Syyte: Tur­val­li­suu­sa­lan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Pohde: Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta

Kiinteistökaupat: Oulun kau­pun­ki myy kym­me­nit­täin kiin­teis­tö­jään

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

VR: Hel­mi­kuus­sa kau­ko­ju­nil­la lii­kut­tiin jo enemmän kuin ennen koronaa – ul­ko­maan rau­ta­tie­kul­je­tuk­set vä­he­ni­vät kol­man­nek­sel­la

Helmikuun aikana kotimaan kaukoliikenteessä tehtiin yhteensä noin 1,2 miljoonaa matkaa ja tavaraa kuljetettiin noin 1,9 miljoonaa tonnia, tiedottaa VR.

Kaukomatkojen määrä on lähes kaksinkertainen vuoden 2022 helmikuuhun verrattuna ja myös noin seitsemän prosenttia suurempi kuin juuri ennen koronaa helmikuussa 2019.

Yöjunilla tehtiin enemmän matkoja helmikuussa, kuin koskaan aikaisemmin. Päiväjunissa matkustaminen painottui vapaa-aikaan, hiihtolomien lisäksi viikonloppuisin matkustettiin paljon.

VR Transpointin rautatiekuljetukset laskivat viime vuoteen verrattuna 28 prosenttia Venäjän liikenteen päättymisen seurauksena. Kotimaan kuljetukset jatkoivat kuitenkin kasvuaan ja nousivat 13 prosenttia viime vuoden helmikuuhun verrattuna. Varsinkin raakapuukuljetuksissa on ollut positiivista virettä.

Kaukoliikenteen täsmällisyys oli helmikuussa 86,4. Täsmällisyyttä heikensivät VR:n mukaan radalle asetetut tilapäiset nopeusrajoitukset sekä ratainfran haasteet. Lähiliikenteessä täsmällisyys oli 95,5 prosenttia.