Vaalikone: Löydä sinulle sopivin ehdokas Kalevan vaa­li­ko­nees­ta

Pääkirjoitus: Tuore tut­ki­mus tuo esiin Oulun monet arkiset vah­vuu­det, ja siksi kiel­tei­sis­sä mie­li­ku­vis­sa ry­pe­mis­tä kan­nat­taa jo hillitä

Rikokset: Yli­vies­kan kou­lu­puu­ko­tuk­ses­ta epäilty van­git­tu – po­lii­sin kuva ta­pah­tu­mis­ta on selkeä

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Talviloma
Kuukausi
VR: Helmikuussa kaukojunilla liikuttiin jo enemmän kuin ennen koronaa – ulkomaan rautatiekuljetukset vähenivät kolmanneksella

VR: Hel­mi­kuus­sa kau­ko­ju­nil­la lii­kut­tiin jo enemmän kuin ennen koronaa – ul­ko­maan rau­ta­tie­kul­je­tuk­set vä­he­ni­vät kol­man­nek­sel­la

10.03.2023 13:05
Kävimme seuraamassa talviloman viettoa Oulun Nallikarin talvikylässä ja kauppakeskus Valkean uudessa nuorisotilassa – "Mielestäni Oulussa ei ole tarpeeksi tekemistä nuorille loma-aikana"

Kävimme seu­raa­mas­sa tal­vi­lo­man viettoa Oulun Nal­li­ka­rin tal­vi­ky­läs­sä ja kaup­pa­kes­kus Valkean uudessa nuo­ri­so­ti­las­sa – "Mie­les­tä­ni Oulussa ei ole tar­peek­si te­ke­mis­tä nuo­ril­le lo­ma-ai­ka­na"

09.03.2023 05:00 20
Tilaajille
Sanginjoen luontokeskuksen remontti on tarjoillut positiivisia yllätyksiä ja mielenkiintoisia löytöjä – Loppulan ovet pysyvät säpissä ainakin elokuulle, mutta talvilomalla pihapiirissä tapahtuu

San­gin­joen luon­to­kes­kuk­sen re­mont­ti on tar­joil­lut po­si­tii­vi­sia yl­lä­tyk­siä ja mie­len­kiin­toi­sia löytöjä – Lop­pu­lan ovet pysyvät säpissä ainakin elo­kuul­le, mutta tal­vi­lo­mal­la pi­ha­pii­ris­sä ta­pah­tuu

02.03.2023 06:05 9
Hiihtokisoja, perhekuperkeikkoja ja talviriehaa – Katso, mitä tekemistä Oulun kaupunki järjestää hiihtolomaviikolla

Hiih­to­ki­so­ja, per­he­ku­per­keik­ko­ja ja tal­vi­rie­haa – Katso, mitä te­ke­mis­tä Oulun kau­pun­ki jär­jes­tää hiih­to­lo­ma­vii­kol­la

01.03.2023 12:28 4
Vanhemmat
Kookosvaahtokylpyjä lähihotellissa, Lappiin luonnon äärelle ja autopesulaan lasten kanssa – Oululaiset ottavat ilon irti talvilomasta

Koo­kos­vaah­to­kyl­py­jä lä­hi­ho­tel­lis­sa, Lappiin luonnon äärelle ja au­to­pe­su­laan lasten kanssa – Ou­lu­lai­set ottavat ilon irti tal­vi­lo­mas­ta

09.03.2022 06:20
Lapsen luontopolku alkaa turvallisesti Rokualla – kansallispuiston vaihteleva maasto ja helppokulkuiset reitit houkuttelevat myös senioreita ja koiraväkeä
Mainos Utajärven yrityspuisto Oy

Lapsen luon­to­pol­ku alkaa tur­val­li­ses­ti Ro­kual­la – kan­sal­lis­puis­ton vaih­te­le­va maasto ja help­po­kul­kui­set reitit hou­kut­te­le­vat myös se­nio­rei­ta ja koi­ra­vä­keä

21.02.2022 06:00
Talvilomaviikko käynnistyi Köykkyrin ja Ruskotunturin rinteissä vilkkaasti – "Suksien ja lumilautojen kanssa turvavälit säilyvät luonnostaan"

Tal­vi­lo­ma­viik­ko käyn­nis­tyi Köyk­ky­rin ja Rus­ko­tun­tu­rin rin­teis­sä vilk­kaas­ti – "Suk­sien ja lu­mi­lau­to­jen kanssa tur­va­vä­lit säi­ly­vät luon­nos­taan"

09.03.2021 20:30