Rikostutkinta: Poh­jois­suo­ma­lais­ta mar­ja­yri­tys­tä epäil­lään ih­mis­kau­pas­ta

Analyysi: Putin ottaa sel­kään­sä monella so­ta­rin­ta­mal­la

Luitko jo tämän: Lyly Rajalan rus­ka­ret­kien suosio pysyy vuo­des­ta toi­seen, nyt selviää miksi

Elokuvateatteri Plaza
Viikko
Elokuva-arvio: Ystävyyden symbolina tunnettu ele kääntyy tarkoitukseltaan päälaelleen ihon alle hiipivässä kauhutarinassa

Elo­ku­va-ar­vio: Ys­tä­vyy­den sym­bo­li­na tun­net­tu ele kääntyy tar­koi­tuk­sel­taan pää­lael­leen ihon alle hii­pi­väs­sä kau­hu­ta­ri­nas­sa

29.09.2022 15:35
Tilaajille
Elokuva-arvio: Perheen viikonloppuvierailu saa ensin outoja piirteitä ja muuttuu sitten kauheaksi

Elo­ku­va-ar­vio: Perheen vii­kon­lop­pu­vie­rai­lu saa ensin outoja piir­tei­tä ja muuttuu sitten kau­heak­si

29.09.2022 15:15
Tilaajille
Elokuva-arvio: Keski-ikäiset miehet koheltavat saaristossa puolivillaisessa komediassa

Elo­ku­va-ar­vio: Kes­ki-ikäi­set miehet ko­hel­ta­vat saa­ris­tos­sa puo­li­vil­lai­ses­sa ko­me­dias­sa

29.09.2022 14:35
Tilaajille
Elokuva-arvio: Rakkauden kipinä syttyy vielä merikapteenin elämän ehtoopuolella

Elo­ku­va-ar­vio: Rak­kau­den kipinä syttyy vielä me­ri­kap­tee­nin elämän eh­too­puo­lel­la

29.09.2022 14:15
Tilaajille
Leffavieras: Häissä sattuu ja tapahtuu suunnittelusta huolimatta – niin myös Häät ennen hautajaisia -komediassa

Lef­fa­vie­ras: Häissä sattuu ja ta­pah­tuu suun­nit­te­lus­ta huo­li­mat­ta – niin myös Häät ennen hau­ta­jai­sia -ko­me­dias­sa

28.09.2022 15:05
Kuukausi
Leffavieras: Uudessa Bowie-dokumentissa on samaa överiyttä kuin David Bowiessa itsessään

Lef­fa­vie­ras: Uudessa Bo­wie-do­ku­men­tis­sa on samaa öve­riyt­tä kuin David Bo­wies­sa it­ses­sään

21.09.2022 16:40 2
Tilaajille
Leffavieras: Pelle Hermanni osuu klovnerian ytimeen, mutta elokuvan dramaturgia jää hajanaiseksi

Lef­fa­vie­ras: Pelle Her­man­ni osuu klov­ne­rian yti­meen, mutta elo­ku­van dra­ma­tur­gia jää ha­ja­nai­sek­si

14.09.2022 15:10 1
Tilaajille
Elokuva-arvio: Keski-ikäinen nainen haluaa löytää nautinnon – Oscar-palkittu näyttelijä menee henkilöhahmonsa nahkoihin pelottomasti ja huikealla huumorintajulla

Elo­ku­va-ar­vio: Kes­ki-ikäi­nen nainen haluaa löytää nau­tin­non – Os­car-pal­kit­tu näyt­te­li­jä menee hen­ki­lö­hah­mon­sa nah­koi­hin pe­lot­to­mas­ti ja hui­keal­la huu­mo­rin­ta­jul­la

08.09.2022 16:35
Tilaajille
Elokuva-arvio: Arvomaailmat törmäävät ja paikoin ihan oivaltavasti, kun Mielensäpahoittaja lähtee Saksaan autoa hakemaan

Elo­ku­va-ar­vio: Ar­vo­maail­mat tör­mää­vät ja paikoin ihan oi­val­ta­vas­ti, kun Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja lähtee Saksaan autoa ha­ke­maan

08.09.2022 15:35
Tilaajille
Elokuva-arvio: Mehevän satiirin sijaan leikittelevyyteen pyrkivä kattaus on täynnä täyttä pötyä

Elo­ku­va-ar­vio: Mehevän sa­tii­rin sijaan lei­kit­te­le­vyy­teen pyrkivä kattaus on täynnä täyttä pötyä

08.09.2022 15:15
Tilaajille
Elokuva-arvio: Voi änkeröinen! Puitteet ovat periaatteessa kunnossa, mutta aiemmin tv:stä tuttu pelle jämähtää toistamaan samaa sketsiä

Elo­ku­va-ar­vio: Voi än­ke­röi­nen! Puit­teet ovat pe­ri­aat­tees­sa kun­nos­sa, mutta aiemmin tv:stä tuttu pelle jä­mäh­tää tois­ta­maan samaa sketsiä

08.09.2022 14:35
Tilaajille
Leffavieras: Veden vartija -dystopia osoittaa, että veden korvaaminen on mahdotonta

Lef­fa­vie­ras: Veden vartija -dys­to­pia osoit­taa, että veden kor­vaa­mi­nen on mah­do­ton­ta

07.09.2022 16:10
Tilaajille
Vanhemmat
Elokuva-arvio: Alavilla rämemailla valheen vaara – maailmanlaajuiseksi ilmiöksi nousseen esikoisromaanin pohjalta tehty draama lunastaa sille asetetut odotukset

Elo­ku­va-ar­vio: Ala­vil­la rä­me­mail­la valheen vaara – maail­man­laa­jui­sek­si il­miök­si nous­seen esi­kois­ro­maa­nin poh­jal­ta tehty draama lu­nas­taa sille ase­te­tut odo­tuk­set

01.09.2022 17:35 3
Tilaajille
Elokuva-arvio: Latinalaista diivailua räiskyvä satiiri onnistuu olemaan yllättävän hauska loppuun asti

Elo­ku­va-ar­vio: La­ti­na­lais­ta dii­vai­lua räis­ky­vä satiiri on­nis­tuu olemaan yl­lät­tä­vän hauska loppuun asti

01.09.2022 16:25
Tilaajille
Elokuva-arvio: Leijonajännäri yhdistää draamaa, kauhua ja toimintaa, ja lopputulos on arvattavissa

Elo­ku­va-ar­vio: Lei­jo­na­jän­nä­ri yh­dis­tää draa­maa, kauhua ja toi­min­taa, ja lop­pu­tu­los on ar­vat­ta­vis­sa

01.09.2022 15:55
Tilaajille
Elokuva-arvio: Maailmaa yhdeksänvuotiaan päähenkilön silmin katsova intialaisohjaus on ylistyslaulu elokuvan voimalle ja lapsuudelle

Elo­ku­va-ar­vio: Maail­maa yh­dek­sän­vuo­tiaan pää­hen­ki­lön silmin katsova in­tia­lais­oh­jaus on ylis­tys­lau­lu elo­ku­van voi­mal­le ja lap­suu­del­le

01.09.2022 15:25
Tilaajille
Elokuva-arvio: Vesipulan ympärille rakentuva dystopia hurmaa moniulotteisilla roolihahmoillaan

Elo­ku­va-ar­vio: Ve­si­pu­lan ym­pä­ril­le ra­ken­tu­va dys­to­pia hurmaa mo­ni­ulot­tei­sil­la roo­li­hah­moil­laan

01.09.2022 14:25
Tilaajille
Leffavieras: Marko "Jarna" Jantunen halusi olla artisti, esiintyä yleisölle, ja siihen hänellä oli myös kyvyt

Lef­fa­vie­ras: Marko "Jarna" Jan­tu­nen halusi olla ar­tis­ti, esiin­tyä ylei­söl­le, ja siihen hänellä oli myös kyvyt

31.08.2022 15:45
Tilaajille
Leffavieras: Lama-aika ajoi Waffen-SS:n riveihin – Verimalja-elokuvassa suomalaiset vapaaehtoiset etsivät pyhää keskiaikaista maljaa

Lef­fa­vie­ras: La­ma-ai­ka ajoi Waf­fen-SS:n ri­vei­hin – Ve­ri­mal­ja-elo­ku­vas­sa suo­ma­lai­set va­paa­eh­toi­set etsivät pyhää kes­ki­ai­kais­ta maljaa

24.08.2022 15:15 1
Tilaajille
Leffavieras: Karaoke yhdistää ihmisiä eikä mikkiin tarttuvan tarvitse olla yksin

Lef­fa­vie­ras: Karaoke yh­dis­tää ihmisiä eikä mikkiin tart­tu­van tar­vit­se olla yksin

17.08.2022 15:45
Tilaajille