Virkaanastujaiset: Stubb astui vir­kaan­sa, Oulussa oltiin myr­ty­nei­tä ja toi­veik­kai­ta

Retkeily: Tun­net­ko nämä 6 paikkaa Oulun edus­tal­la?

Maakuntaliitto: Seppo Määttä hakee Poh­jois-Poh­jan­maan liiton hal­lin­to­joh­ta­jak­si

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Keva jakoi puoli mil­joo­naa euroa työ­elä­män ke­hit­tä­mis­hank­kei­siin kun­ta-alan ja kirkon työn­an­ta­jil­le – tuet­tu­ja hank­kei­ta muun muassa Ou­lus­sa, Mu­hok­sel­la ja Yli­vies­kas­sa

Julkisen alan työeläkevakuuttaja Keva on myöntänyt vuosittaiset rahoituksensa kunta-alan ja kirkon työnantajille työelämän kehittämishankkeisiin. Rahaa jaetaan yhteensä 500 000 euroa ja tuettuja hankkeita on 17.

Keva on myöntänyt Oulun kaupungin hyvinvointipalveluille itseohjautuvuus-hankkeeseen 35 000 euroa. Muhoksen kunta sai 15 000 euroa hankkeeseen, jonka tarkoitus on kehittää johtamistaitoja digitaalisten ratkaisujen avulla.

Ylivieskan kaupungin sekä Nivalan, Haapaaveden ja Kärsämäen kuntien yhteishanke sai puolestaan 45000 euroa.

Keva sai tänä vuonna työelämän kehittämisrahahakemuksia aiempia vuosia enemmän.

– Koronapandemia on selvästi vaikuttanut kehittämistarpeisiin ja poikkeustila on herättänyt työkykyhaasteet organisaatioissa, Kevan tiedotteessa todetaan.

Tiedotteen mukaan tänä vuonna esimiestyön kehittäminen, tiimityö, itseohjautuvuus ja työkyvyn tukemisen prosessit korostuvat tukea saavissa hankkeissa. Rahan on tarkoitus mahdollistaa työnantajille uudenlaisten työkykyä tukevien prosessien kokeilua ja kehittämistä.

Valinnassa painotettiin hankkeen vaikuttavuutta organisaatiossa, sen kytkeytymistä organisaation tavoitteisiin, sekä tulosten laajaa hyödynnettävyyttä.

Valintakriteerit on julkaistu Kevan verkkosivuilla, ja hankkeiden tuloksia julkaistaan laajasti kehitysrahan läpinäkyvyyden ja avoimuuden nimissä, tiedotteessa kerrotaan.