Tulipalot: Oulun Top­pi­las­sa syttyi aa­mu­yöl­lä kolmas ta­hal­laan sy­ty­te­tyk­si epäilty palo

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Koneen Sää­tiöl­tä Oulun yli­opis­tol­le runsaat 1,2 mil­joo­naa eu­roa – ­Suu­rim­mat apu­ra­hat myön­net­tiin ra­ken­ne­tun ym­pä­ris­tön sekä maa­ta­lou­den tu­le­vai­suu­den tut­ki­muk­seen

Yliopistotutkija Heini Hakasalo sai apurahaa tuberkuloosiparantolarakennuksiin liittyvään tutkimukseen.
Yliopistotutkija Heini Hakasalo sai apurahaa tuberkuloosiparantolarakennuksiin liittyvään tutkimukseen.
Kuva: Pekka Peura / Arkisto

Koneen Säätiö on myöntänyt Oulun yliopiston seitsemälle tutkimushankkeelle yhteensä 1 273 400 euroa apurahaa.

Suurin summa, 361 800 euroa, myönnettiin apulaisprofessori Anu Soikkelille ja työryhmälle tutkimukseen Kaupungin muisti – Rakennetun ympäristön muuttuvat arvot.

Apulaisprofessori Anna Krzywoszynska työryhmineen sai 332 800 euroa tutkimukseen Hiilen varjossa: hiiliviljelytieto ja uudistavan maatalouden tulevaisuus.

Tohtori Samira Ibnelkaidille myönnettiin 119 800 euron apuraha tutkimukseen Liberation – Decolonizing mobility and identity in the digital era.

Filosofian maisteri Mika Jokikokko sai puolestaan 162 000 euron apurahan tutkimukseensa Tunturisoiden monimuotoisuus, ekologinen tila ja ekosysteemitoiminnot ja PhD Maxime Pelletierille myönnettiin 147 000 euroa tutkimukseen Reindeer Facing Global Environmental Change: Past, Present, Future.

Kasvatustieteen tohtori, yliopistolehtori Elina Viljamaa työryhmineen sai 108 800 euroa tutkimukseen Inklusiivisuuden ja yhteenkuuluvuuden välisiä jännitteitä ja jännitteiden murtumisia varhaiskasvatuksessa.

Yliopistotutkija, dosentti Heini Hakosalo ja työryhmä saivat 41 200 euroa tutkimukseensa Parantavat talot: Suomalaisten tuberkuloosiparantolarakennusten historia ja tulevaisuus.

Tänä vuonna Koneen Säätiö sai ennätykselliset 6 684 hakemusta, josta rahoitusta myönnettiin 350 hankkeelle. Kaikkiaan tieteelle ja taiteelle jaettiin nyt tukea yli 44 miljoonaa euroa.

Hakemusten kappalemäärästä laskettuna vain 5,2 prosenttia hankkeista sai rahoituksen, ja haetusta euromäärästä myönnettiin 6,6 prosenttia.