Kiinteistöt: An­tel­lin tyh­jil­le lei­po­mo­ti­loil­le neu­vo­tel­laan uutta käyttöä

Sote-uudistus: Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueel­le käyt­töön ly­hyem­pi oheis­ni­mi

Työsopimukset
Teknologiateollisuuden työehtosopimusneuvottelut kariutuivat – "Moni sovittelee jo lakkoliivejä ylleen"

Tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den työ­eh­to­so­pi­mus­neu­vot­te­lut ka­riu­tui­vat – "Moni so­vit­te­lee jo lak­ko­lii­ve­jä ylleen"

27.12.2021 17:45 7
Tapa muuntaa palkkatyötä yrittäjyysmuotoon leviää työelämässä – näennäisyrittäjyys edellyttää toimenpiteitä
Kolumni

Tapa muuntaa palk­ka­työ­tä yrit­tä­jyys­muo­toon leviää työ­elä­mäs­sä – näen­näis­yrit­tä­jyys edel­lyt­tää toi­men­pi­tei­tä

10.12.2021 10:20 11
Tilaajille
Kannattaisiko ravintola-alalla sittenkin nostaa palkkoja?
Kolumni

Kan­nat­tai­si­ko ra­vin­to­la-alal­la sit­ten­kin nostaa palk­ko­ja?

29.10.2021 06:00 9
"Nykyiset sopimukset devalvaatio-Suomesta" – laajat työehtosopimukset jäävät historiaan metsäteollisuudessa

"Ny­kyi­set so­pi­muk­set de­val­vaa­tio-Suo­mes­ta" – laajat työ­eh­to­so­pi­muk­set jäävät his­to­riaan met­sä­teol­li­suu­des­sa

20.06.2021 06:30 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuori, ole tark­ka­na työ­so­pi­muk­sen kanssa – mitä vä­hem­män so­pi­muk­seen jää tul­kin­nan varaa, sitä parempi

09.06.2021 06:00 3
Tilaajille