Nä­kö­kul­ma: Ou­lu–­Hel­sin­ki-len­nos­ta voi joutua mak­sa­maan itsensä ki­peäk­si, vaikka samaan aikaan ul­ko­mail­le pääsee huo­mat­ta­vas­ti hal­vem­mal­la

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riö haluaa ris­ki­ana­lyy­sin Fen­no­voi­man ydin­voi­ma­la­hank­kees­ta – yhtiö tun­nus­taa Ve­nä­jä-kyt­kök­sen riskin pro­jek­til­le

Mainos: Kalevan ti­laa­jan kump­pa­ni­etu­na liput puoleen hintaan Kär­pät-Pe­li­cans ke 27.10. peliin.

Tilaajille

Osa mo­poi­li­jois­ta rikkoo lii­ken­ne­sään­tö­jä tie­toi­ses­ti po­lii­sien silmien alla – Voiko vi­ral­li­nen mo­po­miit­ti opettaa lii­ken­ne­käyt­täy­ty­mis­tä?

Osa mopoilijoista on alkanut haastamaan poliiseja liikenteessä, eikä pelkästään mopomiiteissä. Somevideoiden saamalla huomiolla on vaikutusta nuorisoon.

Viritetyillä mopoilla on rällätty vuosikymmenten ajan, mutta nyt poliiseja haastetaan tieten tahtoen, kertoo Oulun valvonta- ja hälytysyksikön johtaja ylikomisario Jyrki Kivirinta.

– Keulimista ja muita liikennerikkomuksia tehdään poliisin nenän alla ja haastetaan takaa-ajoon.