Pääkirjoitus: Me­taa­nia ei saa päästää il­ma­ke­hään – iki­rou­dan su­la­mi­nen on koh­ta­lo­kas­ta

Sanna Marin: Pää­mi­nis­te­ri vas­tai­li toi­mit­ta­jien ky­sy­myk­siin juh­li­mi­ses­taan

Pääkirjoitus
Tilaajille

Huolta he­rät­tä­vä ke­hi­tys­kul­ku – huo­no-osai­suus Oulussa kes­kit­tyy tiet­tyi­hin kau­pun­gin­osiin

Perustoimeentulotuen saajat keskittyvät Oulussa yksittäisiin kaupunginosiin. Huono-osaisuus vaikuttaa koko kaupungin kehitykseen. Eriytyvää kehityssuuntaa pitää ehkäistä monilla muillakin tavoin kuin pelkällä asuntopolitiikalla.

Vuonna 2019 vuoden kaupunginosaksi valittu Tuira on ilmeeltään monimuotoinen. Kaupunginosa on myös yksi niistä Oulun alueista, joissa Kelan perustoimeentulotuen saajien osuus on korkea.
Vuonna 2019 vuoden kaupunginosaksi valittu Tuira on ilmeeltään monimuotoinen. Kaupunginosa on myös yksi niistä Oulun alueista, joissa Kelan perustoimeentulotuen saajien osuus on korkea.
Kuva: Eljas Sallmén / arkisto

Alueellinen eriytyminen  kaupunkien sisällä on huolestuttavaa. Kaupunginosien alueellinen eriarvoistuminen on kehityskulku, joka näkyy myös Oulussa.

Kelan perustoimeentulotukea saavien ihmisten määrä suhteutettuna väkilukuun paljastaa, että vähäosaisuus keskittyy etenkin Toppilan ja Taskilan, Tuiran sekä Kaukovainion ja Hiirosen alueille. Näillä alueilla noin yhdeksän prosenttia asukkaista on tuensaajien joukossa.