Pääkirjoitus: Mainio uutinen Suomen pel­loil­ta – hyvät sa­to­nä­ky­mät li­sää­vät huol­to­var­muut­ta

Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Tilaajille

7,6 pro­sent­tia kun­ta­vaa­lien äänistä an­net­tu, Oulun vaa­li­pii­rin ak­tii­vi­sin on ollut Uta­jär­vi

Perjantai-iltaan mennessä äänioikeutetuista 7,6 prosenttia oli käynyt äänestämässä kuntavaaleissa ennakkoon. Yhteensä ääniä oli annettu 339 579.

Oulun vaalipiirissä ennakkoääniä oli perjantai-iltaan mennessä annettu 26 849, joka tarkoittaa 7,1 prosenttia äänioikeutetuista.