Pääkirjoitus: Mainio uutinen Suomen pel­loil­ta – hyvät sa­to­nä­ky­mät li­sää­vät huol­to­var­muut­ta

Kuvagalleria: North of Hell -fes­ti­vaa­li kokosi me­tal­li­kan­san Kuu­si­saa­reen

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Oulun tar­koi­tuk­se­na on edistää ke­hi­tys­vam­mai­sen omien asu­mis­va­lin­to­jen huo­mioi­mis­ta – per­he­hoi­dol­le olisi tar­vet­ta

Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry:n puheenjohtaja Leena Jumisko ja toiminnanjohtaja Annemari Eskola ilmaisivat huolensa (Kaleva 19.10./Lukijalta) siitä, miten Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan kuntien kilpailutus vaikuttaa kehitysvammaisten asumispalveluihin. Meneillään olevan hankinnan suunnittelussa on pyritty huomioimaan asiakaskunnan erityistarpeet monin tavoin. Hankinnassa pyritään erityisesti turvaamaan asiakkaan asumispalvelun pysyvyys ja jatkuvuus.

Asiakkaiden ei tarvitse muuttaa nykyisestä asunnostaan ja asumispalvelustaan hankinnan seurauksena. Palvelua ei tarvitse muuttaa myöskään tulevaisuudessa järjestettävien uusintakilpailutusten takia. Jokaisen asiakkaan asumispalvelu kilpailutetaan vain kerran. Sopimuksessa on määritelty, että asiakkaan palvelu jatkuu, vaikka kilpailutettu sopimus päättyy.