HS: Ve­sa-Mat­ti Loiri on kuollut 77 vuoden iässä

Uinti: Oulun Uintia edus­ta­nut Laura Lah­ti­nen on kär­si­nyt mys­ti­sis­tä kram­peis­ta

Oulun vaalipiiri
"Uhkaava susi pitäisi pystyä lopettamaan ilman pelkoa rikostutkinnasta", sanoo keskustan kansanedustaja Tuomas Kettunen – kuhmolainen nostaa saavutuksekseen kiistellyn lakialoitteen

"Uh­kaa­va susi pitäisi pystyä lo­pet­ta­maan ilman pelkoa ri­kos­tut­kin­nas­ta", sanoo kes­kus­tan kan­san­edus­ta­ja Tuomas Ket­tu­nen – kuh­mo­lai­nen nostaa saa­vu­tuk­sek­seen kiis­tel­lyn la­ki­aloit­teen

30.07.2022 06:00 1
Tilaajille
"Uusille poliitikoille luodaan lannistava ilmapiiri sanomalla, ettei yksi ihminen voi vaikuttaa" – Sebastian Tynkkynen luottaa somen voimaan

"Uu­sil­le po­lii­ti­koil­le luodaan lan­nis­ta­va il­ma­pii­ri sa­no­mal­la, ettei yksi ihminen voi vai­kut­taa" – Se­bas­tian Tynk­ky­nen luottaa somen voimaan

28.07.2022 06:00 18
Tilaajille
Kansanedustaja Pekka Aittakumpu antaa eduskunnalle työpaikkana arvosanan 10–, miinus tulee ala-arvoisesta keskustelukulttuurista

Kan­san­edus­ta­ja Pekka Ait­ta­kum­pu antaa edus­kun­nal­le työ­paik­ka­na ar­vo­sa­nan 10–, miinus tulee ala-ar­voi­ses­ta kes­kus­te­lu­kult­tuu­ris­ta

16.07.2022 07:00 16
Tilaajille
Enemmistö Oulun vaalipiirin kansanedustajista tavoittelee jatkokautta –Juha Sipilän tulevaisuudessa sen sijaan jatkuu yrittäjyys Kempeleessä

Enem­mis­tö Oulun vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­jis­ta ta­voit­te­lee jat­ko­kaut­ta –Juha Sipilän tu­le­vai­suu­des­sa sen sijaan jatkuu yrit­tä­jyys Kem­pe­lees­sä

13.05.2022 07:00 33
Tilaajille
IL: Keskustan eduskuntaryhmää johtava ylivieskalainen Juha Pylväs ei asetu enää ehdolle – taustalla vakava sairaus lähipiirissä

IL: Kes­kus­tan edus­kun­ta­ryh­mää johtava yli­vies­ka­lai­nen Juha Pylväs ei asetu enää ehdolle – taus­tal­la vakava sairaus lä­hi­pii­ris­sä

10.05.2022 10:55 1
Vahva ei Nato-jäsenyydelle Oulun vaalipiirin kansanedustajilta – ovea useimmat pitäisivät silti edelleen auki

Vahva ei Na­to-jä­se­nyy­del­le Oulun vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­jil­ta – ovea useim­mat pi­täi­si­vät silti edel­leen auki

09.01.2022 07:00 135
Tilaajille
Lähes kymmenesosa suomalaisista äänestänyt, Utajärvi edelleen vaalipiirin aktiivisin

Lähes kym­me­nes­osa suo­ma­lai­sis­ta ää­nes­tä­nyt, Uta­jär­vi edel­leen vaa­li­pii­rin ak­tii­vi­sin

30.05.2021 20:59 1
Tilaajille
7,6 prosenttia kuntavaalien äänistä annettu, Oulun vaalipiirin aktiivisin on ollut Utajärvi

7,6 pro­sent­tia kun­ta­vaa­lien äänistä an­net­tu, Oulun vaa­li­pii­rin ak­tii­vi­sin on ollut Uta­jär­vi

28.05.2021 21:55 1
Tilaajille
Ylivieskalainen Juha Pylväs keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi

Yli­vies­ka­lai­nen Juha Pylväs kes­kus­tan edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­jak­si

27.05.2021 15:52
Oulun vaalipiirin kansanedustajat: Itä- ja Pohjois-Suomen EU-rahan täytyy päätyä kyseisille alueille eikä muualle Suomeen

Oulun vaa­li­pii­rin kan­sa­ne­dus­ta­jat: Itä- ja Poh­jois-Suo­men EU-ra­han täytyy päätyä ky­sei­sil­le alueil­le eikä muualle Suomeen

29.09.2020 21:13
Oulun vaalipiirin kansanedustajista noin puolet näkyy istuntosalissa aloitteillaan, puheillaan ja kysymyksillään – mutta se ei välttämättä kerro ahkeruudesta

Oulun vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­jis­ta noin puolet näkyy is­tun­to­sa­lis­sa aloit­teil­laan, pu­heil­laan ja ky­sy­myk­sil­lään – mutta se ei vält­tä­mät­tä kerro ah­ke­ruu­des­ta

20.09.2020 09:38 1
Tilaajille
Pääkirjoitus: Haloo, pohjoiset kansanedustajat, yhteistyö oman alueen parhaaksi on tehtävänne ydintä
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Haloo, poh­joi­set kan­sa­ne­dus­ta­jat, yh­teis­työ oman alueen par­haak­si on teh­tä­vän­ne ydintä

14.09.2020 20:00 6
Tilaajille
Tyrnäväläinen Tapani Tölli jättää perunanviljelyn ammattilaisille

Tyr­nä­vä­läi­nen Tapani Tölli jättää pe­ru­nan­vil­je­lyn am­mat­ti­lai­sil­le

10.08.2015 08:00
Pirkko Mattila: ”Eläkkeellä piirrän suunnistuskarttoja”

Pirkko Mat­ti­la: ”E­läk­keel­lä piirrän suun­nis­tus­kart­to­ja”

07.08.2015 22:57 6
Mirja Vehkaperän mielestä Jatulin saunasta saa parhaat neuvot

Mirja Veh­ka­pe­rän mie­les­tä Jatulin sau­nas­ta saa parhaat neuvot

04.07.2015 00:00 3
Tytti Tuppurainen ajaa maakunnan asiaa oppositiosta käsin

Tytti Tup­pu­rai­nen ajaa maa­kun­nan asiaa op­po­si­tios­ta käsin

29.06.2015 00:00 1