Oulun budjetti: Näin kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä esittää käy­tet­tä­väk­si 650 mil­joo­naa euroa

Jääkiekko: Kärpät otti viimein en­sim­mäi­sen kolmen pisteen voit­ton­sa

Oikeudenkäynnit: Hii­ro­sen hen­ki­ri­kok­ses­ta syy­tet­ty mies vyö­ryt­ti oi­keu­des­sa syytä toisen nis­koil­le

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Asu­mis­pal­ve­lui­den kil­pai­lu­tus – on eri asia puhua ke­hi­tys­vam­ma­lain mu­kai­ses­ta asu­mis­pal­ve­lus­ta kuin vam­mais­pal­ve­lu­lain mu­kai­ses­ta pal­ve­lu­asu­mi­ses­ta

Oulun kaupungin sosiaalijohtaja Arja Heikkinen kirjoitti (Kaleva 23.10./Lukijalta) siitä, miten ”Asiakas saa vaikuttaa asumispalvelunsa valintaan”.

Oulun kaupungin hyvinvointilautakunta päätti kilpailuttaa kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain, kehitysvammalain (519/1977) 2 §:n mukaiset asumispalvelut ja lyhytaikaishoidon palvelut yksityisissä asumispalveluyksiköissä ja mahdollisissa uusissa asumispalveluyksiköissä. Kilpailutus koskee niitä yksityisiä asumispalveluyksiköitä, joita kilpailutettiin myös syksyllä 2016.

Oulun kaupunki valitsi jo kilpailutuksessa monen sadan kehitysvammaisen asumisen järjestämisen kehitysvammalain mukaisena asumispalveluna, vaikka vammaispalvelulaissa ja kehitysvammalaissa on tehty muutoksia kehitysvammaisten palvelujen ja tukitoimien järjestämisestä.

19.12.2008/981 on vammaispalvelulain 4 §:n lisätty säädös: ”kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) 1 §:ssä tarkoitetuille henkilöille järjestetään kuitenkin hänen vammaisuutensa edellyttämiä palveluja ja tukitoimia ensisijaisesti tämän lain nojalla siltä osin, kuin ne ovat hänen palvelutarpeeseensa nähden riittäviä ja sopivia sekä muutoinkin hänen etunsa mukaisia”.

Tarkoittaa sitä, että lähtökohtana kehitysvammaisen asumispalvelua valitessa ja järjestettäessä on Oulun kaupungin otettava ensisijaisesti huomioon vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen.

"Nyt jos koskaan tämä puute olisi pitänyt korjata kilpailuttamalla asumisyksiköt niin, että niissä asuvien kehitysvammaisten asumiseen liittyvät palvelut ja tukitoimet järjestetään ensisijaisesti vammaispalvelun kautta."

Vammaispalvelulaissa ovat tarkat säädökset järjestämisvelvollisuudesta, siitä kenellä on oikeus palveluasumiseen ja palveluasumisen sisältö, toteuttaminen käytännössä ja sen subjektiivisuus.

Kehitysvammalaissa ei esimerkiksi ole asumisen järjestämisen sisältöä juuri säännelty. On aivan eri asia puhua kehitysvammalain mukaisesta asumispalvelusta kuin vammaispalvelulain mukaisesta palveluasumisesta.

Jatka lukemista vain _eurolla_

Tutustu kuukauden ajan, voit peruuttaa milloin vain.