Energia: Kau­ko­läm­pö kal­lis­tuu Oulussa ensi vuonna

Polttopuut: Polt­to­puun ostajia on Poh­jois-Poh­jan­maal­la nyt jonossa al­ku­tal­veen asti

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Asu­mis­pal­ve­lui­den kil­pai­lu­tus – on eri asia puhua ke­hi­tys­vam­ma­lain mu­kai­ses­ta asu­mis­pal­ve­lus­ta kuin vam­mais­pal­ve­lu­lain mu­kai­ses­ta pal­ve­lu­asu­mi­ses­ta

Oulun kaupungin sosiaalijohtaja Arja Heikkinen kirjoitti (Kaleva 23.10./Lukijalta) siitä, miten ”Asiakas saa vaikuttaa asumispalvelunsa valintaan”.

Oulun kaupungin hyvinvointilautakunta päätti kilpailuttaa kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain, kehitysvammalain (519/1977) 2 §:n mukaiset asumispalvelut ja lyhytaikaishoidon palvelut yksityisissä asumispalveluyksiköissä ja mahdollisissa uusissa asumispalveluyksiköissä. Kilpailutus koskee niitä yksityisiä asumispalveluyksiköitä, joita kilpailutettiin myös syksyllä 2016.