Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Kolumni: Kas­vaa­ko Teams-opis­ke­li­jois­ta it­se­op­pi­nei­ta hui­ja­rei­ta?

Luitko jo tämän: Täh­ti­tor­nin kah­vi­lan tu­ki­muu­ri on vaa­ras­sa sortua

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Oulun vaalipiiri
Oululaisia kansanedustajia jännittää, sisältyvätkö pohjoisen ratahankkeet ensi vuoden budjettiin

Ou­lu­lai­sia kan­san­edus­ta­jia jän­nit­tää, si­säl­ty­vät­kö poh­joi­sen ra­ta­hank­keet ensi vuoden bud­jet­tiin

18.09.2023 19:23 43
Tilaajille
KRP jatkaa epäillyn turvallisuussalaisuuden paljastamisen tutkintaa – epäillyt jakaneet salaliittoteorioita sosiaalisessa mediassa

KRP jatkaa epäil­lyn tur­val­li­suus­sa­lai­suu­den pal­jas­ta­mi­sen tut­kin­taa – epäil­lyt ja­ka­neet sa­la­liit­to­teo­rioi­ta so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa

08.08.2023 13:10 1
Oululainen kokoomuksen Janne Heikkinen käytti rahaa vaaleihin ylivoimaisesti eniten vaalipiirin kansanedustajista

Ou­lu­lai­nen ko­koo­muk­sen Janne Heik­ki­nen käytti rahaa vaa­lei­hin yli­voi­mai­ses­ti eniten vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­jis­ta

06.06.2023 12:10 5
Tilaajille
HS: Kainuulainen kansanedustaja Mikko Polvinen on lähestymiskiellossa entistä puolisoaan kohtaan

HS: Kai­nuu­lai­nen kan­san­edus­ta­ja Mikko Pol­vi­nen on lä­hes­ty­mis­kiel­los­sa entistä puo­li­soaan kohtaan

22.05.2023 22:04 19
Hallitusohjelmasta neuvottelee koko joukko oululaisia – Lue tästä, keitä he ovat, ja minkälaiset ovat heidän taustansa

Hal­li­tus­oh­jel­mas­ta neu­vot­te­lee koko joukko ou­lu­lai­sia – Lue tästä, keitä he ovat, ja min­kä­lai­set ovat heidän taus­tan­sa

03.05.2023 13:12 36
Tilaajille
Miten käy Oululle tärkeiden asioiden perusporvareiden käsissä?
Kolumni

Miten käy Oululle tär­kei­den asioi­den pe­rus­por­va­rei­den kä­sis­sä?

29.04.2023 10:00 96
Tilaajille
”Keskusta ei puolustanut pohjoista riittävästi hallituksessa”, arvioivat muhoslaiset puolueen rökälemäistä vaalitappiota Oulun vaalipiirissä

”Kes­kus­ta ei puo­lus­ta­nut poh­jois­ta riit­tä­väs­ti hal­li­tuk­ses­sa”, ar­vioi­vat mu­hos­lai­set puo­lueen rö­kä­le­mäis­tä vaa­li­tap­pio­ta Oulun vaa­li­pii­ris­sä

23.04.2023 05:00 77
Tilaajille
Tiktok toi ääniä vaaleissa, mutta suositun sovelluksen tietoturva huolettaa – haastattelimme neljää Oulun vaalipiirin tiktokkaavaa kansanedustajaa

Tiktok toi ääniä vaa­leis­sa, mutta suo­si­tun so­vel­luk­sen tie­to­tur­va huo­let­taa – haas­tat­te­lim­me neljää Oulun vaa­li­pii­rin tik­tok­kaa­vaa kan­san­edus­ta­jaa

16.04.2023 05:00 18
Tilaajille
Suomalainen vaalijärjestelmä on pääpiirteittäin hyvä, mutta pientä säätöä se kaipaa, sanoo ministeri Lauri Tarasti – hän yhdistäisi Lapin ja Oulun vaalipiirit

Suo­ma­lai­nen vaa­li­jär­jes­tel­mä on pää­piir­teit­täin hyvä, mutta pientä säätöä se kaipaa, sanoo mi­nis­te­ri Lauri Tarasti – hän yh­dis­täi­si Lapin ja Oulun vaa­li­pii­rit

09.04.2023 18:43 24
Sebastian Tynkkynen sanoo, että hänen huima äänisaalinsa on entisen valtakunnansyyttäjän toiminnan ansiota

Se­bas­tian Tynk­ky­nen sanoo, että hänen huima ää­ni­saa­lin­sa on entisen val­ta­kun­nan­syyt­tä­jän toi­min­nan ansiota

03.04.2023 20:43 42
Tilaajille
Oulun vaalipiirin kansanedustajat kukitettiin Rotuaarilla, paikalla oli 11 edustajaa

Oulun vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­jat ku­ki­tet­tiin Ro­tuaa­ril­la, pai­kal­la oli 11 edus­ta­jaa

03.04.2023 16:50 7
Tilaajille
Analyysi: Uusitalon seitsemän pointtia vaaleista – oikeisto-oppositio vei odotetun voiton, mutta nyt alkavat vaikeudet

Ana­lyy­si: Uu­si­ta­lon seit­se­män point­tia vaa­leis­ta – oi­keis­to-op­po­si­tio vei odo­te­tun voiton, mutta nyt alkavat vai­keu­det

03.04.2023 05:30 164
Tilaajille
Kokoomus pinnisti ykköseksi, keskustalle kirvelevä pettymys niin koko maassa kuin Oulun vaalipiirissäkin
Pääkirjoitus

Ko­koo­mus pin­nis­ti yk­kö­sek­si, kes­kus­tal­le kir­ve­le­vä pet­ty­mys niin koko maassa kuin Oulun vaa­li­pii­ris­sä­kin

02.04.2023 23:59 14
Tilaajille
Kommentti: Perussuomalaiset nöyryytti keskustan – Vaali-iltana Oulun vaalipiirissä nähtiin huikea jännitysnäytelmä keskustan ja sen kovan haastajan kesken

Kom­ment­ti: Pe­rus­suo­ma­lai­set nöy­ryyt­ti kes­kus­tan – Vaa­li-il­ta­na Oulun vaa­li­pii­ris­sä nähtiin huikea jän­ni­tys­näy­tel­mä kes­kus­tan ja sen kovan haas­ta­jan kesken

02.04.2023 23:45 57
Tilaajille
Keskustan valta-asema historiaan Oulun vaalipiirissä, kun perussuomalaiset kiri rinnalle ja ohi

Kes­kus­tan val­ta-ase­ma his­to­riaan Oulun vaa­li­pii­ris­sä, kun pe­rus­suo­ma­lai­set kiri rin­nal­le ja ohi

03.04.2023 12:35 24
Tilaajille
Ääntenlasku on edennyt jo pitkälle: Tuottajat Uusitalo ja Ahola kertovat kello 22.45, mitä nyt voidaan päätellä

Ään­ten­las­ku on edennyt jo pit­käl­le: Tuot­ta­jat Uu­si­ta­lo ja Ahola ker­to­vat kello 22.45, mitä nyt voidaan pää­tel­lä

02.04.2023 22:19
Tilaajille
Oulun vaalipiirin vaalitulos: Katso, ketkä ovat uudet kansanedustajat ja miten äänet jakaantuivat

Oulun vaa­li­pii­rin vaa­li­tu­los: Katso, ketkä ovat uudet kan­san­edus­ta­jat ja miten äänet ja­kaan­tui­vat

02.04.2023 23:36 38
Tilaajille
Vaaliseuranta: Tässä jutussa Kaleva seuraa sekä Oulun vaalipiirin että koko maan tärkeimmät asiat hetki hetkeltä

Vaa­li­seu­ran­ta: Tässä jutussa Kaleva seuraa sekä Oulun vaa­li­pii­rin että koko maan tär­keim­mät asiat hetki het­kel­tä

03.04.2023 00:35 3
Tilaajille
Kenen iskulause on lainattu juhlatunnelmissa olleelta Timo Jutilalta? Mikä on perussuomalaisten taikaseinä? Kalevan Vaalivartissa äänessä Heikki Uusitalo: "Mielipidetiedustelut eivät tunnu saavan kiinni perussuomalaisten todellista kannatusta"

Kenen is­ku­lau­se on lai­nat­tu juh­la­tun­nel­mis­sa ol­leel­ta Timo Ju­ti­lal­ta? Mikä on pe­rus­suo­ma­lais­ten tai­ka­sei­nä? Kalevan Vaa­li­var­tis­sa äänessä Heikki Uu­si­ta­lo: "Mie­li­pi­de­tie­dus­te­lut eivät tunnu saavan kiinni pe­rus­suo­ma­lais­ten to­del­lis­ta kan­na­tus­ta"

30.03.2023 13:00 12
Tilaajille
Ennakkoäänestyksen päätöspäivä ylivoimaisesti kiireisin valtakunnan tasolla, myös Oulun vaalipiirissä annettiin rutkasti ääniä

En­nak­ko­ää­nes­tyk­sen pää­tös­päi­vä yli­voi­mai­ses­ti kii­rei­sin val­ta­kun­nan ta­sol­la, myös Oulun vaa­li­pii­ris­sä an­net­tiin rut­kas­ti ääniä

28.03.2023 23:42 5