Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Sähköverkot
Oulun Energia myy Iin Jakkukylän sähköverkon Iin Energialle

Oulun Energia myy Iin Jak­ku­ky­län säh­kö­ver­kon Iin Ener­gial­le

10.07.2023 10:49 2
Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto: Sähköverkot ostettava takaisin valtion hallintaan – "Mitään väkipakolla kansallistamista ei tule tehdä"

Poh­jois-Poh­jan­maan Va­sem­mis­to: Säh­kö­ver­kot os­tet­ta­va ta­kai­sin valtion hal­lin­taan – "­Mi­tään vä­ki­pa­kol­la kan­sal­lis­ta­mis­ta ei tule tehdä"

27.08.2022 22:11 52
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ve­si­huol­to on pää­tet­ty pitää yh­tei­sis­sä kä­sis­sä, myös säh­kö­verk­ko­jen osalta on luotava vahvat ra­ken­teet, jotta kep­lot­te­lu es­te­tään

19.07.2022 06:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säh­kö­ver­kot ovat ener­gia­mur­rok­sen kes­kei­nen mah­dol­lis­ta­ja

24.05.2022 06:00 1
Tilaajille
Aprillia! Kuntoilulaitteet valjastetaan Oulussa sähköverkon vakauden ylläpitämiseen – "Tulevaisuudessa aiomme ottaa testiin myös hajautetun sähköntuotannon"

Ap­ril­lia! Kun­toi­lu­lait­teet val­jas­te­taan Oulussa säh­kö­ver­kon va­kau­den yl­lä­pi­tä­mi­seen – "Tu­le­vai­suu­des­sa aiomme ottaa testiin myös ha­jau­te­tun säh­kön­tuo­tan­non"

01.04.2022 15:44 39
Tuuli puhaltaa lisää töitä Ouluun – Wind Controller huolehtii tuulipuistoista ja niiden sähköverkoista myös ulkomailla

Tuuli pu­hal­taa lisää töitä Ouluun – Wind Cont­rol­ler huo­leh­tii tuu­li­puis­tois­ta ja niiden säh­kö­ver­kois­ta myös ul­ko­mail­la

08.10.2021 06:00 4
Tilaajille
Oulussa toimiva energia-alan yritys sai jättirahoituksen ulkomailta – uusi teknologia auttaa uusiutuvan energian lisäämistä sähköverkkoon

Oulussa toimiva ener­gia-alan yritys sai jät­ti­ra­hoi­tuk­sen ul­ko­mail­ta – uusi tek­no­lo­gia auttaa uu­siu­tu­van ener­gian li­sää­mis­tä säh­kö­verk­koon

23.08.2021 21:05 7
Tilaajille