Harrastukset: Oulun Fris­bee­seu­ra on noussut Suomen suu­rim­mak­si

Luitko jo tämän: Kaleva kysyi kun­ta-alan joh­ta­jil­ta, kiin­nos­taa­ko Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jan paikka

Mainos: Mil­lai­sia luon­to­ju­tu­ja sinä ha­luai­sit lukea? Vastaa ja osal­lis­tu 100€ lah­ja­kor­tin ar­von­taan.

yliopistosairaalat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­opis­to­sai­raa­loi­den ra­hoi­tus on tur­vat­ta­va – on kyse sekä in­hi­mil­li­ses­tä että ta­lou­del­li­ses­ta tu­le­vai­suu­des­ta

04.06.2022 06:00 1
Tilaajille
Sairaanhoitopiirien koronatilanteet poikkeavat nyt paljon – PPSHP:ssa helpottanut jonkin verran ja hoitojonoja pyritään purkamaan, HUSin tilanne kriittisin

Sai­raan­hoi­to­pii­rien ko­ro­na­ti­lan­teet poik­kea­vat nyt paljon – PPSHP:s­sa hel­pot­ta­nut jonkin verran ja hoi­to­jo­no­ja py­ri­tään pur­ka­maan, HUSin tilanne kriit­ti­sin

12.01.2022 09:21 12
Tilaajille
Uusi sairaalalääke voi maksaa yli miljoona euroa potilasta kohden vuodessa – "Jos yhdessä neuvotellen saadaan osa pois, se kannattaa tehdä"

Uusi sai­raa­la­lää­ke voi maksaa yli mil­joo­na euroa po­ti­las­ta kohden vuo­des­sa – "Jos yhdessä neu­vo­tel­len saadaan osa pois, se kan­nat­taa tehdä"

20.12.2020 06:00 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­opis­to­sai­raa­lat ovat alueen­sa ve­tu­rei­ta tut­ki­mus­näyt­töön pe­rus­tu­vas­sa ke­hit­tä­mi­ses­sä – mihin pe­rus­tuu par­haim­man ja vai­kut­ta­vim­man hoidon va­lin­ta?

22.10.2020 06:00
Tilaajille