TOKION OLYMPIALAISET: Tokion päi­vä­kir­ja: Päi­vä­ret­ki ran­ni­kol­le Enos­hi­maan

Kaupallinen yhteistyö

Rokua Geopark Challenge 2021

Geopark Challenge on Suomen kovin 24 tunnin seikkailu-urheilukisa kauniissa ja monipuolisessa Rokua Geoparkissa.
Rokua Geopark Challenge 2021
Katso viides jakso – Geopark Challenge explained -videosarjan viimeisessä jaksossa selviää riittääkö tieto, taito ja uhoaminen selättämään haastavan kilpailun
Kaupallinen yhteistyö Geopark Challenge

Katso viides jakso – Geopark Chal­len­ge exp­lai­ned -vi­deo­sar­jan vii­mei­ses­sä jak­sos­sa selviää riit­tää­kö tieto, taito ja uhoa­mi­nen se­lät­tä­mään haas­ta­van kil­pai­lun

28.07.2021 13:13
Katso neljäs jakso – Rokua Geopark Challangen eri lajien hallitseminen vaatii kovaa kuntoa ja kestävyyttä sekä ripauksen kekseliäisyyttä
Kaupallinen yhteistyö Geopark Challenge

Katso neljäs jakso – Rokua Geopark Chal­lan­gen eri lajien hal­lit­se­mi­nen vaatii kovaa kuntoa ja kes­tä­vyyt­tä sekä ri­pauk­sen kek­se­liäi­syyt­tä

16.07.2021 13:07
Katso kolmas jakso – Rokua Geoparkin Vesa Krökki tarjoaa kattavasti tietoa geoparkeista: "On helpompi katsoa maailmaa, kun tuntee oman kotipesänsä"
Kaupallinen yhteistyö Geopark Challenge

Katso kolmas jakso – Rokua Geo­par­kin Vesa Krökki tarjoaa kat­ta­vas­ti tietoa geo­par­keis­ta: "On hel­pom­pi katsoa maail­maa, kun tuntee oman ko­ti­pe­sän­sä"

16.07.2021 13:12
"Niin vaikea rata kuin mahdollista" - Seikkailukisojen ammattilainen Seppo Mäkinen suunnittelee Rokua Geopark Challengen radan viidettä kertaa.
Kaupallinen yhteistyö Geopark Challenge

"Niin vaikea rata kuin mah­dol­lis­ta" - Seik­kai­lu­ki­so­jen am­mat­ti­lai­nen Seppo Mäkinen suun­nit­te­lee Rokua Geopark Chal­len­gen radan vii­det­tä kertaa.

16.07.2021 10:20
Katso toinen jakso – videosarjassa otetaan käsittelyyn Rokua Geopark Challenge ja seikkailu-urheilu
Kaupallinen yhteistyö Geopark Challenge

Katso toinen jakso – vi­deo­sar­jas­sa otetaan kä­sit­te­lyyn Rokua Geopark Chal­len­ge ja seik­kai­lu-ur­hei­lu

15.07.2021 15:39
Katso ensimmäinen jakso - uudessa videosarjassa väännetään rautalangasta kaikki Rokua Geopark Challengeen liittyvä tieto
Kaupallinen yhteistyö Geopark Challenge

Katso en­sim­mäi­nen jakso - uudessa vi­deo­sar­jas­sa vään­ne­tään rau­ta­lan­gas­ta kaikki Rokua Geopark Chal­len­geen liit­ty­vä tieto

15.07.2021 15:38
Aavoja järvimaisemia, suppia ja Euroopan Unionin vanhin kalliomuodostelma – Rokua Geopark kertoo historiallista tarinaa alueen synnystä
Kaupallinen yhteistyö Geopark Challenge

Aavoja jär­vi­mai­se­mia, suppia ja Eu­roo­pan Unionin vanhin kal­lio­muo­dos­tel­ma – Rokua Geopark kertoo his­to­rial­lis­ta tarinaa alueen syn­nys­tä

15.07.2021 11:06
Geopark-verkosto on mielenkiintoinen tapa koululaisille päästä tutustumaan uusiin kulttuureihin.
Kaupallinen yhteistyö Geopark Challenge

Geo­park-ver­kos­to on mie­len­kiin­toi­nen tapa kou­lu­lai­sil­le päästä tu­tus­tu­maan uusiin kult­tuu­rei­hin.

15.07.2021 10:56