Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Pääkirjoitus: Tuntien odotus venyy vuo­ro­kau­sik­si – hoi­ta­ja­pu­las­ta tullut vaa­ral­li­nen ter­veys­ris­ki

OAJ: Var­hais­kas­va­tus on unoh­det­tu ko­ro­naoh­jeis­tuk­sis­sa, ja kou­lu­jen alkua uhkaa eri­ar­voi­suus – "Kunnat te­ke­vät, mitä te­ke­vät"

Lukuvuoden alku lähestyy, ja kunnilla on vastuu koronaohjeiden soveltamisesta peruskouluissa. OAJ:n Olli Luukkaisen mukaan tämä voi lisätä eriarvoisuuden uhkaa. Kuntaliitossa uskotaan, että viime kevään kokemuksista on otettu opiksi.

Suomen kouluissa siirryttiin keväällä pääosin etäopetukseen koronaviruksen takia. Kun kesäloma loppuu, koululaiset palaavat lähtökohtaisesti normaaliin lähiopetukseen.
Suomen kouluissa siirryttiin keväällä pääosin etäopetukseen koronaviruksen takia. Kun kesäloma loppuu, koululaiset palaavat lähtökohtaisesti normaaliin lähiopetukseen.
Kuva: Emilia Kangasluoma

Kun koulujen syyslukukausi alkaa ensi viikolla suurimmassa osassa Suomea, lähtökohtana on paluu lähiopetukseen.

Opetushallitus on kuitenkin antanut ohjeita perusopetuksen järjestäjille ja kouluille yhä jatkuvan koronavirusepidemian varalta. Käytännössä ohjeiden soveltamisesta päättävät opetuksen järjestäjät eli kunnat.

– Normaalilainsäädännön aikana valtiovalta ei anna määräyksiä vaan suosituksia, joille kunnat tekevät mitä tekevät. Tämä on jossain määrin ongelmallista ja lisää eriarvoisuuden uhkaa, Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen toteaa.

– Kuntapäättäjillä on erityisen suuri vastuu, kun turvallisuus ja terveys edellä tulee mennä. Kehitystä on seurattava erittäin tarkkaan. Kun uhkana on toinen aalto, on oltava kyky muuttaa käytäntöjä nopeasti.

Jos koronatartunnat lisääntyvät, opetusta voidaan järjestää osittain tai kokonaan etäopetuksena. Luukkaisen mukaan tähän liittyvät ohjeistukset kaipaavat vielä tarkentamista.

– Sama opettaja ei voi samaan aikaan huolehtia sekä etä- että lähiopetuksesta. Työkuorma ja vaatimustaso ovat kohtuuttomia opettajalle, Luukkainen sanoo.

"Kunnilla iso kynnys palata etäopetukseen"

Kesäkuun lopussa eduskunta hyväksyi perusopetuslain määräaikaisen muutoksen, jonka mukaan poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä päättää opetuksen järjestäjä. Luukkainen arvioi, että kunnilla on iso kynnys etäopetukseen palaamisessa.

– Se ei tule olemaan helppo päätös kunnalle. Tämäkin tuo eroja kuntien välille.

Kuntaliiton opetus- ja kulttuuriyksikön johtaja Terhi Päivärinta muistuttaa, että koronatilanne on hyvin erilainen eri puolilla Suomea.

– Pääkaupunkiseudulla on ollut paljon tautitapauksia, mutta on myös alueita, joissa ei ole ollut yhtäkään tartuntaa koko aikana. Niissä kunnissa tilanne on ihan erilainen, Päivärinta toteaa.

– Arvion koulutilojen sulkemisesta tekee paikallinen terveysviranomainen, ja opetusviranomaiset suunnittelevat poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisen.

OAJ: Varhaiskasvatuksen ohjeistus jäänyt liian ohueksi

Varhaiskasvatuksessa korona-ajan arkea on eletty myös koulujen kesälomien aikana. OAJ:n Olli Luukkaisen mukaan ohjeistuksia ei kuitenkaan ole annettu yhtä paljon kuin pian alkavassa perusopetuksessa.

– Meille on tullut yhteydenottoja siitä, miksi varhaiskasvatuksesta ja sen ohjeistuksista ei pidetä huolta. Varhaiskasvatuksen ohjeistus on jäänyt liian ohueksi ihan alusta alkaen, Luukkainen kertoo.

– On ollut eroavaisuuksia ja epäselvyyksiä, kun varhaiskasvatuksesta ei ole juuri puhuttu. Uusin ohjeistus varhaiskasvatuksen järjestämiseen korona-aikana keskittyy lähinnä varhaiskasvatukseen tutustumiseen.

Kuntaliiton Terhi Päivärinta ei ole kuullut epäselvyyksistä tai riittämättömistä ohjeista varhaiskasvatuksessa.

– Päinvastoin olettaisin, että varhaiskasvatuksessa on löydetty hyviä toimintatapoja, joita koko ajan kehitetään ja parannetaan. Luulen, että yhtä lailla sekä varhaiskasvatukseen että perusopetukseen on annettu ohjeita ja varauduttu. Kunnissa molempia varmaan tarkastellaan yhtä huolellisesti.

Kouluille ongelmia, jos ohjeistuksia muutetaan

Terhi Päivärinnan mukaan näyttää siltä, että kunnat ovat valmistautuneet hyvin lukuvuoden alkamiseen.

– Lähtökohta on, että kouluun tullaan normaalisti ja noudatetaan hygieniaohjeita. Vaikka väliaikainen lakimuutos tuli vasta kesäkuussa, siihen ja Opetushallituksen ohjeisiin on ehditty perehtyä. Luulen, että kunnat ovat rakentaneet valmiuden itselleen myös kevään kokemusten perusteella.

Myös Luukkaisen käsitys on, että kouluissa ollaan hyvässä valmiudessa lukuvuoden aloittamiseen.

– Heinäkuussa annettujen ohjeiden perusteella on kyllä tehty erittäin hyvin valmisteluja koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien tasolla. Jos ohjeita aletaan muuttaa tai lisätä, se on erittäin ongelmallista; Luukkainen sanoo.

– Olennaista on se, että mahdolliset muutokset ohjeistuksiin tulevat lähipäivinä ja aivan viimeistään ensi viikon keskiviikkona, jotta muutoksia voidaan järjestää. Arvioin, että ohjeistuksissa on vielä täsmentämisen varaa.

Syyslukukausi

Lähiopetuksen turvallisuus arvioidaan

Opetus järjestetään syyslukukaudella lähtökohtaisesti lähiopetuksena.

Lisäksi huomioidaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohje opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana.

Mikäli lähiopetusta ei voida koronavirustilanteen vuoksi turvallisesti järjestää, voidaan opetuksessa siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin perusopetuslain muutoksen nojalla. Tämä koskee 4.–9. vuosiluokkia ja lisäopetusta.

Opetuksen järjestäjä voi päätöksellään siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, mikäli koronaepidemiatilanne sitä edellyttää. Arvio lähiopetuksen turvallisuudesta tehdään yhdessä alueellisten tartuntatautiviranomaisten kanssa.

Lähiopetusta ja etäopetusta voidaan tarvittaessa vuorotella niin, että ryhmät voivat olla etäopetuksessa esimerkiksi vuoroviikoin.

Oppilaalla on oikeus saada kouluruokailua, oppimisen ja koulunkäynnin tukea sekä opintososiaalisia etuisuuksia poikkeusjärjestelyjen aikana.

Perusopetuslain muutos on voimassa elokuun alusta joulukuun loppuun.

Myös ammatillisiin näyttöihin ja korkeakoulujen poissaolosääntöihin on tehty väliaikaisia muutoksia.

Lähde: Opetushallitus