Joukkoliikenne: Oulun jouk­ko­lii­ken­teen linjat siir­ty­vät pois OTP:lta ensi vii­kol­la, lii­ken­tees­sä voi olla häi­riöi­tä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Tilaajille

Skuut­ti­su­ma Oulun to­rin­ran­nas­sa, poliisi muis­tut­ti oi­kea­op­pi­ses­ta py­sä­köin­nis­tä – Hel­sin­gis­sä on lau­ta­park­ke­ja ja säh­kö­pot­ku­lau­to­jen siir­te­li­jöi­tä

Sähköpotkulaudat eli skuutit haittasivat helatorstaina muuta liikennettä Oulun torinrannassa.

Oulun poliisilaitos kiinnitti skuuttisumaan huomioita yhteisöpalvelu Twitterissä ja tviittasi siitä, kuinka pyörätien päähän pysäköidyt sähköpotkulaudat näyttivät aiheuttavan haittaa muulle liikenteelle.