Mainos

Geo­park-ver­kos­to on mie­len­kiin­toi­nen tapa kou­lu­lai­sil­le päästä tu­tus­tu­maan uusiin kult­tuu­rei­hin.

Suomalaiset geopark-koulut tekevät oppilasvaihtoa kansainvälisesti muiden geopark-koulujen kanssa.

Rokua Geoparkin erikoisuutena eivät ole ainoastaan jääkauden muovaamat maisemat. Uusia näkökulmia kotiseuturakkauteen luodaan alueella sijaitsevissa oppilaitoksissa, joilla on geopark-status. Yhteistyön ideana on, että opetuksessa hyödynnetään kotiseutua ja sen erityispiirteitä.

– Oppilaitokset ovat ottaneet opetusohjelmaansa geoparkin aiheena ja tuovat esille paikallisuutta. Juuri sitä, että tunnet kotiseutusi ja osaat arvostaa sitä, kertoo Rokua Geoparkin toiminnanjohtaja Vesa Krökki.

Geopark-statusta hakeville kouluille kerrotaan alueen tarjoavan opetustarkoituksiin luonnon laboratorion, jonka ilmiöihin tutustuminen vie oppijan todelliselle löytöretkelle pohjolan luontoon. Samalla geoparkit avaavat ovensa kansainväliselle kanssakäymiselle sekä geologian, elollisen luonnon ja kulttuurien laaja-alaiselle oppimiselle.

Rokua Geopark on osa Unescon maailmanlaajuista geoparkien verkostoa. Kohteita on yli 40 eri maassa.

– Tavoitteena on oppia mikä siellä on erityisen hienoa vaikkapa ihan maailman mittakaavalla peilattuna. Täten sitä opitaan myös arvostamaan ja suojelemaan eri tavalla, Krökki avaa.

Rokua Geoparkin sivuilla kuvaillaan terveen paikallisylpeyden vahvistamisen luovan uskoa kotiseudun mahdollisuuksiin. Lisäksi sen katsotaan kasvattavan lasten, nuorten ja aikuisten halua ympäristön elinvoimaisuuden vahvistamiseen.

– Alueen erikoisuuden ymmärtäminen jättää nuoreen varmasti positiivisen ja pitkäaikaisen oppimisen kokemuksen, Krökki sanoo.

Vesa Krökki on mukana myös järjestämässä elokuussa pidettävää Rokua Geopark Challengea
Vesa Krökki on mukana myös järjestämässä elokuussa pidettävää Rokua Geopark Challengea

Yksi geoparkien teemoista on kestävä kehitys. Geopark-oppilaitoksissa pyritään kohtaamaan ja ymmärtämään muita kulttuureja ja ympäristöjä paremmin. Tämä on yksi avaintekijä kestävän kehityksen toteuttamisessa.

– Meidän koulut tekevät yhteistyötä Italian, Ranskan, Islannin ja Norjan kanssa. Matkoilla oppilaat pääsevät tutustumaan paikalliseen geopark-kohteeseen. Ne on sellaisia mainioita tilaisuuksia, joissa nuoret vastaavilta alueilta ympäri Eurooppaa tai ympäri maailmaa pääsevät tutustumaan toisiinsa ja kuulemaan sen heidän kotiseutunsa tarinan.

Krökin mukaan Rokualle tavoitellaan laajasti kansainvälistä kiinnostavuutta. Erityisesti Japani ja Kiina ovat lähettäneet koululaisiaan oppimaan. Koronan jälkeen tavoitteena on edelleen laajentaa yhteistöitä ja matkailua.

Suomessa on Rokuan lisäksi kaksi muuta Unescon verkostoon kuuluvaa geoparkia: Saimaa Geopark ja Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark. Lisäksi Salpausselkä Geopark on tänä vuonna laittanut hakemuksena Unescolle.