Sähkön hinta: OSS myy sähköä alen­nuk­sel­la – mutta vain jä­se­nil­leen

Teollisuus: Yli­kii­min­gis­sä toimiva Conlog sai jät­ti­kau­pat Puo­lus­tus­voi­mil­ta

Kolumni: Kuka keksi laittaa kä­ve­ly­ka­dun pät­käl­le nop­pa­ki­viä? – Ou­lus­sa kyn­ne­tään epä­ta­sai­sia nop­pa­ki­vi­ka­tu­ja vielä pitkään

Venäjän sota
Suomen Lapin rooli kasvaa puolustuksessa – "Pohjoiseen tulee uusi Nato-todellisuus", sanoo Ulkopoliittisen Instituutin johtava tutkija Matti Pesu

Suomen Lapin rooli kasvaa puo­lus­tuk­ses­sa – "Poh­joi­seen tulee uusi Na­to-to­del­li­suus", sanoo Ul­ko­po­liit­ti­sen Ins­ti­tuu­tin johtava tutkija Matti Pesu

22.10.2022 06:00 11
Tilaajille
Voiko sota olla oikeutettu?
Kolumni

Voiko sota olla oi­keu­tet­tu?

21.10.2022 06:00 9
Tilaajille
Mitä on Ukrainan menestyksekkään vastahyökkäyksen takana? Ukrainan puolustusministerin neuvonantaja Yuriyv Sak vastaa

Mitä on Uk­rai­nan me­nes­tyk­sek­kään vas­ta­hyök­käyk­sen takana? Uk­rai­nan puo­lus­tus­mi­nis­te­rin neu­von­an­ta­ja Yuriyv Sak vastaa

05.10.2022 21:16 11
Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n johtaja Kiovaan ja Moskovaan keskustelemaan Zaporizhzhjan ydinvoimalan turvavyöhykkeestä

Kan­sain­vä­li­sen ato­mi­ener­gia­jär­jes­tön IAEA:n johtaja Kiovaan ja Mos­ko­vaan kes­kus­te­le­maan Za­po­rizh­zhjan ydin­voi­ma­lan tur­va­vyö­hyk­kees­tä

04.10.2022 23:02 2
Brittitiedustelu: Vetäytyminen Lymanista on poliittinen takaisku Venäjälle – korkeat virkamiehet arvostelleet julkisesti maan sotilasjohtoa.

Brit­ti­tie­dus­te­lu: Ve­täy­ty­mi­nen Ly­ma­nis­ta on po­liit­ti­nen ta­ka­is­ku Ve­nä­jäl­le – korkeat vir­ka­mie­het ar­vos­tel­leet jul­ki­ses­ti maan so­ti­las­joh­toa.

02.10.2022 12:04 14
Italia pysynee Venäjän pakoterintamassa
Pääkirjoitus

Italia pysynee Venäjän pa­ko­te­rin­ta­mas­sa

27.09.2022 20:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Toi­vot­ta­vas­ti Fortum tässä kan­sain­vä­li­ses­sä se­ka­vas­sa ti­lan­tees­sa löytää kan­nal­tam­me hyvät, toi­mi­vat rat­kai­sut

15.07.2022 05:00 3
Tilaajille
Autot tulee pitää liikenteessä
Kolumni

Autot tulee pitää lii­ken­tees­sä

05.07.2022 16:00 19
Tilaajille
Ukraina: Venäjä pitää Hersonista pidättämiään ihmisiä epäinhimillisissä oloissa – valtaosa Luhanskista Venäjän hallussa

Uk­rai­na: Venäjä pitää Her­so­nis­ta pi­dät­tä­miään ihmisiä epä­in­hi­mil­li­sis­sä oloissa – ­val­tao­sa Lu­hans­kis­ta Venäjän hal­lus­sa

07.06.2022 23:14 16
Biden sammutti ukrainalaisten toiveet raskaista raketinheitinjärjestelmistä – "En lähetä mitään, millä voi iskeä Venäjälle"

Biden sam­mut­ti uk­rai­na­lais­ten toiveet ras­kais­ta ra­ke­tin­hei­tin­jär­jes­tel­mis­tä – "En lähetä mitään, millä voi iskeä Ve­nä­jäl­le"

30.05.2022 21:07 18
Azovstalin terästehtaan evakuointeja yritetään jatkaa Ukrainassa – evakuoidut on tarkoitus myöhemmin vaihtaa venäläisvankeihin

Azovs­ta­lin te­räs­teh­taan eva­kuoin­te­ja yri­te­tään jatkaa Uk­rai­nas­sa – eva­kuoi­dut on tar­koi­tus myö­hem­min vaihtaa ve­nä­läis­van­kei­hin

17.05.2022 10:56 6
Ukraina on pyytänyt myös Suomelta neuvotteluapua terästehtaalle piiritettyjen ukrainalaissotilaiden vapauttamiseksi, kertoo Ukrainan uutistoimisto

Ukraina on pyy­tä­nyt myös Suo­mel­ta neu­vot­te­lu­apua te­räs­teh­taal­le pii­ri­tet­ty­jen uk­rai­na­lais­so­ti­lai­den va­paut­ta­mi­sek­si, kertoo Uk­rai­nan uu­tis­toi­mis­to

16.05.2022 09:14 8
Mariupolin terästehtaalta evakuoitu siviilit, sotilaat eivät aio antautua – kymmeniä kuoli kouluun kohdistuneessa iskussa Itä-Ukrainassa

Ma­riu­po­lin te­räs­teh­taal­ta eva­kuoi­tu si­vii­lit, so­ti­laat eivät aio an­tau­tua – kym­me­niä kuoli kouluun koh­dis­tu­nees­sa iskussa Itä-Uk­rai­nas­sa

08.05.2022 19:45 7
Hostomelissa venäläiset sitoivat miesten kädet ja veivät kuulusteltavaksi, perheitä jätettiin lukittuihin kellareihin – "He sanoivat, että Zelenskyia ei ole enää ja että Tymoshenko johtaa nyt Ukrainaa"

Hos­to­me­lis­sa ve­nä­läi­set si­toi­vat miesten kädet ja veivät kuu­lus­tel­ta­vak­si, per­hei­tä jä­tet­tiin lu­kit­tui­hin kel­la­rei­hin – "He sa­noi­vat, että Ze­lens­kyia ei ole enää ja että Ty­mos­hen­ko johtaa nyt Uk­rai­naa"

08.05.2022 10:05 8
Onko Putinilla syytä voitonjuhliin? Haastattelussa kenraalimajuri evp Pekka Toveri ja entinen Moskovan-suurlähettiläs Hannu Himanen

Onko Pu­ti­nil­la syytä voi­ton­juh­liin? Haas­tat­te­lus­sa ken­raa­li­ma­ju­ri evp Pekka Toveri ja entinen Mos­ko­van-suur­lä­het­ti­läs Hannu Himanen

05.05.2022 09:40 14
Stora Enso myy sahansa ja puunhankintansa Venäjällä – ostajina yhtiön paikallinen johto

Stora Enso myy sahansa ja puun­han­kin­tan­sa Ve­nä­jäl­lä – os­ta­ji­na yhtiön pai­kal­li­nen johto

25.04.2022 10:25 1
Britannian tiedustelutiedot: Venäjä suunnittelee lavastettua kansanäänestystä Hersoniin – useita kuoli iskuissa rautatieasemille

Bri­tan­nian tie­dus­te­lu­tie­dot: Venäjä suun­nit­te­lee la­vas­tet­tua kan­san­ää­nes­tys­tä Her­so­niin – useita kuoli is­kuis­sa rau­ta­tie­ase­mil­le

25.04.2022 17:34 10
Kansa kaipaa politiikoilta suoraa kantaa Natoon – jäsenyyspäätöksen turha vitkuttaminen ei ole viisasta
Pääkirjoitus

Kansa kaipaa po­li­tii­koil­ta suoraa kantaa Natoon – jä­se­nyys­pää­tök­sen turha vit­kut­ta­mi­nen ei ole vii­sas­ta

15.03.2022 20:00 55
Tilaajille
Katso miten valtavasti Venäjällä on sotakalustoa pohjoisessa

Katso miten val­ta­vas­ti Ve­nä­jäl­lä on so­ta­ka­lus­toa poh­joi­ses­sa

12.03.2022 06:00 22
Tilaajille
Ukrainan Mariupolissa viranomaisten mukaan jo yli 1 500 siviiliuhria, kaupungin pormestari pyytänyt Turkkia puhumaan Venäjälle – Kiovaa uhkaa joutuminen piiritetyksi

Uk­rai­nan Ma­riu­po­lis­sa vi­ran­omais­ten mukaan jo yli 1 500 si­vii­liuh­ria, kau­pun­gin por­mes­ta­ri pyy­tä­nyt Turkkia pu­hu­maan Ve­nä­jäl­le – Kiovaa uhkaa jou­tu­mi­nen pii­ri­te­tyk­si

11.03.2022 23:24 15