Oulun torihotelli: To­ri­ho­tel­lin kon­kurs­si seisoo yhä pai­kal­laan

Kulttuuri: Lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä Jussi Ha­ku­li­nen on kuollut

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Miten Oulun val­tuu­tet­tu­jen voidaan olettaa päät­tä­vän Rak­si­lan ase­ma­kaa­van koh­ta­los­ta, kun yli­opis­to on siir­ty­mäs­sä sekä osit­tain että ko­ko­naan?

Yliopisto ajaa keskustakampushanketta kaksilla rattailla.

Oulun yliopiston hallitus päätti huhtikuussa hankesuunnittelun aloittamisesta uuden kampuksen rakentamiseksi Raksilaan. Linnanmaan kampuksella yliopistolla on käytössään noin 100 000 neliötä, kun taas uusi kampus käsittäisi ensimmäisessä vaiheessaan noin 30 000 neliötä.

Keskustakampusta koskevassa keskustelussa ei voi välttyä huomautukselta siitä, että koko yliopisto ei ole siirtymässä Raksilaan. On kuitenkin perusteltua ajatella niinkin, että koko yliopisto Kontinkankaan kampusta lukuun ottamatta on siirtymässä Raksilaan.