Mielipiteet: Mihin tar­vit­sem­me yliop­pi­las­kir­joi­tuk­sia?

Urheilu: Mün­che­nin EM-päi­vä­kir­ja: Kas­vo­mas­kien paluu

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Yli­opis­to­sai­raa­loi­den ra­hoi­tus on tur­vat­ta­va – on kyse sekä in­hi­mil­li­ses­tä että ta­lou­del­li­ses­ta tu­le­vai­suu­des­ta

Uusien hyvinvointialueiden rakentamisen myötä yliopistosairaaloiden rahoituksessa on iso musta-aukko. Rahoituksen puutteen vuoksi yliopistosairaaloiden resursointi on epäselvää. Yliopistosairaalat ovat menettämässä ensi vuoden alusta tähän asti annetun yliopistosairaalalisän, jolla on rahoitettu yliopistosairaalojen laajempia koulutus-, tutkimus- ja opetusvastuita.

Marinin hallituksen olisi pitänyt kuunnella asiantuntijoita ja huomioida puuttuva rahoitus jo talvella 2020 sote-lakia valmisteltaessa. Näin hallitus ei kuitenkaan halunnut toimia.