Rakentaminen: Oulun kes­kus­taan nousee lä­hi­vuo­si­na uusia, aiempaa kor­keam­pia ker­ros­ta­lo­ja Hal­li­tus­ka­dul­le ja Hei­nä­pää­hän

Kevään ylioppilastulokset: Katso listoja Oulun ja muun Poh­jois-Poh­jan­maan uusista yli­op­pi­lais­ta

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Anime
Arvio: Harry Potterit mieleen tuova japaniaisanimaatio sujuttelee fantasian tuttuja latuja

Arvio: Harry Pot­te­rit mieleen tuova ja­pa­niai­sa­ni­maa­tio su­jut­te­lee fan­ta­sian tuttuja latuja

12.05.2022 14:20
Tilaajille
Arvio: Virtuaalimaailma vapauttaa nuoren naisen ilmaisemaan itseään kunnianhimoisesti tehdyssä japanilaisanimaatiossa

Arvio: Vir­tuaa­li­maail­ma va­paut­taa nuoren naisen il­mai­se­maan itseään kun­nian­hi­moi­ses­ti teh­dys­sä ja­pa­ni­lais­ani­maa­tios­sa

17.02.2022 16:10
Tilaajille
Arvio: Viihdyttävä ja näyttävä uutuusanime sukeltaa totiseen pelimaailmaan

Arvio: Viih­dyt­tä­vä ja näyt­tä­vä uu­tuus­ani­me su­kel­taa to­ti­seen pe­li­maail­maan

04.02.2022 14:45
Tilaajille
Arvio: Japanilainen supersankarifantasia löytänee katsojansa animekaupunki Oulussa, vaikka loppupuolella tekee mieli lähteä kesken kotiin

Arvio: Ja­pa­ni­lai­nen su­per­san­ka­ri­fan­ta­sia löy­tä­nee kat­so­jan­sa ani­me­kau­pun­ki Ou­lus­sa, vaikka lop­pu­puo­lel­la tekee mieli lähteä kesken kotiin

28.10.2021 15:50
Tilaajille
Miehelle 1,5 vuotta vankeutta teini-ikäisen vuosia kestäneestä hyväksikäytöstä Oulussa – lähetteli uhrinsa kanssa animeen liittyviä viestejä

Mie­hel­le 1,5 vuotta van­keut­ta tei­ni-ikäi­sen vuosia kes­tä­nees­tä hy­väk­si­käy­tös­tä Oulussa – lä­het­te­li uhrinsa kanssa animeen liit­ty­viä vies­te­jä

18.12.2020 14:17
Tilaajille