ja Ve­net­sias­sa koetaan kauhun vä­ris­tyk­siä

14.09.2023 15:00
Tilaajille
Lue viikonlopun elokuva-arviot tästä: Tuttujen hittien jatko-osissa Denzel Washington jakaa oikeutta mafian maaperällä ja demoni kiusaa ihmisiä nunnan hahmossa

Lue vii­kon­lo­pun elo­ku­va-ar­viot tästä: Tut­tu­jen hittien jat­ko-osis­sa Denzel Wa­shing­ton jakaa oi­keut­ta mafian maa­pe­räl­lä ja demoni kiusaa ihmisiä nunnan hah­mos­sa

08.09.2023 10:00
Tilaajille
Lue viikonlopun leffa-arviot tästä: Lapuan patruunatehtaan räjähdyksestä kertovassa draamassa on suuren elokuvan tuntua, dokumentaarisuutta on mukana myös kahdessa muussa

Lue vii­kon­lo­pun lef­fa-ar­viot tästä: Lapuan pat­ruu­na­teh­taan rä­jäh­dyk­ses­tä ker­to­vas­sa draa­mas­sa on suuren elo­ku­van tuntua, do­ku­men­taa­ri­suut­ta on mukana myös kah­des­sa muussa

01.09.2023 10:00
Tilaajille
Lue kaikki viikonlopun leffa-arviot tästä:  Gran Turismo on yksi kaikkien aikojen parhaista omassa lajissaan ja 4 muuta

Lue kaikki vii­kon­lo­pun lef­fa-ar­viot tästä: Gran Turismo on yksi kaik­kien aikojen par­hais­ta omassa la­jis­saan ja 4 muuta

25.08.2023 10:00
Tilaajille
Elokuva-arvio: Vainolainen riivaa rokkirumpalia italialaisen Dario Argenton 1970-luvun murhamysteerissä

Elo­ku­va-ar­vio: Vai­no­lai­nen riivaa rok­ki­rum­pa­lia ita­lia­lai­sen Dario Ar­gen­ton 1970-lu­vun mur­ha­mys­tee­ris­sä

03.08.2023 13:00
Tilaajille
Elokuva-arvio: Perhe palaa tuonpuoleiseen – lupaavasta alustaan huolimatta tarina maistuu jo väljähtyneeltä

Elo­ku­va-ar­vio: Perhe palaa tuon­puo­lei­seen – lu­paa­vas­ta alus­taan huo­li­mat­ta tarina maistuu jo väl­jäh­ty­neel­tä

07.07.2023 07:15
Tilaajille
Elokuva-arvio: Kepeä kesätarina etenee ennalta-arvattavin kääntein

Elo­ku­va-ar­vio: Kepeä ke­sä­ta­ri­na etenee en­nal­ta-ar­vat­ta­vin kään­tein

06.07.2023 15:35
Tilaajille
Elokuva-arvio: Särmätön perhe-elokuva puhuu suvaitsevaisuuden puolesta

Elo­ku­va-ar­vio: Sär­mä­tön per­he-elo­ku­va puhuu su­vait­se­vai­suu­den puo­les­ta

06.07.2023 15:15
Tilaajille
Elokuva-arvio: Tuore äitipuoli tunteiden vuorostoradalla – vakavasta aiheesta huolimatta ranskalaisdraamalla on myös leikkisä puolensa

Elo­ku­va-ar­vio: Tuore äi­ti­puo­li tun­tei­den vuo­ros­to­ra­dal­la – va­ka­vas­ta ai­hees­ta huo­li­mat­ta rans­ka­lais­draa­mal­la on myös leik­ki­sä puo­len­sa

06.07.2023 14:15
Tilaajille
Elokuva-arvio: Teinihirviön sympaattisessa kasvutarinassa on uusi asetelma mutta myös paljon tuttua

Elo­ku­va-ar­vio: Tei­ni­hir­viön sym­paat­ti­ses­sa kas­vu­ta­ri­nas­sa on uusi ase­tel­ma mutta myös paljon tuttua

29.06.2023 14:20
Tilaajille
Elokuva-arvio: Eläkeläisen tavallista pitempi kävelylenkki nostaa esille kipeitä asioita imelyyteen sortumatta

Elo­ku­va-ar­vio: Elä­ke­läi­sen ta­val­lis­ta pitempi kä­ve­ly­lenk­ki nostaa esille kipeitä asioita ime­lyy­teen sor­tu­mat­ta

29.06.2023 13:45
Tilaajille
Elokuva-arvio: Indiana Jonesin joutsenlaulu henkii menetyksen tuskaa – elokuvan loppukohtaus menee seikkailusarjan parissa kasvaneiden tunteisiin

Elo­ku­va-ar­vio: Indiana Jonesin jout­sen­lau­lu henkii me­ne­tyk­sen tuskaa – elo­ku­van lop­pu­koh­taus menee seik­kai­lu­sar­jan parissa kas­va­nei­den tun­tei­siin

29.06.2023 13:25 3
Tilaajille
Leffavieras: Oululaisen supersankarien ystävän Mikko Paajalan arvaus vahvasti nostalgialla pelaavan elokuvan käänteistä menee mönkään, mikä on hänestä itsestään ihan hyvä asia

Lef­fa­vie­ras: Ou­lu­lai­sen su­per­san­ka­rien ystävän Mikko Paa­ja­lan arvaus vah­vas­ti nos­tal­gial­la pe­laa­van elo­ku­van kään­teis­tä menee mön­kään, mikä on hänestä it­ses­tään ihan hyvä asia

28.06.2023 13:40
Tilaajille
Leffavieras: Lumijokinen Mikko Moilanen innostui Asteroid Cityn autenttisesta 1950-luvun Amerikka-miljööstä, mutta tarina näyttäytyi sekamelskana

Lef­fa­vie­ras: Lu­mi­jo­ki­nen Mikko Moi­la­nen in­nos­tui As­te­roid Cityn au­tent­ti­ses­ta 1950-lu­vun Ame­rik­ka-mil­jöös­tä, mutta tarina näyt­täy­tyi se­ka­mels­ka­na

14.06.2023 15:05
Tilaajille
Elokuva-arvio: Wes Andersonin Asteroid City on retroestetiikan ystävän unelma

Elo­ku­va-ar­vio: Wes An­der­so­nin As­te­roid City on ret­roes­te­tii­kan ystävän unelma

08.06.2023 15:10
Tilaajille
Elokuva-arvio: Uusin Transformers on hauskempi ja viihdyttävämpi kuin edeltäjänsä

Elo­ku­va-ar­vio: Uusin Trans­for­mers on haus­kem­pi ja viih­dyt­tä­väm­pi kuin edel­tä­jän­sä

08.06.2023 14:10
Tilaajille
Leffavieras: Oululaisen muusikko Johanna Laurilan mielestä uusi Pieni merenneito -elokuva osoittaa Arielin ja Erikin oikeastikin sopivan toisilleen

Lef­fa­vie­ras: Ou­lu­lai­sen muu­sik­ko Johanna Lau­ri­lan mie­les­tä uusi Pieni me­ren­nei­to -e­lo­ku­va osoit­taa Arielin ja Erikin oi­keas­ti­kin sopivan toi­sil­leen

07.06.2023 14:15 1
Tilaajille
Elokuva-arvio: Kaikkien aikojen pisin amerikkalainen animaatio tarjoaa Hämähäkkimiehiä ja -naisia yllin kyllin

Elo­ku­va-ar­vio: Kaik­kien aikojen pisin ame­rik­ka­lai­nen ani­maa­tio tarjoaa Hä­mä­häk­ki­mie­hiä ja -naisia yllin kyllin

01.06.2023 16:15
Tilaajille
Elokuva-arvio: Natsihallinnon ajalle sijoittuva Väärentäjä tarjoaa sarjan venytettyjä, seisahtuneita kohtauksia

Elo­ku­va-ar­vio: Nat­si­hal­lin­non ajalle si­joit­tu­va Vää­ren­tä­jä tarjoaa sarjan ve­ny­tet­ty­jä, sei­sah­tu­nei­ta koh­tauk­sia

01.06.2023 14:10
Tilaajille
Elokuva-arvio: Stephen Kingin varhaiseen novelliin perustuva perhemörköily kierrättää vanhaa eikä edes pelota

Elo­ku­va-ar­vio: Stephen Kingin var­hai­seen no­vel­liin pe­rus­tu­va per­he­mör­köi­ly kier­rät­tää vanhaa eikä edes pelota

01.06.2023 13:05 1
Tilaajille