HS: Ve­sa-Mat­ti Loiri on kuollut 77 vuoden iässä

Uinti: Oulun Uintia edus­ta­nut Laura Lah­ti­nen on kär­si­nyt mys­ti­sis­tä kram­peis­ta

Venäjän sota
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Toi­vot­ta­vas­ti Fortum tässä kan­sain­vä­li­ses­sä se­ka­vas­sa ti­lan­tees­sa löytää kan­nal­tam­me hyvät, toi­mi­vat rat­kai­sut

15.07.2022 05:00 3
Tilaajille
Autot tulee pitää liikenteessä
Kolumni

Autot tulee pitää lii­ken­tees­sä

05.07.2022 16:00 19
Tilaajille
Ukraina: Venäjä pitää Hersonista pidättämiään ihmisiä epäinhimillisissä oloissa – valtaosa Luhanskista Venäjän hallussa

Uk­rai­na: Venäjä pitää Her­so­nis­ta pi­dät­tä­miään ihmisiä epä­in­hi­mil­li­sis­sä oloissa – ­val­tao­sa Lu­hans­kis­ta Venäjän hal­lus­sa

07.06.2022 23:14 16
Biden sammutti ukrainalaisten toiveet raskaista raketinheitinjärjestelmistä – "En lähetä mitään, millä voi iskeä Venäjälle"

Biden sam­mut­ti uk­rai­na­lais­ten toiveet ras­kais­ta ra­ke­tin­hei­tin­jär­jes­tel­mis­tä – "En lähetä mitään, millä voi iskeä Ve­nä­jäl­le"

30.05.2022 21:07 18
Azovstalin terästehtaan evakuointeja yritetään jatkaa Ukrainassa – evakuoidut on tarkoitus myöhemmin vaihtaa venäläisvankeihin

Azovs­ta­lin te­räs­teh­taan eva­kuoin­te­ja yri­te­tään jatkaa Uk­rai­nas­sa – eva­kuoi­dut on tar­koi­tus myö­hem­min vaihtaa ve­nä­läis­van­kei­hin

17.05.2022 10:56 6
Ukraina on pyytänyt myös Suomelta neuvotteluapua terästehtaalle piiritettyjen ukrainalaissotilaiden vapauttamiseksi, kertoo Ukrainan uutistoimisto

Ukraina on pyy­tä­nyt myös Suo­mel­ta neu­vot­te­lu­apua te­räs­teh­taal­le pii­ri­tet­ty­jen uk­rai­na­lais­so­ti­lai­den va­paut­ta­mi­sek­si, kertoo Uk­rai­nan uu­tis­toi­mis­to

16.05.2022 09:14 8
Mariupolin terästehtaalta evakuoitu siviilit, sotilaat eivät aio antautua – kymmeniä kuoli kouluun kohdistuneessa iskussa Itä-Ukrainassa

Ma­riu­po­lin te­räs­teh­taal­ta eva­kuoi­tu si­vii­lit, so­ti­laat eivät aio an­tau­tua – kym­me­niä kuoli kouluun koh­dis­tu­nees­sa iskussa Itä-Uk­rai­nas­sa

08.05.2022 19:45 7
Hostomelissa venäläiset sitoivat miesten kädet ja veivät kuulusteltavaksi, perheitä jätettiin lukittuihin kellareihin – "He sanoivat, että Zelenskyia ei ole enää ja että Tymoshenko johtaa nyt Ukrainaa"

Hos­to­me­lis­sa ve­nä­läi­set si­toi­vat miesten kädet ja veivät kuu­lus­tel­ta­vak­si, per­hei­tä jä­tet­tiin lu­kit­tui­hin kel­la­rei­hin – "He sa­noi­vat, että Ze­lens­kyia ei ole enää ja että Ty­mos­hen­ko johtaa nyt Uk­rai­naa"

08.05.2022 10:05 8
Onko Putinilla syytä voitonjuhliin? Haastattelussa kenraalimajuri evp Pekka Toveri ja entinen Moskovan-suurlähettiläs Hannu Himanen

Onko Pu­ti­nil­la syytä voi­ton­juh­liin? Haas­tat­te­lus­sa ken­raa­li­ma­ju­ri evp Pekka Toveri ja entinen Mos­ko­van-suur­lä­het­ti­läs Hannu Himanen

05.05.2022 09:40 14
Stora Enso myy sahansa ja puunhankintansa Venäjällä – ostajina yhtiön paikallinen johto

Stora Enso myy sahansa ja puun­han­kin­tan­sa Ve­nä­jäl­lä – os­ta­ji­na yhtiön pai­kal­li­nen johto

25.04.2022 10:25 1
Britannian tiedustelutiedot: Venäjä suunnittelee lavastettua kansanäänestystä Hersoniin – useita kuoli iskuissa rautatieasemille

Bri­tan­nian tie­dus­te­lu­tie­dot: Venäjä suun­nit­te­lee la­vas­tet­tua kan­san­ää­nes­tys­tä Her­so­niin – useita kuoli is­kuis­sa rau­ta­tie­ase­mil­le

25.04.2022 17:34 10
Kansa kaipaa politiikoilta suoraa kantaa Natoon – jäsenyyspäätöksen turha vitkuttaminen ei ole viisasta
Pääkirjoitus

Kansa kaipaa po­li­tii­koil­ta suoraa kantaa Natoon – jä­se­nyys­pää­tök­sen turha vit­kut­ta­mi­nen ei ole vii­sas­ta

15.03.2022 20:00 55
Tilaajille
Katso miten valtavasti Venäjällä on sotakalustoa pohjoisessa

Katso miten val­ta­vas­ti Ve­nä­jäl­lä on so­ta­ka­lus­toa poh­joi­ses­sa

12.03.2022 06:00 22
Tilaajille
Ukrainan Mariupolissa viranomaisten mukaan jo yli 1 500 siviiliuhria, kaupungin pormestari pyytänyt Turkkia puhumaan Venäjälle – Kiovaa uhkaa joutuminen piiritetyksi

Uk­rai­nan Ma­riu­po­lis­sa vi­ran­omais­ten mukaan jo yli 1 500 si­vii­liuh­ria, kau­pun­gin por­mes­ta­ri pyy­tä­nyt Turkkia pu­hu­maan Ve­nä­jäl­le – Kiovaa uhkaa jou­tu­mi­nen pii­ri­te­tyk­si

11.03.2022 23:24 15
EU:n ilmatila meni kiinni venäläiskoneilta ja liiketoimet Venäjän keskuspankin kanssa on nyt kielletty

EU:n il­ma­ti­la meni kiinni ve­nä­läis­ko­neil­ta ja lii­ke­toi­met Venäjän kes­kus­pan­kin kanssa on nyt kiel­let­ty

28.02.2022 07:52 19
Analyysi: Russofobia-leimat pönkittivät Suomen ja Venäjän sidettä – Fennovoima on tiivistymä suomalaispäättäjien uussuomettuneista Venäjä-käsityksistä

Ana­lyy­si: Rus­so­fo­bia-lei­mat pön­kit­ti­vät Suomen ja Venäjän sidettä – Fen­no­voi­ma on tii­vis­ty­mä suo­ma­lais­päät­tä­jien uus­suo­met­tu­neis­ta Ve­nä­jä-kä­si­tyk­sis­tä

26.02.2022 18:30 23
Tilaajille
Luhanskin ja Donetskin kontaktilinja on kriisin polttopiste – Venäjä tekee päätöksiä niin nopeasti, että "muiden on vaikea pysyä vauhdissa", toteaa sotilasasiantuntija

Lu­hans­kin ja Do­nets­kin kon­tak­ti­lin­ja on kriisin polt­to­pis­te – Venäjä tekee pää­tök­siä niin no­peas­ti, että "muiden on vaikea pysyä vauh­dis­sa", toteaa so­ti­las­asian­tun­ti­ja

23.02.2022 14:52 17