Analyysi: Oulun jät­ti-in­ves­toin­nit kan­nat­taa tehdä vaikka ris­kil­lä

Kaleva live: Katso pai­kal­lis­ta jal­ka­pal­loa suorana – ACO/OLS kohtaa Her­cu­lek­sen

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

vuorovaikutus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eri­lai­si­na yhdessä luomme hyvää maail­maa

10.06.2022 05:00 1
Tilaajille
Ja taas joku häirikkösoittaja – vai olisiko siellä luurin päässä sittenkin oikea ihminen, jolla on oikeaa asiaa?
Essee

Ja taas joku häi­rik­kö­soit­ta­ja – vai olisiko siellä luurin päässä sit­ten­kin oikea ih­mi­nen, jolla on oikeaa asiaa?

06.02.2022 09:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä pel­kääm­me, miksi vai­ke­nem­me?

16.11.2021 04:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rohkeaa ja vuo­ro­vai­kut­teis­ta elämää meille kai­kil­le!

14.11.2021 05:00 4
Tilaajille
Laitetaan hyvä mieli kiertämään – ei tartuteta pahaa mieltä haukotuksen tapaan
Kolumni

Lai­te­taan hyvä mieli kier­tä­mään – ei tar­tu­te­ta pahaa mieltä hau­ko­tuk­sen tapaan

08.10.2021 18:00
Tilaajille
Häpeätutkija Ella Nygård kohtasi kuolemansairaan äitinsä saattomatkalla puhumattoman tunteen – somekampanjoiden tekeminen vaihtui monelle tutun tunteen tutkimiseen

Hä­peä­tut­ki­ja Ella Nygård kohtasi kuo­le­man­sai­raan äitinsä saat­to­mat­kal­la pu­hu­mat­to­man tunteen – so­me­kam­pan­joi­den te­ke­mi­nen vaihtui monelle tutun tunteen tut­ki­mi­seen

20.02.2021 15:36 2
Tilaajille
Psykologinen turvallisuus ja hyvä vuorovaikutus ovat työelämän menestystekijöitä
Kolumni

Psy­ko­lo­gi­nen tur­val­li­suus ja hyvä vuo­ro­vai­ku­tus ovat työ­elä­män me­nes­tys­te­ki­jöi­tä

28.12.2020 12:00 5
Tilaajille
Ruotsin ja "harvinaisten kielten" osaajien kato on omaan jalkaan ampumista
Kolumni

Ruotsin ja "har­vi­nais­ten kiel­ten" osaa­jien kato on omaan jalkaan am­pu­mis­ta

15.12.2020 20:00 7
Tilaajille
Biletys on sosiaalisuuden janoa, ei alkoholin himoa – koronarajoitukset lyövät nyt pahasti korvalle yhteisöllisyyden tarvetta

Biletys on so­siaa­li­suu­den janoa, ei al­ko­ho­lin himoa – ko­ro­na­ra­joi­tuk­set lyövät nyt pahasti kor­val­le yh­tei­söl­li­syy­den tar­vet­ta

03.11.2020 18:00 3
Tilaajille
Ilmeillä on yksi tärkeä biologinen merkitys, ja juuri sen kasvomaskit peittävät: "Ihmisten pitäisi tiedostaa, miten paljon katse ja läsnäolo vaikuttavat"

Il­meil­lä on yksi tärkeä bio­lo­gi­nen mer­ki­tys, ja juuri sen kas­vo­mas­kit peit­tä­vät: "Ih­mis­ten pitäisi tie­dos­taa, miten paljon katse ja läs­nä­olo vai­kut­ta­vat"

21.09.2020 07:00 1
Tilaajille
Koronaelämä on ollut paikallaan oloa ja eteenpäin menemistä
Kolumni

Ko­ro­na­elä­mä on ollut pai­kal­laan oloa ja eteen­päin me­ne­mis­tä

06.07.2020 12:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kiin­ty­mys­suh­de on vauvan tärkeä voi­ma­va­ra – yh­teis­kun­nas­sa val­lit­se­va emo­tio­naa­li­nen ali­ra­vit­se­mus eli tun­ne­va­je tuottaa kal­lii­ta laskuja

30.06.2020 07:00 2
Tilaajille