Met­sä­hal­li­tus ja Vapo suun­nit­te­le­vat tuu­li­voi­ma­puis­toa Py­hän­näl­le – suun­nit­te­lus­sa kuul­laan kuntaa ja kun­ta­lai­sia

Pyhännän kunnanhallitus käsittelee kaavoitusaloitetta kokouksessaan 12. huhtikuuta.

Konnunsuon tuulivoimapuistohankkeen suunniteltu aluerajaus.
Konnunsuon tuulivoimapuistohankkeen suunniteltu aluerajaus.
Kuva: Metsähallitus

Metsähallitus on jättänyt Pyhännän kunnalle tuulivoimapuiston kaavoitusaloitteen Konnunsuon alueelle, tiedottaa Metsähallitus.

Kaavoitettavalla alueella on Metsähallituksen hallinnoimaa valtion maata, Vapo Oy:n hallinnoimia kiinteistöjä ja yksityisiä maa-alueita, joiden vuokraamisesta käydään vielä keskusteluja. Metsähallitus ja Vapo kehittävät hanketta yhdessä.

Konnunsuolle on suunniteltu alustavasti 25-38 tuulivoimalaa. Tiedotteen mukaan puiston nimellisteho olisi tällöin 250-300 megawattia.

Tavoitteena on käynnistää yleiskaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointi tulevan kesän aikana.

Tiedotteen mukaan kaava-alueen lopullinen aluerajaus, tuulivoimaloiden sijoittelu kaava-alueen sisällä, tuulivoimaloiden lopullinen lukumäärä ja sähköverkkoon liittämiseen tarvittava voimajohtoreitti tarkentuvat kaavaprosessin aikana.

Pyhännän kunnanhallitus käsittelee kaavoitusaloitetta kokouksessaan 12. huhtikuuta.

Puisto tulisi vanhalle turvetuotantoalueelle

– Turvetuotanto on osittain jo päättynyt Konnunsuolla. Vanhat turvetuotantoalueet sijoittuvat valtionmaiden yhteyteen siten, että kokonaisuudesta muodostuu erittäin hyvä alue tuulivoimahankkeelle. Turvetuotannosta poistuneet pinta-alaltaan laajat yhtenäiset alueet ovat erinomaisia kohteita tuulipuistoille ja myös muuhun jatkojalostukseen, koska alueilla on valmiina kantavat tiestöt, Vapon tuulivoimahankkeista vastaava projektipäällikkö Lauri Alanen toteaa tiedotteessa.

Metsähallituksen ympäristöasiantuntija Olli-Matti Tervaniemen mukaan Pyhännän kunta on suhtautunut myönteiseesti tuulivoimaan ja sen tuomiin mahdollisuuksiin.

– Valtion alueilla on kaikkialla paljon erilaisia käyttäjäryhmiä. Hankekehityksen aikana haastattelemme ja osallistamme alueiden käyttäjät ja tutkimme yhdessä heidän kanssaan mahdollisuuksia vähentää tuulivoiman rakentamisesta johtuvia haittoja, Tervaniemi kertoo tiedotteessa.

– On tärkeää muistaa, että tuulivoimapuistot eivät toteutuessaan estä kaavoitettavan alueen muuta rinnakkaista käyttöä kuten virkistyskäyttöä, marjastusta tai metsästystä, hän jatkaa.

Tervaniemen mukaan tuulivoimapuistot ovat monella tavalla merkittäviä kuntien taloudelle.

– Yhdestä tuulivoimalasta kunnalle maksettava kiinteistövero on noin 30 000 euroa vuodessa. Erityisesti rakentamisen aikana tuulivoimapuistot sähkölinjoineen ja teistöineen tuovat myös työmahdollisuuksia, jotka heijastuvat muutenkin positiivisesti aluetalouksiin. Voimaloiden huollon ansiosta paikkakunnalle syntyy useita pysyviä työpaikkoja.

Rakentaminen alkaisi aikaisintaan 2024

Tervaniemi arvioi, että puiston rakentaminen voisi alkaa vuosien 2024–2025 aikana.

Tämänhetkisen suunnitelman mukaan Metsähallitus ja Vapo myyvät hankkeen rakentamisoikeudet kilpailutukseen perustuen toimijalle, joka vastaa hankkeen toteuttamisesta.

Metsähallitus jää alueiden maanomistajaksi ja edunvalvojaksi valtionmaiden osalta.