Nuoret: Valkean ke­sä­ka­tu on nuorten mie­les­tä tur­val­li­nen, vaikka siellä ta­pah­tuu ikä­viä­kin asioita

Juhlapyhät: Miksi he­la­tors­tai­ta vie­te­tään?

Tilaajille

Py­hä­joen ydin­hank­keen ris­ki­ana­lyy­si har­kin­nas­sa – TEMissä puo­lus­tus­mi­nis­te­riön esi­tys­tä ei vielä ole ehditty päh­käil­lä tar­kem­min

Venäjän turvallisuuspolitiikkaan perehtynyt Katri Pynnöniemi katsoo, että Suomen on syytä tiedostaa myös hankkeen poliittiset riskit. "Ja on hyvä, jos aiheesta syntyy Suomessa enemmän julkista keskustelua", tutkija sanoo.

Pyhäjoen ydinvoimalan työmaata lokakuussa. Puolustusministeriö antoi syyskuussa lausuntonsa hankkeesta, koska Fennovoima päivitti voimalan rakentamislupahakemusta viime keväänä.
Pyhäjoen ydinvoimalan työmaata lokakuussa. Puolustusministeriö antoi syyskuussa lausuntonsa hankkeesta, koska Fennovoima päivitti voimalan rakentamislupahakemusta viime keväänä.
Kuva: Vesa Joensuu

Puolustusministeriön mielestä Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta pitäisi vielä ennen rakentamislupapäätöstä laatia laaja riskianalyysi. Ministeriötä huolettavat muun muassa hankkeen geopoliittiset riskit ja laitostoimittaja Rosatomin kytkös Venäjän turvallisuuspoliittisiin päämääriin.

Työ- ja elinkeinoministeriössä (TEM) esitystä riskianalyysista ei vielä ole ehditty pähkäillä tarkemmin. TEM on pyytänyt lausuntoja ydinhankkeesta lukuisilta eri tahoilta, koska Fennovoima päivitti rakentamislupahakemustaan viime keväänä.