Kolumni: Yh­dys­val­tain abort­ti­pää­tök­sen hä­viä­jiä ovat ta­sa-ar­vo ja naisten ih­mi­soi­keu­det, ja ke­hi­tyk­ses­tä on syytä olla huo­lis­saan myös täällä

Oulun yliopisto: Kol­le­gion tuore päätös syn­nyt­tää kitkaa Oulun yli­opis­ton yh­tei­sön ja johdon välillä

Tilaajille

Oulun kes­kus­taan nousee lä­hi­vuo­si­na uusia, aiempaa kor­keam­pia ker­ros­ta­lo­ja Hal­li­tus­ka­dul­le ja Hei­nä­pää­hän

Hallituskadun rakennuksesta tavoitellaan vanhahtavan pankkitalon näköistä kokonaisuutta, joka näyttää siltä niin kuin se olisi ollut siinä aina.

Nykyinen viisikerroksinen 1960-luvun talo puretaan Hallituskadulta ja rakennetaan uusi, selvästi korkeampi tilalle.
Nykyinen viisikerroksinen 1960-luvun talo puretaan Hallituskadulta ja rakennetaan uusi, selvästi korkeampi tilalle.
Kuva: Sami Aspelund

Keskustaan on nousemassa tulevina vuosina kaksi kerrostaloa vanhojen tilalle Hallituskadulle Vaaran kaupunginosaan ja Kirkkokadulle Heinäpäähän. Molemmissa tavoitteena on kerrosalojen kasvattaminen, mikä tarkoittaa kerrosluvun nousua.

Hallituskadun hankkeen asemakaavan tavoitellaan olevan valmis ensi vuoden alkupuolella. Kirkkokadun rakennuksen asemakaavaa tähdätään valmiiksi ensi vuoden lopulla.