Oulun kaupunginjohtaja: Ky­syim­me seit­se­mäl­tä merk­ki­hen­ki­löl­tä, ai­ko­vat­ko he hakea Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jak­si

Festivaalit: Frozen People jär­jes­te­tään Nal­li­ka­ris­sa lauan­tai­na ke­li­olo­ja uhmaten

Karkauspäivä: Ou­lu­lai­sen Annukka Määtän, 28, kakussa on vasta 7 kynt­ti­lää

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Tuulivoimapuisto
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oi­keu­den­mu­kais­ta tuu­li­voi­maa – Oulun etu on, että harvaan asu­tuil­la alueil­la mie­li­pi­de tuu­li­voi­maa kohtaan pysyy riit­tä­vän po­si­tii­vi­se­na

22.02.2024 05:45 11
Haukiputaalle kaavaillaan uutta tuulipuistoa – Navettakankaalle suunnitellaan enintään 14:ää tuulivoimalaa

Hau­ki­pu­taal­le kaa­vail­laan uutta tuu­li­puis­toa – Na­vet­ta­kan­kaal­le suun­ni­tel­laan enin­tään 14:ää tuu­li­voi­ma­laa

08.12.2023 06:10 26
Hailuoto näytti vihreää valoa merituulivoimapuistolle – alueelle suunnitellaan noin 70 merituulivoimalaa, jotka kohoavat jopa 400 metrin korkeuteen

Hai­luo­to näytti vihreää valoa me­ri­tuu­li­voi­ma­puis­tol­le – alueel­le suun­ni­tel­laan noin 70 me­ri­tuu­li­voi­ma­laa, jotka ko­hoa­vat jopa 400 metrin kor­keu­teen

27.04.2023 09:15 14
Tilaajille
Kalajoella on otettu käyttöön uusi Torvenkylän tuulivoimapuisto, jonka seitsemän voimalaa kohoavat yli 200 metrin korkeuteen

Ka­la­joel­la on otettu käyt­töön uusi Tor­ven­ky­län tuu­li­voi­ma­puis­to, jonka seit­se­män voi­ma­laa ko­hoa­vat yli 200 metrin kor­keu­teen

17.04.2023 14:34 22
Kilpailutus yhteisvoimin kannattaa, jos tuulivoimayhtiö lähestyy – yli-iiläinen metsänomistaja: "Helposti käy niin, että maanomistajaa vedetään kuin pässiä narussa"

Kil­pai­lu­tus yh­teis­voi­min kan­nat­taa, jos tuu­li­voi­ma­yh­tiö lä­hes­tyy – yli-ii­läi­nen met­sä­no­mis­ta­ja: "Hel­pos­ti käy niin, että maan­omis­ta­jaa ve­de­tään kuin pässiä na­rus­sa"

17.03.2023 19:00 19
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uta­jär­ven met­sis­sä hiip­pai­lee omi­tuis­ta väkeä

27.11.2022 05:00
Tilaajille
Utajärvelle perustetaan energiayhteisöä

Uta­jär­vel­le pe­rus­te­taan ener­gia­yh­tei­söä

26.11.2022 14:00
Vatungin vanhat tuulivoimalat aiotaan korvata uusilla – Kuivaniemen osakaskunta aloitti yhteistyön voimayhtiön kanssa

Va­tun­gin vanhat tuu­li­voi­ma­lat aiotaan korvata uusilla – Kui­va­nie­men osa­kas­kun­ta aloitti yh­teis­työn voi­ma­yh­tiön kanssa

23.10.2022 19:50 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa­tuu­li­voi­ma­loi­den jä­te­alueis­ta ikuinen riesa – kaa­voit­ta­mi­nen lai­tet­ta­va jäihin, kunnes tuu­li­voi­ma­loi­den pur­ka­mis­ta kos­ke­van lain­sää­dän­nön heik­kou­det on kor­jat­tu

17.09.2022 06:00 8
Tilaajille
Yli-Iin Iso Pihlajasuolle tuulipuisto – alueelle tulossa yhdeksän voimalaa

Yli-Iin Iso Pih­la­ja­suol­le tuu­li­puis­to – alueel­le tulossa yh­dek­sän voi­ma­laa

08.05.2022 21:05 16
Tilaajille
Oulu kumosi Yli-Iin Hongikonsuon tuulivoimapäätöksen – taustalla maanomistajien vaatimus

Oulu kumosi Yli-Iin Hon­gi­kon­suon tuu­li­voi­ma­pää­tök­sen – taus­tal­la maan­omis­ta­jien vaa­ti­mus

25.01.2022 20:22 20
Tilaajille
Metsähallitus ja Vapo suunnittelevat tuulivoimapuistoa Pyhännälle – suunnittelussa kuullaan kuntaa ja kuntalaisia

Met­sä­hal­li­tus ja Vapo suun­nit­te­le­vat tuu­li­voi­ma­puis­toa Py­hän­näl­le – suun­nit­te­lus­sa kuul­laan kuntaa ja kun­ta­lai­sia

09.04.2021 13:14 2
Tuulivoimalan siiven irtoamissyy selvisi – Piiparinmäen tuulivoimapuistoa rakennetaan ilman talvitaukoa Pyhännällä ja Kajaanissa

Tuu­li­voi­ma­lan siiven ir­toa­mis­syy selvisi – Pii­pa­rin­mäen tuu­li­voi­ma­puis­toa ra­ken­ne­taan ilman tal­vi­tau­koa Py­hän­näl­lä ja Ka­jaa­nis­sa

17.02.2021 17:39 8
Tilaajille