Martti Hetemäki: Suo­mel­la on kolme pahaa on­gel­maa, yksi niistä on EU:n nopein vel­kaan­tu­mis­vauh­ti

Koti-Kaleva: Koti Hei­nä­pääs­sä on kaunis ko­ko­nai­suus ja täynnä vei­kei­tä yk­si­tyis­koh­tia

Luitko jo tämän: Poliisi aloit­taa tut­kin­nan Oulun entisen yh­dys­kun­ta­joh­ta­jan toi­mis­ta

Radio Kaleva
Kuukausi
Topias Rajala tekee melankolisen rytmikästä elektromusiikkia, joka saa Keski-Euroopassa lämpimän vastaanoton - Recens on kotimaassaan vielä suht uusi nimi

Topias Rajala tekee me­lan­ko­li­sen ryt­mi­käs­tä elekt­ro­mu­siik­kia, joka saa Kes­ki-Eu­roo­pas­sa läm­pi­män vas­taan­oton - Recens on ko­ti­maas­saan vielä suht uusi nimi

06.12.2022 12:00
Meri Manninen puhuu somessa lyhytkasvuisuudesta sekä kehopositiivisuudesta

Meri Man­ni­nen puhuu somessa ly­hyt­kas­vui­suu­des­ta sekä ke­ho­po­si­tii­vi­suu­des­ta

02.12.2022 17:10 1
Pompöösistä pönöttämisestä innostavaan oleskeluun - Oulun museo- ja näyttelytiloja uudistetaan maailman trendien mukaan

Pom­pöö­sis­tä pö­nöt­tä­mi­ses­tä in­nos­ta­vaan oles­ke­luun - Oulun museo- ja näyt­te­ly­ti­lo­ja uu­dis­te­taan maail­man tren­dien mukaan

25.11.2022 14:11 9
Pikisaari on ainutlaatuinen ja historiallinen paikka Oulussa – ollaanko sitä nyt muokkaamassa peruuttamattomasti?

Pi­ki­saa­ri on ai­nut­laa­tui­nen ja his­to­rial­li­nen paikka Oulussa – ol­laan­ko sitä nyt muok­kaa­mas­sa pe­ruut­ta­mat­to­mas­ti?

24.11.2022 13:20 62
Treenejä, pelejä ja talkootöitä - Naisten liigaa pelaavat Oulun Kärppien nuoret konkarit Radio Kalevassa

Tree­ne­jä, pelejä ja tal­koo­töi­tä - Naisten liigaa pe­laa­vat Oulun Kärp­pien nuoret kon­ka­rit Radio Ka­le­vas­sa

23.11.2022 13:25
Juha Malinen on odottanut MM-kisoja ristiriitaisin tuntein, mutta keskittyy nyt ottamaan urheilun urheiluna - Kuuntele Malisen haastattelu Radio Kalevasta

Juha Malinen on odot­ta­nut MM-ki­so­ja ris­ti­rii­tai­sin tun­tein, mutta kes­kit­tyy nyt ot­ta­maan ur­hei­lun ur­hei­lu­na - Kuun­te­le Malisen haas­tat­te­lu Radio Ka­le­vas­ta

19.11.2022 17:59 2
Miksi poliitikko saa päästää suustaan jotain, mistä päiväkodissa joutuu arestiin?

Miksi po­lii­tik­ko saa päästää suus­taan jotain, mistä päi­vä­ko­dis­sa joutuu ares­tiin?

19.11.2022 12:00 7
Näyttelijä Johannes Holopainen seikkailee valkokankaalla resuisena rantamiehenä Espanjassa ja televisiossa skarppina poliisina Oulun seudulla

Näyt­te­li­jä Jo­han­nes Ho­lo­pai­nen seik­kai­lee val­ko­kan­kaal­la re­sui­se­na ran­ta­mie­he­nä Es­pan­jas­sa ja te­le­vi­sios­sa skarp­pi­na po­lii­si­na Oulun seu­dul­la

17.11.2022 15:27
Lumo-valofestivaalin kymmenvuotiselle matkalle on mahtunut kaikenlaista – kuuntele järjestäjien haastattelu tästä

Lu­mo-va­lo­fes­ti­vaa­lin kym­men­vuo­ti­sel­le mat­kal­le on mah­tu­nut kai­ken­lais­ta – kuun­te­le jär­jes­tä­jien haas­tat­te­lu tästä

16.11.2022 09:05 3
Body fitness vaatii lujaa kestävyyttä niin mieleltä kuin keholtakin - Radio Kalevan vieraana tuore suomenmestari Jenni Mäenpää

Body fitness vaatii lujaa kes­tä­vyyt­tä niin mie­lel­tä kuin ke­hol­ta­kin - Radio Kalevan vie­raa­na tuore suo­men­mes­ta­ri Jenni Mäenpää

15.11.2022 14:22 1
Noin 30 vuotta elokuvien ja tv-sarjojen oheismateriaaleja ja fanituotteita kerännyt Valtteri Kontturi omistaa jo pop-kulttuurimuseon verran keräilyesineitä

Noin 30 vuotta elo­ku­vien ja tv-sar­jo­jen oheis­ma­te­riaa­le­ja ja fa­ni­tuot­tei­ta ke­rän­nyt Valt­te­ri Kont­tu­ri omistaa jo pop-kult­tuu­ri­mu­seon verran ke­räi­ly­esi­nei­tä

12.11.2022 09:30
Vanhemmat
Näin improvisaatio syntyy Radio Kalevan aamussa kuulijoiden esittämillä toiveilla - Improvokaattorit on uusi nimi oululaisella esityskartalla

Näin imp­ro­vi­saa­tio syntyy Radio Kalevan aamussa kuu­li­joi­den esit­tä­mil­lä toi­veil­la - Imp­ro­vo­kaat­to­rit on uusi nimi ou­lu­lai­sel­la esi­tys­kar­tal­la

10.11.2022 10:00
Maailma muuttuu, mutta mieskuoro Huutajien konsepti pysyy - oululaista huutamista jo 35 vuotta

Maailma muut­tuu, mutta mies­kuo­ro Huu­ta­jien kon­sep­ti pysyy - ou­lu­lais­ta huu­ta­mis­ta jo 35 vuotta

09.11.2022 19:17 5
Millaisella reseptillä syntyi Oulu-kakku? - Stefan Palosaari kehitti tosi-tv-ohjelmaa varten pohjoisen pääkaupungin nimikkokakun

Mil­lai­sel­la re­sep­til­lä syntyi Ou­lu-kak­ku? - Stefan Pa­lo­saa­ri kehitti to­si-tv-oh­jel­maa varten poh­joi­sen pää­kau­pun­gin ni­mik­ko­ka­kun

03.11.2022 18:30 3
Salibandyseurasta takaisin jääkiekon pariin hypännyt Kärpät 46 ry:n toiminnanjohtaja Henri Dufva vieraili Radio Kalevan aamussa

Sa­li­ban­dy­seu­ras­ta ta­kai­sin jää­kie­kon pariin hy­pän­nyt Kärpät 46 ry:n toi­min­nan­joh­ta­ja Henri Dufva vie­rai­li Radio Kalevan aamussa

03.11.2022 10:12 2
Graniittia, messinkiä ja paksut holvin ovet - tällainen on Suomen pankin uusi kulttuuritila

Gra­niit­tia, mes­sin­kiä ja paksut holvin ovet - täl­lai­nen on Suomen pankin uusi kult­tuu­ri­ti­la

02.11.2022 14:34
JP Metsävainio on kehittänyt kahdeksan vuotta uutta kuvaustekniikkaa, joka näennäisesti rikkoo kuvauksen sääntöjä

JP Met­sä­vai­nio on ke­hit­tä­nyt kah­dek­san vuotta uutta ku­vaus­tek­niik­kaa, joka näen­näi­ses­ti rikkoo ku­vauk­sen sään­tö­jä

01.11.2022 14:04 1
Radio Kalevan kuuluvuusalueet laajenevat Iihin ja Haapavedelle myönnetyillä taajuuksilla – Kaleva hakee uusia taajuuksia myös Koillismaalle

Radio Kalevan kuu­lu­vuus­alueet laa­je­ne­vat Iihin ja Haa­pa­ve­del­le myön­ne­tyil­lä taa­juuk­sil­la – Kaleva hakee uusia taa­juuk­sia myös Koil­lis­maal­le

25.10.2022 14:42 10
Radio Kalevan haastattelussa Oulun seudun vuoden yrittäjänainen Sari-Helena Forsman - "Tällä alalla inspiroi päivien erilaisuus"

Radio Kalevan haas­tat­te­lus­sa Oulun seudun vuoden yrit­tä­jä­nai­nen Sa­ri-He­le­na Forsman - "Tällä alalla ins­pi­roi päivien eri­lai­suus"

20.10.2022 15:00 1
Liisa Jaakonsaari toivoo Oulun rivien ryhdistäytyvän kaupunginjohtajahaussa - "Entisenä työministerinä näin kyllä hakuprosessissa koomisiakin piirteitä"

Liisa Jaa­kon­saa­ri toivoo Oulun rivien ryh­dis­täy­ty­vän kau­pun­gin­joh­ta­ja­haus­sa - "En­ti­se­nä työ­mi­nis­te­ri­nä näin kyllä ha­ku­pro­ses­sis­sa koo­mi­sia­kin piir­tei­tä"

14.10.2022 10:00 26