Uimahallit: Oulun ui­ma­hal­lis­sa ja Ve­si-Ja­tu­lis­sa sul­jet­tu altaita bak­tee­ri­löy­dös­ten vuoksi

Kuvagalleria: Ve­ren­pu­nai­nen ja vio­let­ti hetki ikuis­tui lu­ki­joi­den ko­mei­siin kuviin

Luitko jo tämän: Oulun Nor­maa­li­kou­lun si­sä­il­ma­on­gel­mat ovat taas ta­pe­til­la, reh­to­rin mukaan koulu on jat­ko­ajal­la

Caruna
Tykkylumi ei ole juuri aiheuttanut sähkökatkoja Oulun seudulla – Koillismaalla keskeytyksiä torjutaan helikopterin avulla

Tyk­ky­lu­mi ei ole juuri ai­heut­ta­nut säh­kö­kat­ko­ja Oulun seu­dul­la – Koil­lis­maal­la kes­key­tyk­siä tor­ju­taan he­li­kop­te­rin avulla

03.01.2023 14:45
Tilaajille
Caruna kertoo nostavansa sähkönjakelun hintoja vuoden alusta – uutta korotusta ennakoidaan myös ensi vuoden loppupuolelle

Caruna kertoo nos­ta­van­sa säh­kön­ja­ke­lun hintoja vuoden alusta – uutta ko­ro­tus­ta en­na­koi­daan myös ensi vuoden lop­pu­puo­lel­le

22.11.2022 11:49 42
Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto: Sähköverkot ostettava takaisin valtion hallintaan – "Mitään väkipakolla kansallistamista ei tule tehdä"

Poh­jois-Poh­jan­maan Va­sem­mis­to: Säh­kö­ver­kot os­tet­ta­va ta­kai­sin valtion hal­lin­taan – "­Mi­tään vä­ki­pa­kol­la kan­sal­lis­ta­mis­ta ei tule tehdä"

27.08.2022 22:11 52
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säh­kö­ver­kot ovat ener­gia­mur­rok­sen kes­kei­nen mah­dol­lis­ta­ja

24.05.2022 06:00 1
Tilaajille
Caruna huolissaan: Tykkylumi voi aiheuttaa sähkökatkoja – "Jos sähkölinjan päälle on kaatunut puu, poistu hyppien tai loikkien"

Caruna huo­lis­saan: Tyk­ky­lu­mi voi ai­heut­taa säh­kö­kat­ko­ja – "Jos säh­kö­lin­jan päälle on kaa­tu­nut puu, poistu hyppien tai loik­kien"

16.12.2021 15:51 2
Tilaajille
Finnwatch: Yritysten verolaissa yhä porsaanreikiä – 10 miljoonaa euroa veroja jäi saamatta pelkästään Carunan verosuunnittelun takia viime vuonna

Finn­watch: Yri­tys­ten ve­ro­lais­sa yhä por­saan­rei­kiä – 10 mil­joo­naa euroa veroja jäi saa­mat­ta pel­käs­tään Carunan ve­ro­suun­nit­te­lun takia viime vuonna

02.09.2021 10:06 25
Puhelinverkossa yhä häiriöitä Kuusamossa sähkökatkojen vuoksi  – Kaupunginjohtaja vetoaa: "Jos tiedossa on yksin eläviä, otetaan yhteyttä ja tarkistetaan että kaikki on hyvin"

Pu­he­lin­ver­kos­sa yhä häi­riöi­tä Kuu­sa­mos­sa säh­kö­kat­ko­jen vuoksi  – Kau­pun­gin­joh­ta­ja vetoaa: "Jos tie­dos­sa on yksin eläviä, otetaan yh­teyt­tä ja tar­kis­te­taan että kaikki on hyvin"

23.06.2021 21:12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Luon­nol­li­sil­la mo­no­po­leil­la ra­has­ta­mi­nen lai­te­taan kuriin – vai­kut­taa aidosti siltä, että Ca­ru­na-va­hin­gos­ta on vii­sas­tut­tu niin sähkön kuin veden osalta

16.02.2021 06:30 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Po­li­tii­kan lyhyt op­pi­mää­rä – kuten ka­pu­la­kie­les­tä voi pää­tel­lä, täs­mäl­lis­tä tul­kin­taa ei voi tehdä kukaan

02.01.2021 05:30 7
Tilaajille
Sähkömarkkinalakia ollaan uudistamassa – kansalaisten riiston siirtohinnoittelulla on loputtava
Kolumni

Säh­kö­mark­ki­na­la­kia ollaan uu­dis­ta­mas­sa – kan­sa­lais­ten riiston siir­to­hin­noit­te­lul­la on lo­put­ta­va

27.10.2020 20:00 2
Tilaajille
Sähkön siirtohinnat kuriin – yhtiöiden valvomiseksi ja voittojen rajaamiseksi luotu lainsäädäntö on puutteellista
Kolumni

Sähkön siir­to­hin­nat kuriin – yh­tiöi­den val­vo­mi­sek­si ja voit­to­jen ra­jaa­mi­sek­si luotu lain­sää­dän­tö on puut­teel­lis­ta

20.10.2020 20:00 6
Tilaajille