Joukkoliikenne: Pro­fes­so­ri: Työ­eh­to­so­pi­mus­ta ei tar­vit­se so­vel­taa, jos kul­jet­ta­jat ovat yrit­tä­jän ase­mas­sa

Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Luonto: Kii­min­gis­tä löytyi täysin tun­te­ma­ton sie­ni­la­ji

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Ilmatieteen laitos
Rukan seudun jyr­kil­lä hoi­ta­mat­to­mil­la rin­teil­lä on nyt huo­mat­ta­va lu­mi­vyö­ry­vaa­ra, tur­val­li­suus­ra­ja kulkee 25 as­tees­sa

Rukan seudun jyr­kil­lä hoi­ta­mat­to­mil­la rin­teil­lä on nyt huo­mat­ta­va lu­mi­vyö­ry­vaa­ra, tur­val­li­suus­ra­ja kulkee 25 as­tees­sa

16.02.2024 13:17 1
Tilaajille
Tuuli tuo Ouluun Saharan hiekkaa, joka voi värjätä hanget ja taivaan – Ilmatieteen laitos kerää näytteitä pölystä

Tuuli tuo Ouluun Saharan hiek­kaa, joka voi värjätä hanget ja taivaan – Il­ma­tie­teen laitos kerää näyt­tei­tä pölystä

29.01.2024 11:24 4
Oulussa äänestetään lauhassa ja ehkä aurinkoisessakin säässä – Sadesään äänestysaktiivisuutta laskeva vaikutus saa tukea tutkimuksista

Oulussa ää­nes­te­tään lau­has­sa ja ehkä au­rin­koi­ses­sa­kin säässä – ­Sa­de­sään ää­nes­tys­ak­tii­vi­suut­ta laskeva vai­ku­tus saa tukea tut­ki­muk­sis­ta

26.01.2024 13:16
Tilaajille
Viikko alkaa Oulussa lauhana – Lunta voi sataa toistakymmentä senttiä

Viikko alkaa Oulussa lauhana – Lunta voi sataa tois­ta­kym­men­tä senttiä

21.01.2024 16:19 4
Oulun seudulle luvassa tasaisen kylmä viikko, luntakin saadaan – Tiistaina kylmä pohjoistuuli voi nipistellä poskia

Oulun seu­dul­le luvassa ta­sai­sen kylmä viikko, lun­ta­kin saadaan – Tiis­tai­na kylmä poh­jois­tuu­li voi ni­pis­tel­lä poskia

14.01.2024 19:27
Tilaajille
Pakkaset palaavat perjantaina – Meteorologi arvioi pakkaskauden jatkuvan ainakin tammikuun viimeiselle viikolle

Pak­ka­set pa­laa­vat per­jan­tai­na – Me­teo­ro­lo­gi arvioi pak­kas­kau­den jat­ku­van ainakin tam­mi­kuun vii­mei­sel­le vii­kol­le

10.01.2024 11:37 3
Tilaajille
Säässä tapahtuu tiistaina täyskäännös, kun lämpötila nousee Oulussa plussan puolelle – Seuraava pakkasjakso hätyyttelee jo nurkan takana

Säässä ta­pah­tuu tiis­tai­na täys­kään­nös, kun läm­pö­ti­la nousee Oulussa plussan puo­lel­le – Seu­raa­va pak­kas­jak­so hä­tyyt­te­lee jo nurkan takana

07.01.2024 18:50 4
Tilaajille
Perämeri jäätyi kauttaaltaan lähes kuukautta tavallista aikaisemmin – Jään paksuus ei riitä vielä Hailuodon jäätien avaamiseen

Pe­rä­me­ri jäätyi kaut­taal­taan lähes kuu­kaut­ta ta­val­lis­ta ai­kai­sem­min – Jään paksuus ei riitä vielä Hai­luo­don jäätien avaa­mi­seen

03.01.2024 14:52 16
Joulun alusviikolla on lunta tiedossa – lumisadetta kertyy Oulun seudulla eniten tiistaina ja perjantaina

Joulun alus­vii­kol­la on lunta tie­dos­sa – lu­mi­sa­det­ta kertyy Oulun seu­dul­la eniten tiis­tai­na ja per­jan­tai­na

17.12.2023 16:30 6
Tilaajille
Kylmä sää pitää otteessaan koko viikon Oulun seudulla – Viikon keskivaiheilla tuuli lisää pakkasen purevuutta

Kylmä sää pitää ot­tees­saan koko viikon Oulun seu­dul­la – Viikon kes­ki­vai­heil­la tuuli lisää pak­ka­sen pu­re­vuut­ta

03.12.2023 18:53
Tilaajille
Tarkempaa tietoa Oulun keskustan säästä: Kaukovainion uusi säähavaintoasema aloitti mittaukset

Tar­kem­paa tietoa Oulun kes­kus­tan säästä: Kau­ko­vai­nion uusi sää­ha­vain­to­ase­ma aloitti mit­tauk­set

28.11.2023 06:00 5
Tilaajille
Alkaneen viikon kylmin päivä on maanantai – Koillistuuli lisää pakkasen purevuutta jopa kymmenellä asteella Oulun seudulla

Al­ka­neen viikon kylmin päivä on maa­nan­tai – ­Koil­lis­tuu­li lisää pak­ka­sen pu­re­vuut­ta jopa kym­me­nel­lä as­teel­la Oulun seu­dul­la

26.11.2023 18:05 5
Tilaajille
Meri jäätyy etuajassa Oulun edustalla – jääasiantuntija kertoo, milloin jäälle oikein uskaltaa mennä

Meri jäätyy etu­ajas­sa Oulun edus­tal­la – jää­asian­tun­ti­ja kertoo, milloin jäälle oikein us­kal­taa mennä

26.10.2023 13:30 15
Tilaajille
Sää jatkuu tavanomaista kylmempänä Oulun seudulla, mutta lunta ei ole vielä luvassa

Sää jatkuu ta­van­omais­ta kyl­mem­pä­nä Oulun seu­dul­la, mutta lunta ei ole vielä luvassa

22.10.2023 18:48 14
Tilaajille
Lokakuun keskiarvosateet on Oulussa saatu jo kaksinkertaisena – Maatalous kärsii sateisesta syksystä

Lo­ka­kuun kes­ki­ar­vo­sa­teet on Oulussa saatu jo kak­sin­ker­tai­se­na – ­Maa­ta­lous kärsii sa­tei­ses­ta syk­sys­tä

19.10.2023 06:00 2
Tilaajille
Sateen väistyvät ja Oulun seudulle on ensi viikoksi luvassa poutaa ja paistetta, mutta pohjoistuuli tuntuu luissa ja ytimissä

Sateen väis­ty­vät ja Oulun seu­dul­le on ensi vii­kok­si luvassa poutaa ja pais­tet­ta, mutta poh­jois­tuu­li tuntuu luissa ja yti­mis­sä

15.10.2023 17:35
Tilaajille
Syyskuu oli ennätyksellisen lämmin ja paikoin poikkeuksellisen vetinen – eniten vettä satoi Puolangalla

Syyskuu oli en­nä­tyk­sel­li­sen lämmin ja paikoin poik­keuk­sel­li­sen vetinen – eniten vettä satoi Puo­lan­gal­la

02.10.2023 13:12 5
Lapin paras hiihtosesonki vaarassa kadota jo 50 vuodessa – Täysin mustaa talvea ei koeta vielä tällä vuosisadalla

Lapin paras hiih­to­se­son­ki vaa­ras­sa kadota jo 50 vuo­des­sa – Täysin mustaa talvea ei koeta vielä tällä vuo­si­sa­dal­la

27.09.2023 17:00 28
Tilaajille
Viikko alkaa Oulussa hallayöllä – Perjantaista on luvassa ajankohtaan nähden todella lämmin

Viikko alkaa Oulussa hal­la­yöl­lä – Per­jan­tais­ta on luvassa ajan­koh­taan nähden todella lämmin

17.09.2023 16:15
Tilaajille
Ensi viikolla sataa paljon mutta lämpötila pysyttelee melko korkealla

Ensi vii­kol­la sataa paljon mutta läm­pö­ti­la py­syt­te­lee melko kor­keal­la

27.08.2023 18:45
Tilaajille