Luitko jo tämän: Junalla Li­min­gas­ta Ouluun ja ase­mal­ta pyö­räl­lä töihin

Voimanosto: Al­zhei­me­rin tauti py­säyt­ti kem­pe­le­läi­sen voi­ma­mie­hen

Pääkirjoitus: Iranin rohkeat naiset tar­vit­se­vat kaiken tuen

Anime
Arvio: Värikylläinen supersankarianime tarjoilee videopeliä muistuttavaa vyörytystä, jonka mukaan katsojan kannattaa antautua suosiolla

Arvio: Vä­ri­kyl­läi­nen su­per­san­ka­ri­ani­me tar­joi­lee vi­deo­pe­liä muis­tut­ta­vaa vyö­ry­tys­tä, jonka mukaan kat­so­jan kan­nat­taa an­tau­tua suo­siol­la

18.08.2022 14:40
Tilaajille
Arvio: Hassusti pukeutuneet japanilaisnäyttelijät riehuvat hataran näköisissä kulisseissa – Hopeanuoli-musikaali on toteutettu hellyttävän amatöörimäisesti

Arvio: Has­sus­ti pu­keu­tu­neet ja­pa­ni­lais­näyt­te­li­jät rie­hu­vat hataran nä­köi­sis­sä ku­lis­seis­sa – Ho­pea­nuo­li-mu­si­kaa­li on to­teu­tet­tu hel­lyt­tä­vän ama­töö­ri­mäi­ses­ti

11.08.2022 17:15
Tilaajille
Oululaislähtöinen Heikala on 1,3 miljoonalla seuraajallaan yksi Instagramin suurimmista suomalaisnimistä, mutta silti monelle täysin tuntematon – Tokiossa asuva taiteilija inspiroituu niin animesta kuin Muumilaakson tarinoista

Ou­lu­lais­läh­töi­nen Heikala on 1,3 mil­joo­nal­la seu­raa­jal­laan yksi Ins­tag­ra­min suu­rim­mis­ta suo­ma­lais­ni­mis­tä, mutta silti monelle täysin tun­te­ma­ton – To­kios­sa asuva tai­tei­li­ja ins­pi­roi­tuu niin ani­mes­ta kuin Muu­mi­laak­son ta­ri­nois­ta

31.07.2022 08:00 3
Tilaajille
Arvio: Harry Potterit mieleen tuova japaniaisanimaatio sujuttelee fantasian tuttuja latuja

Arvio: Harry Pot­te­rit mieleen tuova ja­pa­niai­sa­ni­maa­tio su­jut­te­lee fan­ta­sian tuttuja latuja

12.05.2022 14:20
Tilaajille
Arvio: Virtuaalimaailma vapauttaa nuoren naisen ilmaisemaan itseään kunnianhimoisesti tehdyssä japanilaisanimaatiossa

Arvio: Vir­tuaa­li­maail­ma va­paut­taa nuoren naisen il­mai­se­maan itseään kun­nian­hi­moi­ses­ti teh­dys­sä ja­pa­ni­lais­ani­maa­tios­sa

17.02.2022 16:10
Tilaajille
Arvio: Viihdyttävä ja näyttävä uutuusanime sukeltaa totiseen pelimaailmaan

Arvio: Viih­dyt­tä­vä ja näyt­tä­vä uu­tuus­ani­me su­kel­taa to­ti­seen pe­li­maail­maan

04.02.2022 14:45
Tilaajille
Arvio: Japanilainen supersankarifantasia löytänee katsojansa animekaupunki Oulussa, vaikka loppupuolella tekee mieli lähteä kesken kotiin

Arvio: Ja­pa­ni­lai­nen su­per­san­ka­ri­fan­ta­sia löy­tä­nee kat­so­jan­sa ani­me­kau­pun­ki Ou­lus­sa, vaikka lop­pu­puo­lel­la tekee mieli lähteä kesken kotiin

28.10.2021 15:50
Tilaajille
Miehelle 1,5 vuotta vankeutta teini-ikäisen vuosia kestäneestä hyväksikäytöstä Oulussa – lähetteli uhrinsa kanssa animeen liittyviä viestejä

Mie­hel­le 1,5 vuotta van­keut­ta tei­ni-ikäi­sen vuosia kes­tä­nees­tä hy­väk­si­käy­tös­tä Oulussa – lä­het­te­li uhrinsa kanssa animeen liit­ty­viä vies­te­jä

18.12.2020 14:17
Tilaajille