Kuolleisuus: Kes­ki-ikää lä­hes­ty­vien naisten kuo­le­mat li­sään­ty­neet, ko­ro­na­ta­pauk­set eivät selitä kasvua

Laihdutus: Dia­be­tek­sen hoitoon ke­hi­tet­ty pistos vai­kut­taa lähes ih­me­lääk­keel­tä laih­dut­ta­jil­le, lue ko­ke­muk­sia

Kolumni: Kas­vi­kar­toi­tus uhkaa hiipua har­ras­ta­jien puut­tee­seen

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Oulun tar­koi­tuk­se­na on edistää ke­hi­tys­vam­mai­sen omien asu­mis­va­lin­to­jen huo­mioi­mis­ta – per­he­hoi­dol­le olisi tar­vet­ta

Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry:n puheenjohtaja Leena Jumisko ja toiminnanjohtaja Annemari Eskola ilmaisivat huolensa (Kaleva 19.10./Lukijalta) siitä, miten Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan kuntien kilpailutus vaikuttaa kehitysvammaisten asumispalveluihin. Meneillään olevan hankinnan suunnittelussa on pyritty huomioimaan asiakaskunnan erityistarpeet monin tavoin. Hankinnassa pyritään erityisesti turvaamaan asiakkaan asumispalvelun pysyvyys ja jatkuvuus.

Asiakkaiden ei tarvitse muuttaa nykyisestä asunnostaan ja asumispalvelustaan hankinnan seurauksena. Palvelua ei tarvitse muuttaa myöskään tulevaisuudessa järjestettävien uusintakilpailutusten takia. Jokaisen asiakkaan asumispalvelu kilpailutetaan vain kerran. Sopimuksessa on määritelty, että asiakkaan palvelu jatkuu, vaikka kilpailutettu sopimus päättyy.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.