Yhdysvaltain presidentinvaalit 2020
Viimeisin tunti
Donald Trump avasi polun vallanvaihdolle – Tätä se merkitsee Joe Bidenille ja Yhdysvaltain turvallisuudelle

Donald Trump avasi polun val­lan­vaih­dol­le – Tätä se mer­kit­see Joe Bi­de­nil­le ja Yh­dys­val­tain tur­val­li­suu­del­le

15:42 8
Kuukausi ja vanhemmat
Presidentti Donald Trumpin pyristelyt vaalituloksen pyörtämiseksi ovat saamassa lopun

Pre­si­dent­ti Donald Trumpin py­ris­te­lyt vaa­li­tu­lok­sen pyör­tä­mi­sek­si ovat saa­mas­sa lopun

23.11.2020 14:33 21
Trumpin kampanja toisti katteettomia väitteitä vaalivilpistä tiedotustilaisuudessa

Trumpin kam­pan­ja toisti kat­teet­to­mia väit­tei­tä vaa­li­vil­pis­tä tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa

19.11.2020 21:11 14
Bidenin johto kasvoi, kun Yhdysvaltain presidentinvaalien viimeiset tulokset varmistuivat – Trump puhui ensi kertaa julkisuudessa, mutta ei maininnut vaaleja suoraan

Bidenin johto kasvoi, kun Yh­dys­val­tain pre­si­den­tin­vaa­lien vii­mei­set tu­lok­set var­mis­tui­vat – Trump puhui ensi kertaa jul­ki­suu­des­sa, mutta ei mai­nin­nut vaaleja suoraan

14.11.2020 11:14 7
Puheenvuoro: Onko Bidenista jakautuneen kansan yhdistäväksi ihmemieheksi? Trumpin suosion taivastelun sijaan kannattaa pohtia syitä

Pu­heen­vuo­ro: Onko Bi­de­nis­ta ja­kau­tu­neen kansan yh­dis­tä­väk­si ih­me­mie­hek­si? Trumpin suosion tai­vas­te­lun sijaan kan­nat­taa pohtia syitä

14.11.2020 09:00 7
Bidenin vaalivoitto varmistui myös tiukasti kisatussa Arizonassa – demokraattiehdokas vienyt osavaltion viimeksi 1996

Bidenin vaa­li­voit­to var­mis­tui myös tiu­kas­ti ki­sa­tus­sa Ari­zo­nas­sa – de­mo­kraat­ti­eh­do­kas vienyt osa­val­tion vii­mek­si 1996

13.11.2020 08:56 5
USA:n vaaliviranomaiset torjuvat täysin Trumpin väitteet vaalivilpistä: "Vaalit olivat turvallisimmat Yhdysvaltain historiassa"

USA:n vaa­li­vi­ran­omai­set tor­ju­vat täysin Trumpin väit­teet vaa­li­vil­pis­tä: "Vaalit olivat tur­val­li­sim­mat Yh­dys­val­tain his­to­rias­sa"

13.11.2020 08:31 2
Lukijalta Mielipide Kosma Rönkä, Paavo Koho

De­mo­kra­tia – epä­täy­del­li­nen mutta paras

10.11.2020 06:00
Tilaajille
Yhdysvaltojen politiikassa voi olla luvassa täyskäännös Donald Trumpin ajasta – näihin asioihin Joe Biden aikoo tarttua ensimmäisenä päivänään presidenttinä

Yh­dys­val­to­jen po­li­tii­kas­sa voi olla luvassa täys­kään­nös Donald Trumpin ajasta – näihin asioi­hin Joe Biden aikoo tarttua en­sim­mäi­se­nä päi­vä­nään pre­si­dent­ti­nä

09.11.2020 16:23 12
Kolumni: Yhdysvaltain presidentinvaalien äänestysaktiivisuus nousi hyvin korkeaksi, ja se voi olla merkki maan vaikeasta tilanteesta

Ko­lum­ni: Yh­dys­val­tain pre­si­den­tin­vaa­lien ää­nes­tys­ak­tii­vi­suus nousi hyvin kor­keak­si, ja se voi olla merkki maan vai­keas­ta ti­lan­tees­ta

09.11.2020 11:00 3
Yhdysvaltain kadut täyttyivät Joe Bidenin voiton juhlijoista – "Nyt on syytä juhlia. Olemme odottaneet niin kauan"

Yh­dys­val­tain kadut täyt­tyi­vät Joe Bidenin voiton juh­li­jois­ta – "Nyt on syytä juhlia. Olemme odot­ta­neet niin kauan"

08.11.2020 20:33 2
Suurlähettiläs Mikko Hautala siirtyi Moskovasta Washingtoniin ja törmäsi eroon maiden vaalikulttuureissa: "Kontrasti ei voisi olla suurempi"

Suur­lä­het­ti­läs Mikko Hautala siirtyi Mos­ko­vas­ta Wa­shing­to­niin ja törmäsi eroon maiden vaa­li­kult­tuu­reis­sa: "Kont­ras­ti ei voisi olla suu­rem­pi"

07.11.2020 21:17 1
Tilaajille
Joe Biden nousee Yhdysvaltain 46. presidentiksi yllättävän pidettynä poliitikkona – pitkää uraa sävyttävät perhepiirin menetykset, Obaman varapresidenttiys ja kömmähtely

Joe Biden nousee Yh­dys­val­tain 46. pre­si­den­tik­si yl­lät­tä­vän pi­det­ty­nä po­lii­tik­ko­na – pitkää uraa sä­vyt­tä­vät per­he­pii­rin me­ne­tyk­set, Obaman va­ra­pre­si­dent­tiys ja köm­mäh­te­ly

07.11.2020 18:54
Tilaajille
Joe Biden on Yhdysvaltain seuraava presidentti – Trump kieltäytyy tunnustamasta tappiotaan, demokraattien kansanjuhlat käynnissä

Joe Biden on Yh­dys­val­tain seu­raa­va pre­si­dent­ti – Trump kiel­täy­tyy tun­nus­ta­mas­ta tap­pio­taan, de­mo­kraat­tien kan­san­juh­lat käyn­nis­sä

07.11.2020 18:43 65
Peli äityi todella rumaksi – jälkipyykki repii yhteiskuntaa vielä monella tavalla, oli tulos mikä tahansa
Pääkirjoitus

Peli äityi todella rumaksi – jäl­ki­pyyk­ki repii yh­teis­kun­taa vielä monella ta­val­la, oli tulos mikä tahansa

05.11.2020 16:50 1
Tilaajille
Yhdysvallat kohti häiriötilaa – Trumpin lausunto ääntenlaskennan keskeyttämisestä oli ennenkuulumaton jopa hänen monien kohulausuntojensa joukossa
Pääkirjoitus

Yh­dys­val­lat kohti häi­riö­ti­laa – Trumpin lau­sun­to ään­ten­las­ken­nan kes­keyt­tä­mi­ses­tä oli en­nen­kuu­lu­ma­ton jopa hänen monien ko­hu­lau­sun­to­jen­sa jou­kos­sa

04.11.2020 20:15 4
Tilaajille