Liikenne: Täys­säh­kö­tak­sit yleis­ty­vät Oulun tol­pil­la

Kolumni: Ei kannata sai­ras­tua, jos asut syr­jä­se­dul­la

Oulu: Kii­ke­liin suun­ni­tel­tu me­ri­kyl­py­lä hakee jälleen li­sä­ai­kaa – ja on to­den­nä­köi­ses­ti saa­mas­sa sitä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Barents
Sotaharjoituksia tulee lisää, ratayhteys Narvikiin on välttämätön – Kysyimme asiantuntijoilta, miten Nato-jäsenyys ja Venäjä-yhteyden katkeaminen muuttavat Pohjois-Suomea

So­ta­har­joi­tuk­sia tulee lisää, ra­tayh­teys Nar­vi­kiin on vält­tä­mä­tön – ­Ky­syim­me asian­tun­ti­joil­ta, miten Na­to-jä­se­nyys ja Ve­nä­jä-yh­tey­den kat­kea­mi­nen muut­ta­vat Poh­jois-Suo­mea

01.09.2022 19:00 31
Tilaajille
Barents-rahasto tukemaan ruohonjuuritason kansalaistoimintaa

Ba­rents-ra­has­to tu­ke­maan ruo­hon­juu­ri­ta­son kan­sa­lais­toi­min­taa

15.02.2022 13:00
Tilaajille
EU ja Venäjä kohtaavat tasa-arvoisesti Barentsin yhteistyössä
Kolumni

EU ja Venäjä koh­taa­vat ta­sa-ar­voi­ses­ti Ba­rent­sin yh­teis­työs­sä

31.12.2021 06:00 5
Tilaajille
Haavisto: Venäjälle myytävä ympäristöä säästävää teknologiaa pakotteista huolimatta – "Jos pohjoiset alueet päästetään tuhoutumaan, saadaan sanoa hyvästit muuallakin"

Haa­vis­to: Ve­nä­jäl­le myytävä ym­pä­ris­töä sääs­tä­vää tek­no­lo­giaa pa­kot­teis­ta huo­li­mat­ta – "Jos poh­joi­set alueet pääs­te­tään tu­hou­tu­maan, saadaan sanoa hy­väs­tit muual­la­kin"

16.11.2021 06:00 16
Tilaajille
Kyttyrälohi pois Barentsin yhteistoimin

Kyt­ty­rä­lo­hi pois Ba­rent­sin yh­teis­toi­min

04.09.2021 06:00 2
Tilaajille
Alueellisen yhteistyön arvo arktisella alueella kasvaa – Venäjän kanssa on syytä lisätä vakautta
Kolumni

Alueel­li­sen yh­teis­työn arvo ark­ti­sel­la alueel­la kasvaa – Venäjän kanssa on syytä lisätä va­kaut­ta

28.05.2021 06:00 5
Tilaajille
Kuusi tanssijaa ja neljä yleisöä reaaliajassa, ääniraidalla koronaviruksen laulua – Ohjaaja: "Itselleni oli yllätys, miten kaunis sen ääni on"

Kuusi tans­si­jaa ja neljä yleisöä reaa­lia­jas­sa, ää­ni­rai­dal­la ko­ro­na­vi­ruk­sen laulua – Oh­jaa­ja: "It­sel­le­ni oli yl­lä­tys, miten kaunis sen ääni on"

11.11.2020 18:00
Tilaajille