Pääkirjoitus: Mainio uutinen Suomen pel­loil­ta – hyvät sa­to­nä­ky­mät li­sää­vät huol­to­var­muut­ta

Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Il­ma­tie­teen laitos: liik­ku­mis­ra­joi­tuk­set pa­ran­si­vat il­man­laa­tua ti­la­päi­ses­ti, mutta nyt pi­toi­suu­det ovat pa­lan­neet lähes en­ti­sel­leen

Koronapandemian aiheuttamat liikkumisrajoitukset paransivat ilmanlaatua tilapäisesti Suomessa, kertoo Ilmatieteen laitos.

Selkeimmät muutokset aiheutti liikenteen päästöjen väheneminen kaupunki-ilman typpidioksidipitoisuudessa. Myös muut tutkitut saasteet osoittivat vähenemisen merkkejä poikkeustilan aikana.

Suurimmat typpidioksidipitoisuuden vähennykset olivat jopa 60 prosenttia. Muutos oli kuitenkin vain tilapäinen. Poikkeustilan päättymisen jälkeen pitoisuudet ovat kuitenkin palanneet lähes entiselleen.

Myös otsonipitoisuudet ja pienhiukkaspitoisuudet pysyttelivät poikkeustilan aikana valtaosin pitkän ajan keskiarvojen alapuolella. Muutokset olivat kuitenkin typpidioksidia vähäisempiä.

Koronapoikkeustila ajoittui jokakevääseen katupölyjaksoon. Pahoja katupölypäiviä oli vähemmän kuin normaalivuonna, ja rajoitukset vähensivät korkeimpien pitoisuuksien esiintymistä.

Selvitys koronan vaikutuksesta ilmanlaatuun tehtiin kuntien, teollisuuden ja Ilmatieteen laitoksen ilmanlaadun seurantatulosten perusteella vertaamalla poikkeustila-ajan pitoisuustasoja pitkän ajan keskiarvoihin (2017–2019).