Budjetti: Kau­pun­gin­joh­ta­ja Laa­ja­lan ta­lous­ar­vio­esi­tys 23 mil­joo­naa euroa yli­jää­mäi­nen

Eläimet: Nyt vie­te­tään Eläin­ten päivää – lähetä kuva eläi­mes­tä, joka on sinulle lä­hei­nen

Joko luit tämän: Kar­ja­ti­lal­li­sen mie­les­sä lo­pet­ta­mi­nen käy päi­vit­täin

Voimankäyttö
Poliisin aseenkäytöstä Oulun Kaukovainiolla tehdään alustava esiselvitys – teräaseella aseistautunutta henkilöä ammuttiin jalkaan

Po­lii­sin aseen­käy­tös­tä Oulun Kau­ko­vai­niol­la tehdään alus­ta­va esi­sel­vi­tys – te­rä­aseel­la aseis­tau­tu­nut­ta hen­ki­löä am­mut­tiin jalkaan

07.12.2021 15:25 4
Tällainen on poliisinkin käytössä oleva OC-sumute:  Riski vakaviin reaktioihin on olemassa, mutta tutkimustietoa puuttuu

Täl­lai­nen on po­lii­sin­kin käy­tös­sä oleva OC-su­mu­te: Riski va­ka­viin reak­tioi­hin on ole­mas­sa, mutta tut­ki­mus­tie­toa puuttuu

05.10.2020 19:05 6
Tilaajille
Helsingin poliisi käytti kaasusumutetta ilmastomielenosoittajia vastaan – Poliisijohtaja: Suhtaudumme arvosteluun vakavasti

Hel­sin­gin poliisi käytti kaa­su­su­mu­tet­ta il­mas­to­mie­len­osoit­ta­jia vastaan – Po­lii­si­joh­ta­ja: Suh­tau­dum­me ar­vos­te­luun va­ka­vas­ti

04.10.2020 14:29 11
Poliisin kaasusumutteen käyttö Helsingissä katua tukkineisiin istuviin mielenosoittajiin kuohuttaa – ministeri Ohisalo saanut alustavan selvityksen voimankäytöstä

Po­lii­sin kaa­su­su­mut­teen käyttö Hel­sin­gis­sä katua tuk­ki­nei­siin is­tu­viin mie­len­osoit­ta­jiin kuo­hut­taa – mi­nis­te­ri Ohisalo saanut alus­ta­van sel­vi­tyk­sen voi­man­käy­tös­tä

03.10.2020 23:18 27
Oulussa kiinniotettu vaatii poliisipartiolle tuomiota murhan yrityksestä – Syytteen kiistävien poliisien puolustus: Miljoonan euron korvausvaatimus on ”posketon”, jopa historiallinen

Oulussa kiin­ni­otet­tu vaatii po­lii­si­par­tiol­le tuo­mio­ta murhan yri­tyk­ses­tä – Syyt­teen kiis­tä­vien po­lii­sien puo­lus­tus: Mil­joo­nan euron kor­vaus­vaa­ti­mus on ”pos­ke­ton”, jopa his­to­rial­li­nen

19.08.2020 19:28 1
Tilaajille
Suomessa poliiseja koulutetaan olemaan käyttämättä kiinniotossa asentoa, jossa George Floyd tukehtui – "Amerikkalaisilla on omat tapansa toimia"

Suo­mes­sa po­lii­se­ja kou­lu­te­taan olemaan käyt­tä­mät­tä kiin­ni­otos­sa asen­toa, jossa George Floyd tu­keh­tui – "A­me­rik­ka­lai­sil­la on omat tapansa toimia"

09.06.2020 06:30
Tilaajille