Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Elokuvateatteri Plaza
Viikko
Elokuva-arvio: Juoneltaan suoraviivainen eloonjääntiseikkailu viihdyttää, mutta kärsii samalla omaperäisyyden puutteesta

Elo­ku­va-ar­vio: Juo­nel­taan suo­ra­vii­vai­nen eloon­jään­ti­seik­kai­lu viih­dyt­tää, mutta kärsii samalla oma­pe­räi­syy­den puut­tees­ta

16.03.2023 15:40
Tilaajille
Elokuva-arvio: Mika Kaurismäen ohjaus vyöryttää mielenkiintoisia havaintoja Hassisen Koneen lyhyeksi jääneeltä taipaleelta – dokumentti rakentuu viimekesäisen stadionkonsertin ympärille

Elo­ku­va-ar­vio: Mika Kau­ris­mäen ohjaus vyö­ryt­tää mie­len­kiin­toi­sia ha­vain­to­ja Has­si­sen Koneen ly­hyek­si jää­neel­tä tai­pa­leel­ta – do­ku­ment­ti ra­ken­tuu vii­me­ke­säi­sen sta­dion­kon­ser­tin ym­pä­ril­le

16.03.2023 15:15
Tilaajille
Elokuva-arviot: Vauva-arki  uhkaa uuvuttaa nuoren  espanjalaisäidin

Elo­ku­va-ar­viot: Vau­va-ar­ki uhkaa uu­vut­taa nuoren es­pan­ja­lais­äi­din

16.03.2023 14:45
Tilaajille
Elokuva-arvio: Supersankaritarinan jatko-osa on edeltäjäänsä isompi eikä se juutu menneen kertaamiseen

Elo­ku­va-ar­vio: Su­per­san­ka­ri­ta­ri­nan jat­ko-osa on edel­tä­jään­sä isompi eikä se juutu menneen ker­taa­mi­seen

16.03.2023 14:25
Tilaajille
Leffavieras: Asterix-sarjakuvien ystävä jää kaipaamaan elokuvassa Obelixin nallekarhumaista olemusta

Lef­fa­vie­ras: As­te­rix-sar­ja­ku­vien ystävä jää kai­paa­maan elo­ku­vas­sa Obe­li­xin nal­le­kar­hu­mais­ta ole­mus­ta

15.03.2023 14:05
Tilaajille
Vanhemmat
Leffavieras: Valon valtakunta tarjoaa oululaiselle Jorma Valtaselle niin tuttua vanhojen elokuvateatterien tunnelmaa

Lef­fa­vie­ras: Valon val­ta­kun­ta tarjoaa ou­lu­lai­sel­le Jorma Val­ta­sel­le niin tuttua van­ho­jen elo­ku­va­teat­te­rien tun­nel­maa

08.03.2023 14:30 1
Tilaajille
Leffavieras: Tár tarjoaa ajankohtaisen kurkistuksen sinfoniaorkesterin maailmaan

Lef­fa­vie­ras: Tár tarjoaa ajan­koh­tai­sen kur­kis­tuk­sen sin­fo­nia­or­kes­te­rin maail­maan

01.03.2023 14:10
Tilaajille
Leffavieras: The Fabelmans osoittaa, miten isän insinööritausta on vaikuttanut Steven Spielbergin tekemiseen

Lef­fa­vie­ras: The Fa­bel­mans osoit­taa, miten isän in­si­nöö­ri­taus­ta on vai­kut­ta­nut Steven Spiel­ber­gin te­ke­mi­seen

22.02.2023 14:45
Tilaajille
Elokuva-arvio: Steven Spielbergin uutuus on sentimentaalinen ylistyslaulu elokuvan lumoukselle

Elo­ku­va-ar­vio: Steven Spiel­ber­gin uutuus on sen­ti­men­taa­li­nen ylis­tys­lau­lu elo­ku­van lu­mouk­sel­le

16.02.2023 16:10
Tilaajille
Leffavieras: Jorma Yypänaho oli kuullut monenlaisia imitaattoreita, mutta silti Jope Ruonansuu osasi yllättää imitoimalla esimerkiksi junan vessaa

Lef­fa­vie­ras: Jorma Yy­pä­na­ho oli kuullut mo­nen­lai­sia imi­taat­to­rei­ta, mutta silti Jope Ruo­nan­suu osasi yl­lät­tää imi­toi­mal­la esi­mer­kik­si junan vessaa

15.02.2023 15:15 1
Tilaajille
Leffavieras: Runsaasti Oscar-ehdokkuuksia keränneessä elokuvassa liikutaan myös irkkujamien ytimessä

Lef­fa­vie­ras: Run­saas­ti Os­car-eh­dok­kuuk­sia ke­rän­nees­sä elo­ku­vas­sa lii­ku­taan myös irk­ku­ja­mien yti­mes­sä

08.02.2023 14:10
Tilaajille
Leffavieras: Sisu-toimintaelokuvan saksalaissotilaat ajavat näyttävällä panssarivaunulla – Lapin sodassa kalusto oli vaatimattomampaa

Lef­fa­vie­ras: Si­su-toi­min­tae­lo­ku­van sak­sa­lais­so­ti­laat ajavat näyt­tä­väl­lä pans­sa­ri­vau­nul­la – Lapin sodassa kalusto oli vaa­ti­mat­to­mam­paa

01.02.2023 14:10 3
Tilaajille
Leffavieras: Hollywoodin kultakaudelle sijoittuva Babylon näyttää, miten ääni mullistaa elokuvan tekemisen

Lef­fa­vie­ras: Hol­ly­woo­din kul­ta­kau­del­le si­joit­tu­va Babylon näyt­tää, miten ääni mul­lis­taa elo­ku­van te­ke­mi­sen

25.01.2023 14:35
Tilaajille
Elokuva-arvio: Tunteikkaassa parisuhdekuvauksessa haetaan vastausta sille, mitä elämän pituinen rakkaus vaatii

Elo­ku­va-ar­vio: Tun­teik­kaas­sa pa­ri­suh­de­ku­vauk­ses­sa haetaan vas­taus­ta sille, mitä elämän pi­tui­nen rakkaus vaatii

19.01.2023 15:35 1
Tilaajille
Elokuva-arvio: Shokkipaljastuksesta vauhtia saava musikaali-anime tempaa mukaansa

Elo­ku­va-ar­vio: Shok­ki­pal­jas­tuk­ses­ta vauhtia saava mu­si­kaa­li-ani­me tempaa mu­kaan­sa

19.01.2023 15:15
Tilaajille
Elokuva-arvio: Hollywoodin unelmatehtaan riehakkaita juhlia seuraa pitkä krapula – kolmituntisessa eepoksessa on niin kunnianhimoa kuin tyylirikkoja

Elo­ku­va-ar­vio: Hol­ly­woo­din unel­ma­teh­taan rie­hak­kai­ta juhlia seuraa pitkä krapula – kol­mi­tun­ti­ses­sa ee­pok­ses­sa on niin kun­nian­hi­moa kuin tyy­li­rik­ko­ja

19.01.2023 14:35
Tilaajille
Elokuva-arvio: Vauhtia riittää, kun Pertsa ja Kilu seikkailevat maalla, merellä ja ilmassa

Elo­ku­va-ar­vio: Vauhtia riit­tää, kun Pertsa ja Kilu seik­kai­le­vat maalla, merellä ja ilmassa

19.01.2023 14:15
Tilaajille
Leffavieras: Oulussa kuvattu uutuuselokuva tavoittaa pelialan hengen

Lef­fa­vie­ras: Oulussa kuvattu uu­tuus­elo­ku­va ta­voit­taa pe­li­alan hengen

18.01.2023 14:45
Tilaajille
Leffavieras: Veikko Huovisen romaaniin perustuva Hamsterit on harvinaisen ajankohtainen elokuva

Lef­fa­vie­ras: Veikko Huo­vi­sen ro­maa­niin pe­rus­tu­va Hams­te­rit on har­vi­nai­sen ajan­koh­tai­nen elokuva

11.01.2023 16:15 3
Tilaajille
Leffavieras: Whitney Houston kuuluu laulajien yleissivistykseen

Lef­fa­vie­ras: Whitney Houston kuuluu lau­la­jien yleis­si­vis­tyk­seen

04.01.2023 16:00
Tilaajille