Miksi kou­lu­al­tis­tuk­set eivät enää johda Oulussa ka­ran­tee­niin?

Washington
Yhdysvaltain kongressirakennuksen alue suljettu turvallisuusuhan vuoksi – ajoneuvo törmäsi kahteen poliisiin, joista toinen kuoli

Yh­dys­val­tain kong­res­si­ra­ken­nuk­sen alue sul­jet­tu tur­val­li­suus­uhan vuoksi – ajo­neu­vo törmäsi kahteen po­lii­siin, joista toinen kuoli

02.04.2021 22:12
Twitter ottaa osan vastuusta loppiaisen mellakkaan johtaneesta väärän tiedon leviämisestä – Facebookin mukaan vastuu tapahtuneesta on mellakoitsijoilla ja Trumpilla

Twitter ottaa osan vas­tuus­ta lop­piai­sen mel­lak­kaan joh­ta­nees­ta väärän tiedon le­viä­mi­ses­tä – Fa­ce­boo­kin mukaan vastuu ta­pah­tu­nees­ta on mel­la­koit­si­joil­la ja Trum­pil­la

26.03.2021 06:14 1
Fox News: Donald Trump myöntää olevansa osittain syyllinen kongressin valtaukseen

Fox News: Donald Trump myöntää ole­van­sa osit­tain syyl­li­nen kong­res­sin val­tauk­seen

12.01.2021 09:28 5
FBI varoittaa Trumpin kannattajien uusista väkivaltaisista iskuista – "kaikkien osavaltioiden pääkaupungit vaarassa"

FBI va­roit­taa Trumpin kan­nat­ta­jien uusista vä­ki­val­tai­sis­ta is­kuis­ta – "kaik­kien osa­val­tioi­den pää­kau­pun­git vaa­ras­sa"

12.01.2021 08:05 1
Ainakin 13 ihmistä on saanut liittovaltion syytteet kongressitalon valtausyrityksestä – yhdellä syytetyistä oli autossaan yksitoista polttopulloa

Ainakin 13 ihmistä on saanut liit­to­val­tion syyt­teet kong­res­si­ta­lon val­taus­yri­tyk­ses­tä – yhdellä syy­te­tyis­tä oli au­tos­saan yk­si­tois­ta polt­to­pul­loa

09.01.2021 11:06 17
Näin kommentoivat suomalaispoliitikot Washingtonin levottomuuksia – "Järkyttäviä uutisia Yhdysvalloista"

Näin kom­men­toi­vat suo­ma­lais­po­lii­ti­kot Wa­shing­to­nin le­vot­to­muuk­sia – "Jär­kyt­tä­viä uutisia Yh­dys­val­lois­ta"

07.01.2021 01:43 2