Tulipalot: Tältä näyt­tä­vät tu­li­pa­lon jäljet Oulun Ran­ta­ka­dul­la

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Urok­seen liit­ty­vä ri­kos­oi­keu­den­käyn­ti alkaa Oulussa – syy­tet­ty­jen ei ole pakko saapua vielä pai­kal­le

Teknologiayhtiö Urokseen liittyvien rikosepäilyjen käsittely alkaa tiistaina Oulun käräjäoikeudessa valmisteluistunnolla.

Käräjäoikeus järjestää suullisen valmisteluistunnon kokonaisuudessa, jossa Uroksen perustajia Jyrki Hallikaista ja Tommi Uharia syytetään törkeästä avustuspetoksesta.

Syytetyt ovat poliisin esitutkinnan aikana kiistäneet syyllistyneensä asiassa rikokseen.

Valmisteluistunnossa selvitetään yleensä sitä, mitkä seikat tulevassa pääkäsittelyssä  ovat riitaisia ja mitkä riidattomia eli mistä asioista osapuolet ovat eri mieltä.

Valmisteluistunnoissa käydään usein läpi myös tulevaa todistelua ja varsinaisen pääkäsittelyn aikatauluun liittyviä kysymyksiä.

Valmisteluistuntoon kutsutaan paikalle sekä syyttäjä että syytettyjen ja asianomistajien avustajat. Asianosaisten henkilökohtainen läsnäolo ei ole yleensä tässä vaiheessa tarpeellista.

Uroksen Jyrki Hallikaisen ja Tommi Uharin ei siis ole pakko osallistua vielä  itse tiistaina pidettävään valmisteluistuntoon. Paikalle Oulun oikeustalolle odotetaankin vain heidän avustajiaan.

Varsinainen pääkäsittely heidän syytteestään on edessä huhtikuussa. Sille on varattu aikaa useita viikkoja.

Valmisteluistunto järjestetään Oulun oikeustalolla.
Valmisteluistunto järjestetään Oulun oikeustalolla.
Kuva: Kaleva

Suullinen valmisteluistunto vaikuttaa asiakirjojen julkisuuteen. Ainakin syyttäjän haastehakemuksen pitäisi tulla julkiseksi. Siitä selviää tarkemmin, millaisesta teosta syyttäjä vaatii syytetyille rangaistuista.

Syyttäjä on aiemmin kertonut julkisuuteen, että hän vaatii kaksikolle tuomiota törkeästä avustuspetoksesta 24.5.2011–4.6.2015 välisenä aikana Oulussa.

Syyte liittyy Tekesin eli Business Finlandin Urokselle myöntämiin tukiin. Oulun poliisilaitoksen suorittamassa esitutkinnassa selvitettiin kahta Uroksen saamaa lainaa ja yhtä avustusta, joiden yhteissumma oli yli kuusi miljoonaa euroa.

Poliisi epäili, että Business Finlandille annettiin harhaanjohtavaa tietoa ja siltä salattiin seikkoja. Poliisin mielestä näillä tiedoilla olisi ollut oleellinen merkitys lainojen ja avustuksen saantiin. Esitutkinta asiassa alkoi keväällä 2021 Business Finlandin tekemästä tutkintapyynnöstä.

Kaleva seuraa valmisteluistuntoa.