Ylennykset: Tässä on re­ser­vin ylen­nyk­siä it­se­näi­syys­päi­vä­nä – katso, ketkä poh­jois­suo­ma­lai­set on ylen­net­ty

Tilaajille

7,6 pro­sent­tia kun­ta­vaa­lien äänistä an­net­tu, Oulun vaa­li­pii­rin ak­tii­vi­sin on ollut Uta­jär­vi

Perjantai-iltaan mennessä äänioikeutetuista 7,6 prosenttia oli käynyt äänestämässä kuntavaaleissa ennakkoon. Yhteensä ääniä oli annettu 339 579.

Oulun vaalipiirissä ennakkoääniä oli perjantai-iltaan mennessä annettu 26 849, joka tarkoittaa 7,1 prosenttia äänioikeutetuista.