Liikenne: Jos Oulun Poik­ki­maan­tie pää­te­tään uu­dis­taa, töihin pääs­tään no­peas­ti

Taiteiden yö: Kahden in­to­hi­moi­sen tai­de­har­ras­ta­jan unelma täyttyy Tai­tei­den yönä, kun Gal­le­ria 33 avaa ovensa

Sähköverkot
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ve­si­huol­to on pää­tet­ty pitää yh­tei­sis­sä kä­sis­sä, myös säh­kö­verk­ko­jen osalta on luotava vahvat ra­ken­teet, jotta kep­lot­te­lu es­te­tään

19.07.2022 06:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säh­kö­ver­kot ovat ener­gia­mur­rok­sen kes­kei­nen mah­dol­lis­ta­ja

24.05.2022 06:00 1
Tilaajille
Aprillia! Kuntoilulaitteet valjastetaan Oulussa sähköverkon vakauden ylläpitämiseen – "Tulevaisuudessa aiomme ottaa testiin myös hajautetun sähköntuotannon"

Ap­ril­lia! Kun­toi­lu­lait­teet val­jas­te­taan Oulussa säh­kö­ver­kon va­kau­den yl­lä­pi­tä­mi­seen – "Tu­le­vai­suu­des­sa aiomme ottaa testiin myös ha­jau­te­tun säh­kön­tuo­tan­non"

01.04.2022 15:44 39
Tuuli puhaltaa lisää töitä Ouluun – Wind Controller huolehtii tuulipuistoista ja niiden sähköverkoista myös ulkomailla

Tuuli pu­hal­taa lisää töitä Ouluun – Wind Cont­rol­ler huo­leh­tii tuu­li­puis­tois­ta ja niiden säh­kö­ver­kois­ta myös ul­ko­mail­la

08.10.2021 06:00 4
Tilaajille
Oulussa toimiva energia-alan yritys sai jättirahoituksen ulkomailta – uusi teknologia auttaa uusiutuvan energian lisäämistä sähköverkkoon

Oulussa toimiva ener­gia-alan yritys sai jät­ti­ra­hoi­tuk­sen ul­ko­mail­ta – uusi tek­no­lo­gia auttaa uu­siu­tu­van ener­gian li­sää­mis­tä säh­kö­verk­koon

23.08.2021 21:05 7
Tilaajille