Taivaan ilmiöt: Oulun tai­vaal­la nähtiin ai­nut­laa­tui­nen va­loil­miö – asian­tun­ti­ja kertoo, mistä oli kyse

Kolumni: Aika kultaa muistot – 1980-lu­kua on pidetty aikana, jolloin olot Suo­mes­sa olivat par­haim­mil­laan

Luitko jo tämän: Kaak­ku­riin ra­ken­tuu muun muassa Rusta ja Stadium Outlet

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Yhdysvaltain presidentinvaalit 2020
NYT: Trumpin kampanjassa tiedettiin asianajajien esittävän perusteettomia väitteitä vaalisalaliitosta

NYT: Trumpin kam­pan­jas­sa tie­det­tiin asian­aja­jien esit­tä­vän pe­rus­teet­to­mia väit­tei­tä vaa­li­sa­la­lii­tos­ta

22.09.2021 12:17 5
Yhdysvalloissa työskentelevä suomalainen siirtolaispastori piti Trumpin kannattajia uhreina – kunnes tämä oivallus sai hänet muuttamaan mieltään

Yh­dys­val­lois­sa työs­ken­te­le­vä suo­ma­lai­nen siir­to­lais­pas­to­ri piti Trumpin kan­nat­ta­jia uhreina – kunnes tämä oi­val­lus sai hänet muut­ta­maan miel­tään

31.01.2021 09:28 10
Valta vaihtuu tänään Yhdysvalloissa – tämä on ensimmäinen määräys, jonka Joe Biden toteuttaa Valkoisessa talossa

Valta vaihtuu tänään Yh­dys­val­lois­sa – tämä on en­sim­mäi­nen mää­räys, jonka Joe Biden to­teut­taa Val­koi­ses­sa talossa

20.01.2021 15:25 1
Donald Trumpin viimeinen kokonainen päivä vallassa on tänään – Trumpin kerrotaan julkaisevan kautensa saavutuksia listaavan jäähyväispuheen

Donald Trumpin vii­mei­nen ko­ko­nai­nen päivä val­las­sa on tänään – Trumpin ker­ro­taan jul­kai­se­van kau­ten­sa saa­vu­tuk­sia lis­taa­van jää­hy­väis­pu­heen

19.01.2021 06:16 9
Joe Bidenin virkaanastujaiset pidetään pandemian ja kongressin mellakan varjossa – Tällainen tilaisuus keskiviikkona on luvassa

Joe Bidenin vir­kaan­as­tu­jai­set pi­de­tään pan­de­mian ja kong­res­sin mel­la­kan var­jos­sa – Täl­lai­nen ti­lai­suus kes­ki­viik­ko­na on luvassa

18.01.2021 20:41 2
Joe Bidenin niskassa isot odotukset – näin amerikkalaiset suhtautuvat vallanvaihtoon

Joe Bidenin nis­kas­sa isot odo­tuk­set – näin ame­rik­ka­lai­set suh­tau­tu­vat val­lan­vaih­toon

03.01.2021 09:21 5
Valitsijamiehet kokoontuvat äänestämään Yhdysvaltain presidentistä – valitsijoilla on mahdollisuus muuttaa kantaansa, mutta se on harvinaista

Va­lit­si­ja­mie­het ko­koon­tu­vat ää­nes­tä­mään Yh­dys­val­tain pre­si­den­tis­tä – va­lit­si­joil­la on mah­dol­li­suus muuttaa kan­taan­sa, mutta se on har­vi­nais­ta

14.12.2020 08:30 1
Donald Trump avasi polun vallanvaihdolle – Tätä se merkitsee Joe Bidenille ja Yhdysvaltain turvallisuudelle

Donald Trump avasi polun val­lan­vaih­dol­le – Tätä se mer­kit­see Joe Bi­de­nil­le ja Yh­dys­val­tain tur­val­li­suu­del­le

24.11.2020 15:42 8
Presidentti Donald Trumpin pyristelyt vaalituloksen pyörtämiseksi ovat saamassa lopun

Pre­si­dent­ti Donald Trumpin py­ris­te­lyt vaa­li­tu­lok­sen pyör­tä­mi­sek­si ovat saa­mas­sa lopun

23.11.2020 14:33 21
Trumpin kampanja toisti katteettomia väitteitä vaalivilpistä tiedotustilaisuudessa

Trumpin kam­pan­ja toisti kat­teet­to­mia väit­tei­tä vaa­li­vil­pis­tä tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa

19.11.2020 21:11 14
Bidenin johto kasvoi, kun Yhdysvaltain presidentinvaalien viimeiset tulokset varmistuivat – Trump puhui ensi kertaa julkisuudessa, mutta ei maininnut vaaleja suoraan

Bidenin johto kasvoi, kun Yh­dys­val­tain pre­si­den­tin­vaa­lien vii­mei­set tu­lok­set var­mis­tui­vat – Trump puhui ensi kertaa jul­ki­suu­des­sa, mutta ei mai­nin­nut vaaleja suoraan

14.11.2020 11:14 7
Puheenvuoro: Onko Bidenista jakautuneen kansan yhdistäväksi ihmemieheksi? Trumpin suosion taivastelun sijaan kannattaa pohtia syitä

Pu­heen­vuo­ro: Onko Bi­de­nis­ta ja­kau­tu­neen kansan yh­dis­tä­väk­si ih­me­mie­hek­si? Trumpin suosion tai­vas­te­lun sijaan kan­nat­taa pohtia syitä

14.11.2020 16:28 7
Bidenin vaalivoitto varmistui myös tiukasti kisatussa Arizonassa – demokraattiehdokas vienyt osavaltion viimeksi 1996

Bidenin vaa­li­voit­to var­mis­tui myös tiu­kas­ti ki­sa­tus­sa Ari­zo­nas­sa – de­mo­kraat­ti­eh­do­kas vienyt osa­val­tion vii­mek­si 1996

13.11.2020 08:56 5
USA:n vaaliviranomaiset torjuvat täysin Trumpin väitteet vaalivilpistä: "Vaalit olivat turvallisimmat Yhdysvaltain historiassa"

USA:n vaa­li­vi­ran­omai­set tor­ju­vat täysin Trumpin väit­teet vaa­li­vil­pis­tä: "Vaalit olivat tur­val­li­sim­mat Yh­dys­val­tain his­to­rias­sa"

13.11.2020 08:35 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

De­mo­kra­tia – epä­täy­del­li­nen mutta paras

10.11.2020 06:00
Tilaajille
Yhdysvaltojen politiikassa voi olla luvassa täyskäännös Donald Trumpin ajasta – näihin asioihin Joe Biden aikoo tarttua ensimmäisenä päivänään presidenttinä

Yh­dys­val­to­jen po­li­tii­kas­sa voi olla luvassa täys­kään­nös Donald Trumpin ajasta – näihin asioi­hin Joe Biden aikoo tarttua en­sim­mäi­se­nä päi­vä­nään pre­si­dent­ti­nä

09.11.2020 17:09 12
Kolumni: Yhdysvaltain presidentinvaalien äänestysaktiivisuus nousi hyvin korkeaksi, ja se voi olla merkki maan vaikeasta tilanteesta

Ko­lum­ni: Yh­dys­val­tain pre­si­den­tin­vaa­lien ää­nes­tys­ak­tii­vi­suus nousi hyvin kor­keak­si, ja se voi olla merkki maan vai­keas­ta ti­lan­tees­ta

09.11.2020 11:00 3
Yhdysvaltain kadut täyttyivät Joe Bidenin voiton juhlijoista – "Nyt on syytä juhlia. Olemme odottaneet niin kauan"

Yh­dys­val­tain kadut täyt­tyi­vät Joe Bidenin voiton juh­li­jois­ta – "Nyt on syytä juhlia. Olemme odot­ta­neet niin kauan"

08.11.2020 20:33 2
Suurlähettiläs Mikko Hautala siirtyi Moskovasta Washingtoniin ja törmäsi eroon maiden vaalikulttuureissa: "Kontrasti ei voisi olla suurempi"

Suur­lä­het­ti­läs Mikko Hautala siirtyi Mos­ko­vas­ta Wa­shing­to­niin ja törmäsi eroon maiden vaa­li­kult­tuu­reis­sa: "Kont­ras­ti ei voisi olla suu­rem­pi"

07.11.2020 21:17 1
Tilaajille
Joe Biden nousee Yhdysvaltain 46. presidentiksi yllättävän pidettynä poliitikkona – pitkää uraa sävyttävät perhepiirin menetykset, Obaman varapresidenttiys ja kömmähtely

Joe Biden nousee Yh­dys­val­tain 46. pre­si­den­tik­si yl­lät­tä­vän pi­det­ty­nä po­lii­tik­ko­na – pitkää uraa sä­vyt­tä­vät per­he­pii­rin me­ne­tyk­set, Obaman va­ra­pre­si­dent­tiys ja köm­mäh­te­ly

07.11.2020 18:54
Tilaajille